Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, august 2010.

Mälestuskivi Eesti lennuväe loojale avati tema sünnikohas reedel, 6. septembril 2002.

Kivi asukoht Google kaardil: 58.97034, 26.32911.

Mälestuskivi avamisega mälestati kindralmajor Tombergi 105. sünniaastapäeva. Avamisüritusest ja Tombergi eluloost on juttu ajalehes "Virumaa Teataja" 10.09.2002 ja ka ajalehe veebiversioonis.

  • Mälestuspäev algas Rakke Gümnaasiumis aktusega. Kohal olid Richard Tombergi poeg, minia ja kaks pojapoega, õhuväe esindaja kapten Aivar Tuvik ning Tanel Lään ja Harri Jõgi Laidoneri muuseumist, samuti Jõgeva Kaitseliidu tegevjuhid, kohalik kaitseliidu ülem, Rakke noorkotkad ja kodutütred.
  • Pärast kontsert-aktust mindi Mõisamaa külasse, kus Richard tombergi järeltulijad avasid saluudi saatel mälestuskivi.
  • Kivi õnnistas Koeru kirikuõpetaja Allan Praats.

Avamise fotod?

Richard Tombergist saab lugeda mitmetelt veebilehtedelt, näiteks http://kultuur.elu.ee/ke480_rakke.htm, http://et.wikipedia.org/wiki/Richard_Tomberg. Põhjaliku ülevaate koos paljude fotodega annab raamat "Meenutusi Eesti Vabariigi õhukaitse ülemast kindralmajor Richard Tomberg'ist" (kahjuks ei ole raamatus kirjas autori nime ja väljaandmise aastat).

Foto: Heiki Koov, aprill 2017.  
Richard Tombergi haud Tallinnas Metsakalmistul. 

Siinse mälestuskivi juures toimus 18. augustil 2007 Vabadusristi päev, http://www.virumaateataja.ee/080807/esileht/uudised/15040170.php ja ka http://www.virumaateataja.ee/230807/esileht/uudised/15040429.php.

Kolm fotot Rakke muuseumist:

Mälestuskivi avamisel osalesid Eesti lennuväe esindajad. 6.9.2007. Foto: ????
Üritus mälestuskivi juures 6. septembril 2007.

Ühispilt monumendi avamisel. 6.9.2007. Foto: ????
Üritus mälestuskivi juures 6. septembril 2007.

 Konverents Rakke Gümnaasiumis. 6.9.2007. Foto: ???
Konverents Rakke koolimajas, 6. septembril 2007. Esimeses reas tema sugulased ja järeltulijad. Konverentsist avaldati artikkel http://www.virumaateataja.ee/060907/esileht/uudised/15040766.php.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: heiki Koov, august 2007. Foto: heiki Koov, august 2007.

Foto: Heiki koov, august 2010.