Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Mälestustahvel avati vahetult enne Suure Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäeva ........ 1967. See on üks väheseid punatahvleid, mis on veel alles.

 

Ümara katusega maja (Jaama 8) ehitati 1917. Hoone asub praeguse tsemendimuuseumi (vana tehase kontorihoone) vastas. Esialgu oli see lihtsalt võlvitud katusega kuur. Hiljem on hoonet kasutatud laona, tsiviilkaitsestaabina, spordisaalina, kaadri väljaõppe inseneri töötubadena jne. Kas siin toodeti kunagi katusekive? Hoonet on aja jooksul ümber ehitatud, aga enam-vähem endise kuju (kumera katuse) on see siiski säilinud.

 

1917-1918 oli Kundas väga aktiivne punategevus. Nõukogudeaegses kirjanduses öeldakse isegi, et Kundast kujunes sellel ajal Virumaa revolutsioonilise liikumise keskus. Siin tegutses ka VSDT(b)P organisatsioon.

Nõukogude ajal ilmus Kunda punategevusest ajalehes "Punane Täht" mitmeid artikleid, näiteks

  • 19.07.1960 artiklis on juttu punategevusest Kundas aastal 1940.
  • 27.12.1966 on juttu revolutsioonilisest tegevusest Kundas 1920-ndate aastate alguses.
  • 4.11.1975 on artikkel punaliikumisest Kundas aastal 1917.
  • 18.10.1977 ja 20.10.1977 on samuti juttu punategevusest Kundas aastal 1917. Siin on ka fotod tööliskuurist, tehasest ja Alice Tislerist.
  • 22.10.1977 lehes on kirjutatud kolme Kunda punaaktivisti tegevusest aasatetel 1917-1918. 
  • 5.11.1977 on juttu ja fotod Kunda kommunistide tegevusest 1920-ndate aastate alguses.
  • 22.10.1987 on foto punategelaste demonstratsioonist Kundas aastal 1917.
  • 31.10.1987 on kaks fotot selgitava tekstiga: esimesel fotol on tööliskuur ja tehas, teisel fotol on tööliskuuris esinenud bolševik Alice Tisler (http://www.monument.ee/viru-nigula-vald/kuura-alice-tisler).

Kunda tööliste mässumeelsusest on palju kirjutataud, näiteks siin "Virumaa Teataja" 30.06.2001 avaldatud artiklis on juttu tehase tööliste streikidest 19. sajandi lõpu poole. 

Tööliskuur Kunda tsemenditehases, RM F 842:35, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1681012.
Tööliskuur Kunda tsemenditehases, RM F 842:35, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1681012.

Mälestustahvel Kunda Tsemenditehases., RM F 842:34, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1666784.
Mälestustahvel Kunda Tsemenditehases, RM F 842:34, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1666784.

Foto: Helmut Joonuks, 1974. Muinskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1974. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

 

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.
Bensiinijaama järgi on hea orienteeruda - bensiinijaamast tulles, toru alt läbi.

 

Mälestustahvlist teiselpool maja asub nüüd Eesti metodisti kiriku "Betaania" kogudus.

Foto: Heiki Koov, september 2010.