Prindi

Foto: H. Joonuks,1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks,1971, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Puust monument oli siin juba 1960.-1970. aastatel. Ilmastikuoludest tulenevalt lagunesid need kiiresti.

Foto: Heiki Koov, juuli 2007.
Praegune mälestuskivi avati 11. mail 1980.

Artiklis "Punane Täht", 15.05.1980 viidatakse kohalikelt elanikelt saadud andmetele:

1919. aasta jaanuaris/veebruaris jäid punakaartlased Jägala jõe juurest taganemisel valgesoomlaste kätte. Punakaartlased liikusid mööda metsi Varangult Saariku küla kaudu läbi Hundimetsa Katela poole. Eesmärk oli Katela kaudu Ubjas raudteeni jõuda. Ubja tee ääres kohtusid nad suurt teed mööda tulnud valgesoomlastega. 22 punakaartlast hukkus ja maeti sinnasamasse. Kuus meest, kes olid salgast maha jäänud, tulid järgmisel päeval. Samal teel neid varitseti ja hukati. Kohalikud elanikud matsid ka nemad Ubja tee äärde. Artiklis palutakse inimestel, kes teavad midagi siin 1919 toimunud sündmustest, kooli teatada.

Kus on siinsetest sündmustest põhjalikumalt kirjutatud?

Foto: autor? 1977, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: autor? 1977, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Muinsuskaitseameti arhiivis on dokument, mis paljuski selgitab praeguse kivi saamislugu (taotlus, tekst, sovhoosi ja kooli osalemine).

Kivi avamisest avaldati artikkel ajalehes "Punane Täht", 15.05.1980:

 Mälestuskivi punakaartlastele Ubjas, RM F 1077:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640329.
Mälestuskivi punakaartlastele Ubjas, RM F 1077:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640329.

Foto: H. Joonuks, 1980, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks, 1980, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: H. Joonuks, 1980, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks, 1980, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Mälestuskivi punakaartlastele Ubjas, RM F 1077:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640321.
Mälestuskivi punakaartlastele Ubjas, RM F 1077:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640321.

Foto: H. Joonuks, 1980, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks, 1980, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: H. Joonuks, 1980, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Joonuks, 1980, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Mälestuskivi punakaartlastele Ubjas, RM F 1077:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640324.
Mälestuskivi punakaartlastele Ubjas, RM F 1077:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640324.

Mälestuskivi punakaartlastele Ubjas, RM F 1077:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640315.
Mälestuskivi punakaartlastele Ubjas, RM F 1077:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640315.

 Mälestuskivi punakaartlastele Ubjas, RM F 1077:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640318.
Mälestuskivi punakaartlastele Ubjas, RM F 1077:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640318.

 

Fotod 2007-2010: 

Foto: Heiki Koov, juuli 2007. Foto: Heiki Koov, juuli 2007.

Kivi asub Ubja-katela tee ääres, ca 20 m tee servast (Ubjast 2 km, Rakvere-Kunda maanteest 1,5 km).

Foto: Heiki Koov, juuli 2007.
Kivist üle tee on näha suur põllumajandushoone. 

 

Foto: Heiki Koov, september 2010.  Foto: Heiki Koov, september 2010.
Keegi on kivi punase värviga üle valanud. Õnneks on värvi ainult üksikutes kohtades veel näha.

"Virumaa Teataja" artiklites on punasest värvist juttu: 

 

Juunis 2015 oli mälestuskivi kõrge rohu sees. 

Foto: Heiki Koov, juuni 2015.    Foto: Heiki Koov, juuni 2015.

Foto: Heiki Koov, juuni 2015.