Prindi

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Mälestustahvel Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Tööliste (bolševike) Partei Rakvere Komitee kunagise maja seinal avati 31. juulil 1963.

Arvatavasti eemaldati tahvel 1990-ndate aastate alguses. Kes, miks ja millal eemaldas, kus tahvel praegu asub?

Peale 1917. a. veebruarirevolutsiooni hakati ka Eestis looma kohalikke VSDT(b) organisatsioone. Rakvere komitee loodi 12. aprillil 1917. Juhtivaks tegelaseks kujunes Udukülast pärit Julius Bergmann (1874-1946). Mais 1917 oli liikmeid juba umbes 150. Vaata "Virumaa Teataja" 2.05.2017

Praegugi allesolev hoone (Laada 8a) on ehitatud 20. sajandi alguses elumajaks. Partei kasutas kahte põhjapoolset ruumi. Maja omanikuks oli Riismann, kes ka ise partei tegevusest osa võttis.

Aktiivsem tegevus soikus, kui Rakveresse paigutati rahvuslikult meelestatud 1. Eesti polk. Tegevus aktiviseerus jälle peale Oktoobrirevolutsiooni. 26. veebruaril 1918 jõudsid siia saksa väed, kes likvideerisid VSDT(b)P tegevuse. 

VSDT(b)P tegevusest ilmus nõukogude ajal ajalehes "Punane Täht" mitmeid artikleid, mõned näited:

 

Mälestustahvli avamisest on juttu ajalehes "Punane Täht" 3.08.1963:

VSDTP 60. aastapäeva tähistati teistegi üritustega ("Punane Täht" 1.08.1963).

 

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.??

Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks, 1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.