Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Pooleli!

Foto: Heiki Koov, august 2008.

Mälestusrist avati 15. mail 2004 kohas, kus asus Võipere küla kunagine metsaheinamaa ja kuhuMälestusristi saamisest ja avamisest saab lugeda http://www.virumaateataja.ee/180504/esileht/15017410.php.

 

Ajaleheartiklite põhjal: 

Võipere küla kunagisel metsaheinamaal kogunesid 1941. aasta kevadel punavõimu repressioonide eest poolteistsada eesti meest, et relv käes kodumaa anastajatele vastu hakata. Võitlussalga juhiks tõusis peagi Alfons Rebane. 

Mälestusmärgi idee autor ja sinse maa omanik on Liiguste küla endise sepa pojapoeg Lembit Sõmer. Tal tekkis monumendi mõte, kui ta luges raamatut Alfons Rebasest. 

Monument asub Viitna lähedal Pauna metsas. 

 

Massiivse raudristi keevitas Arved Markad. 

Tekstiga plaadi valmistas kujur Seaküla Simson. Tema aitas ka mälestusmärgi oma kohale püstitada. 

Monumendi ümbrus puhastati võsast talgute korras.  

 

"Siit alustas oma sõjateed kolonel Alfons Rebane (1908-1976)". 

 

Avamisel osales ligi viiskümmend inimest. 

Mälestusmärgilt eemaldasid katte Kuno Raude ja Arved Markad. 

Sõnavõtuga esines Riigikogu liige Trivimi Velliste, kes rõhutas vajadust anda noorematele põlvkondadele edasi meie ajaloolist mälu, et säiliks eestluse vaim. Au- ja mälestussambad rahvuslike kangelaste mälestuse jäädvustamiseks on üks osa selle vaimu püsimisel. 

Kuno Raude tutvustas kohaletulnule Alfons Rebase elu- ja sõjateed. 

Lembit Sõmer rääkis oma perekonna ja ausamba saamise loost. 

Õigusvastaselt represseeritute poolt asetas mälestusmärgile lilled Memento esimees Endel Palmiste. 

 

 

Mälestusristi kohta ilmus artikleid mitmes ajalehes, näiteks http://www.virumaateataja.ee/270504/esileht/15017595.php, http://www.postimees.ee/260504/online_uudised/135344.php.ja ka hilisemal ajal http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=285251.

Alfons Rebasest elust saab põhjaliku ülevaate veebilehelt http://alfonsrebane.webs.com/.

Foto: Heiki Koov, aprill 2017.  Foto: Heiki Koov, aprill 2017.
Alfons Reabse haud Tallinna Metsakalmistul. 

Tänased fotod: 

Foto: Heiki Koov, august 2008.  Foto: Heiki Koov, august 2008.

Foto: Heiki Koov, august 2008.  Foto: Heiki Koov, august 2008.

Foto: Heiki Koov, august 2008.  Foto: Heiki Koov, august 2008.