Prindi

Pooleli!

Foto: Heiki Koov, august 2008.

Mälestusrist Pauna metsas avati 15. mail 2004 kohas, kus asus Võipere küla kunagine metsaheinamaa ja kuhu kogunesid 1941. aasta kevadel punavõimu repressioonide eest poolteistsada eesti meest, et relv käes kodumaa anastajatele vastu hakata. Võitlussalga juhiks tõusis peagi Alfons Rebane. 

Alfons Rebasest elust saab põhjaliku ülevaate veebilehelt http://alfonsrebane.webs.com/ või https://et.wikipedia.org/wiki/Alfons_Rebane

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja": 

18.05.2004 ja ajalehe veebiversioonis https://virumaateataja.postimees.ee/2260105/peremees-pustitas-oma-metsa-malestusristi: 

19.05.2004. Karikatuur.

Virumaa Teataja, 19.05.2004

26.05.2004 ja ajalehe veebiversioonis https://virumaateataja.postimees.ee/2260415/malestusrist-tekitab-elavat-vastukaja - mälestusrist tekitab elavat vastukaja. Mälestusmärgi mõistmiseks on vaja teada Eest ajalugu. Monumendi saamisloost, Rebase sõjateest. 

Näiteks 26.05.2004 artikkel https://www.independent.co.uk/news/world/europe/estonia-accused-of-anti-semitism-after-memorial-is-erected-to-ss-executioner-564715.html 

27.05.2004 artiklis tehakse viide sellele "The Independenti" artiklile. Siin on ka mõte, kui sakslaste poole sõdinule avatakse monument, miks siis punaarmee kindrali Lembit Pärna monument (http://www.monument.ee/kadrina-vald/vohnja-lembit-parn-moisa-ees) kavatsetakse maha võtta. Kuidas nii? Kumbagi neist meestest ei seostata inimsusevastaste kuritegudega. 

27.05.2004 - taas ülevaade "The Independentis" avaldatud artiklist koos kommentaaridega. Foto mälestusmärgi avamiselt. 

17.05.2005 ja ajalehe veebiversioonis https://virumaateataja.postimees.ee/2273771/sojamehed-malestasid-alfons-rebast - mälestusüritus üks aasta peale monumendi avamist.  

 

Foto: Heiki Koov, aprill 2017.  Foto: Heiki Koov, aprill 2017.
Alfons Rebase haud Tallinna Metsakalmistul. 

 

Fotod 2019:  

Foto: Heiki Koov, oktoober 2019.  Foto: Heiki Koov, oktoober 2019.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2019.  Foto: Heiki Koov, oktoober 2019.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2019.

 

 Fotod 2008: 

Foto: Heiki Koov, august 2008.  Foto: Heiki Koov, august 2008.

Foto: Heiki Koov, august 2008.  Foto: Heiki Koov, august 2008.

Foto: Heiki Koov, august 2008.  Foto: Heiki Koov, august 2008.