Prindi

Foto: H. Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: H. Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Mälestuskivi EK(b)P Virumaa Komitee esimesele I sekretärile avati 19. septembril 1975.

Parki ja mälestuskivi saab vaadata aastal 1989 valminud dokumentaalfilmis "Minu Virumaa" http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/4154/ (8.29-9.30).

Suure Isamaasõja võidu 30. aastapäeva puhul (1945-1975) nimetas linnavalitus Pioneeri (praegu Rohuaia), Komsomoli (praegu Laada) ja Tallinna tänava ristumiskohas asuvas pargi Alfred Stamme nimeliseks pargiks ("Punane Täht" 7.05.1975, artiklis on ka tema elulugu).

Alfred Stamm sündis Tallinnas 20. aprillil 1903. Juba noorelt hakkas ta tegelema bolševistliku propagandaga. Sellise tegevuse eest istus ta 7. detsembrist 1924 kuni veebruarini 1933 vangis. Ka peale vanglast vabaemist oli ta aktiivne riigivastases tegevuses. Peale juunipööret (21.06.1940) suunas EKP ta Virumaa Komitee I sekretäriks. Kui II maailmasõda jõudis Virumaale, siis ta ei põgenenud Venemaale vaid jäi siia. Alfred Stamm hukkus omakaitse haarangus Viivikonnas 28. augustil 1941.

Alfred Stamme nõukogudeaegne versioon tema eluloost ja hukkumisest on esitatud ajalehtedes "Punane Täht" 5.09.1968, 20.04.1978, 19.04.1983.

 

Hoopis teises sisus artikkel ilmus ajalehes "Viru Sõna" 2.02.1989. Siit saame numbriliselt teada nõukogude võimu kuritegudest aastatel 1940-1941. Ühtlasi esitatakse küsimus, kas ikka sobib linna Alfred Stamme mälestuskivi.

 Alfred Stamm, RM F 464:2, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Alfred Stamm, RM F 464:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1843204.

Stamm kongressil kõnet pidamas, RM F 457:6, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Stamm kongressil kõnet pidamas, RM F 457:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1841200.

 

Fotoarhiivis on mitu fotot Alfred Stammest:

  

Suur graniidist kivi leiti Kunda karjäärist. Kivi kujundas F. Blumbergs, raius O. Griffel.

Ajalehes "Punane Täht" 23.09.1975 avaldati lühiülevaade Alfred Stammele mälestuskivi avamisest ja pargi tema nimeliseks ümbernimetamisest:

Alfred Stamme mälestuskivi avamine, RM F 930:3, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Alfred Stamme mälestuskivi avamine, RM F 930:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1621171.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:23, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:23, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640365.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:20, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:20, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640362.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:31, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:31, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640368.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:22, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:22, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640364.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:25, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640367.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:24, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:24, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640366.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:18, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:18, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640360.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:19, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:19, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640361.

Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:21, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestuskivi EKP Virumaa Komitee esimesele I sekretärile Alfred Stammele, RM F 1077:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640363.

Alfred Stamme mälestuskivi , RM F 930:4, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Alfred Stamme mälestuskivi , RM F 930:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1621179.

 

Mälestuskivi juures toimusid mitmed pioneeride üritused: pidulikud miitingud, rühma- ja salgakoondused. Alfred Stamme sünnipäeval olid pioneerid auvalves. Mitmetest üritustest on juttu ka ajalehes  "Punane Täht":

 Suur mälestusüritus toimus 20. aprillil 1978, kui tähistati Alfred Stamme 75. sünniaastapäeva. Ülevaade pidulikust sündmusest on ajalehes "Punane Täht" 25.04.1978:

1. Mälestuskivi juures toimus miiting:

2. Üritus jätkus teoreetilise konverentsiga "75 aastat Alfred Stamme sünnist" partei rajoonikomitee saalis:

Kutse. Rakvere Reaalgümnaasiumi (endine Rakvere III Keskkool) arhiiv. Kutse. Rakvere Reaalgümnaasiumi (endine Rakvere III Keskkool) arhiiv.
Kutse. Rakvere Reaalgümnaasiumi (endine Rakvere III Keskkool) arhiiv.

Foto: H. Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010
Nõukogude aja lõppedes sattus monument prügimäele. Ajalugu austav firmajuht Meelis Toom viis mälestuskivi Roodeväljale, oma firma AS Raktoom esisele platsile.

Monumendi eemaldamisest on juttu ajalehes "Virumaa Teataja" 5/1990 (Virumaa Fondi ajaleht).  Ööl vastu 25. märtsi (küüditamise aastapäev) valati kivi punase värviga üle. 30. märtsi hommikul koristati see ära ja viidi Rakvere Kommunaalettevõtete Kombinaati hoiule. Kavatsus on kivi tulevikus anda Rakvere Koduloomuuseumile või Mäo kolmnurka Leninländi (punamonumentide park) eksponaadiks. 

 

Rakveres oli Alfred Stammele veel teinegi monument - Rakvere III Keskkoolis (praegune Reaalgümnaasium) pronksist bereljeef, http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-alfred-stamm-koolis. Kooli pioneerimalev kandis Stamme nime. 

 

Tänased fotod pargist ja kunagisest mälestuskivi asukohast:

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010 Foto: Heiki Koov, aprill 2007

 

Nüüdseks juba palju aastaid on mälestuskivi Rakvere lähedal Roodeväljal, firma Raktoom lähedal. Siia on toodud ka teine punamonument - http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-12-hukatud-punakaartlast.

Fotod 2021: 

Foto: Heiki Koov, august 2021 Foto: Heiki Koov, august 2021

Foto: Heiki Koov, august 2021

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010 Foto: Heiki Koov, juuni 2010

Foto: Heiki Koov, juuni 2010 Foto: Heiki Koov, juuni 2010