Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, august 2010.

Mälestuskivi avati 27. mail 1989.

 

Aluvere kooli ajaloost saab lugeda raamatust  "Aluvere kool 1863-1998", vaadata veebilehelt http://www.someru.edu.ee/?mida=1_12, ka ilmus maakonnaajalehes kooli juubelite puhul artikleid,  näiteks 100. juubeli puhul ajalehes "Punane Täht", 22.10.1963. Mihkel Vanaküla mälestusi Aluvere koolist aastatel 1921-1925 saab lugeda Sõmeru põhikooli muuseumis. Kooli ajaloost ja kaks fotot mälestuskivide avamisest oli ka ajalehes "Sõmeru Sõnumid" 10/1991 ja "Viru Sõna" 3.06.1989. Kooli 125. juubeli üritustest olid ka mitmeid artikleid, mis samuti sisaldasid ajaloolist ülevaadet: "Punane Täht" 26.04.1988, "Viru Sõna" 29.11.1988, 20.03.1990 (kauaaegsest kooli juhatajast Enn Saluveerist).

 

Siinsele koolimajale (juba neljas Aluvere koolimaja) pandi nurgakivi 29. detsembril 1987. Koolimaja ehitusest ilmus ajalehes mitu artiklit, näiteks "Punane Täht" 7.01.1988 ja 29.03.1988. Siin majas toimub õppetöö alates 1. oktoobrist 1988. Arvatavasti on paljudele meelde jäänud ka 1991-1992 koolis avastatud mürgine reliinkate ja sellest tulenevad mahukad remonditööd, "Viru Sõna" 4.07.1992.

 

Mälestuskivi uue koolimaja juures avati 27. mail 1989, kui tähistati Aluvere kooli 125. juubelit. Samal päeval avati mälestuskivi ka kooli kunagises asukohas Aluveres (http://www.monument.ee/someru-vald/aluvere-kool). Nagu kiviltki saab lugeda, peab tänane Sõmeru Põhikool ennast kunagise Aluvere kooli järglaseks. Kooli veebilehel on http://www.someru.edu.ee/.

 

Foto: E. Kapstas, "Viru Sõna" 3.06.1989.

Foto: E. Kapstas, "Viru Sõna" 3.06.1989.


Kivi asus kuni aastani 1994 koolimaja ees. Enne kooli 130. juubeli tähistamist tõsteti see maja taha, sest siiani oli see mitmel korral ümber vajunud. 


Traditsiooniliselt teevad mälestuskivi juures pilti kooli lõpetajad. Foto: autor, kuupäev? Sõmeru Põhikooli muuseum.

Traditsiooniliselt teevad mälestuskivi juures pilti kooli lõpetajad. Foto: autor, kuupäev? Sõmeru Põhikooli muuseum.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

 

Foto: Heiki Koov, august 2010.