Prindi

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Mälestuskivi avati 16. juunil 2007.

Vaeküla kooli direktori Kersti Aasmetsa andmetel (6.03.2011) oli mälestuskivi saamislugu järgmine:

"Vaeküla piirkonnas alustati hariduse andmist aastal 1806. Kooli juhtkond eesotsas direktor Rein Sinitammega otsustas 2004.aastal, et nii väärikat sündmust tuleb tähistada raamatu ja hariduskiviga. Paraku võttis ajaloo uurimine kauem aega, sest külastada tuli mitmetes Eesti eri paikades asuvaid ajalooarhiive. Planeeritud kahest aastast jäi ettevalmistustöö jaoks väheseks. Nii lükkus juubelisündmus aasta võrra edasi.

2007. aasta 16. juunil toimus Vaeküla koolis ka raamatu „Kaks sajandit Vaeküla kooli“ esitluskonverents.

Raamat Vaeküla koolist

Raamatu autoriteks on Vaeküla kooli endised õpetajad Maie Männik ja Elvi Kullamägi ja koolis alates 1979. aastast töötav Kersti Aasmets. Raamatus on jäädvustatud nii mõisakooli, Vaeküla Algkooli, Vaeküla Karjakasvatajatekooli, Vaeküla Töödejuhatajatekooli, Vaeküla Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi, Vaeküla Mehhaniseerimise Kooli (viidi üle Tihemetsa 1959. aastal), Vaeküla Internaatkooli kui ka praegu piirkonnas hariduselu jätkava Vaeküla Kooli ajalugu ja roll piirkonna hariduselus. Iga autor tutvustas oma uuritud ja kirjeldatud perioodi (vaata sisukorda).

Raamatu autorid koos kooli direktoriga. Vaeküla kooli arhiiv.
Raamatu autorid koos kooli direktoriga. Vaeküla kooli arhiiv.

Hariduspäeva juhid Ülle Rebane ja Riina Türkel. Vaeküla kooli arhiiv.
Hariduspäeva juhid Ülle Rebane ja Riina Türkel. Vaeküla kooli arhiiv. 

Seejärel avati Vaeküla kooli ees asuval haljasalal hariduskivi, tähistamaks 200 aasta möödumist koolihariduse andmise algusest Vaeküla piirkonnas. Kivile on kirjutatud tekst „Kakssada aastat kooliharidust Vaekülas 1806 – 2006“

Vaeküla kooli muusikaõpetaja Ülle Rebane ja sekretär Riina Türkel kutsusid hariduskivi avamisele tulnud rahva regilauluga pargi alt musta kattega kaetud kivile lähemale. Peidus olevat mälestusmärki ehtis suur karikakardest valmistaud pärg. Avasõnad ütles huvijuht Aili Saarne, kes seletas lahti sümbolite tähenduse: valge pärg tähendab helgeid ja rõõmsaid aegu meie kooli ajaloos, must kate aga üksikuid raskemaid aegu. Seejärel eemaldasid kooli direktor Rein Sinitamm ja Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev kivilt musta katte ja hariduskivi ilmus kõigi silme ette. Tervitussõnad Vaeküla Koolile lausus endine Põlula Kooli direktor Imar Järg.

Hea meeleolu lõid Sõmeru rahvatantsijad ning Alvar Sune ja Eero Undi ansambli muusika. Üritust jäid osavõtjatele meenutama ilusad kollased kruusid „200 aastat kooliharidust Vaekülas”.

Tollane kooli direktor Rein Sinitamm ja majandusjuhataja Enno-Are Mähar otsisid sobilikku kivi Vaeküla põldudelt. Siinsest ümbrusest kivi leidmata saadi see lõpuks Rakvere kiviraiumistöökojast, kus sellele ka teksti sisse raiuti."

Fotod avamisürituselt:

Eesti, Sõmeru valla ja Vaeküla kooli lipud. Vaeküla kooli arhiiv.
Eesti, Sõmeru valla ja Vaeküla kooli lipud. Vaeküla kooli arhiiv.

Vasakul seisavad endine õpetaja Laine Ojavee ja Rein Sinitamm, kivi taga on Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev ja huvijuht Aili Saarne. Vaeküla kooli arhiiv.
Vasakul seisavad endine õpetaja Laine Ojavee ja Rein Sinitamm, kivi taga on Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev ja huvijuht Aili Saarne. Vaeküla kooli arhiiv.

Laine Ojavee kinkis koolile vanaaegse kella, mille helin kuulutas tunni algust eelmisel sajandil.

Sõmeru naisrühm. Vaeküla kooli arhiiv.
Sõmeru naisrühm. Vaeküla kooli arhiiv.

Pillimehed Alvar Sune ja Eero Unt koos Riina Türkeliga. Vaeküla kooli arhiiv.
Pillimehed Alvar Sune ja Eero Unt koos Riina Türkeliga. Vaeküla kooli arhiiv.

Vaekülas asunud kooli lugu saab jagada nelja gruppi.

1. Aastast 1806 alanud mõisakoolide periood.

Vaeküla algkooli õpilased ja õpetajad koolimaja ees, RM F 1174:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1552082.  
Vaeküla algkooli õpilased ja õpetajad koolimaja ees, RM F 1174:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1552082.

Vaeküla Mõisa algkool Rägavere vald, RM F 105:142, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305875.
Vaeküla Mõisa algkool Rägavere vald, RM F 105:142, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305875.

 

2. Siinsed põllumajanduskoolid: 1930-1944 tegutsenud Vaeküla Töödejuhatajatekool ja 1937-1944 Vaeküla Karjatalitajatekool ja 1944-1959 töötanud Vaeküla Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikum. Tehnikum oli suurim põllumajanduslik kesk-eri õppeasutus Eesti NSV-s. Kool viidi üle Tihemetsa.

"Virumaa Teataja" 6.02.1930 teatab, et 23. aprillil avatakse Vaeküla riigimõisas uuetüübiline põllumajanduskool. 

Virumaa Teataja, 6.02.1930

"Virumaa Teataja" 15.04.1930 ja 17.04.2020 (kasutatud eelmist artiklit) kirjeldavad põllutöökooli kallist maksumust. 

Virumaa Teataja, 15.04.1930

Vaeküla põllutöökool II lend, RM F 100:379, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/952131.
Vaeküla põllutöökool II lend, RM F 100:379, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/952131.

Vaeküla Põllu- ja Metsamajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi õpetajad, EPM FP 643, Eesti Põllumajandusmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1226244.
Vaeküla Põllu- ja Metsamajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi õpetajad, EPM FP 643, Eesti Põllumajandusmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1226244.

Vaeküla põllumajandustehnikumi õpilased, RM F 646:114, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1795023.
Vaeküla põllumajandustehnikumi õpilased, RM F 646:114, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1795023.

Artiklid ajalehest "Punane Virumaa": 

 

Artiklid ajalehest "Punane Täht": 

Punane Täht 19.06.1958.

 Vaeküla koolimaja, ERM Fk 2854:91, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/645099. 
Vaeküla koolimaja, ERM Fk 2854:91, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/645099.

 Vaeküla park, RM F 834:78, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1672406.
Vaeküla park, RM F 834:78, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1672406.

 

3. Vaeküla Internaatkool tegutses 1. september 1959 kuni kevad 1977. 

Punane Täht 5.12.1959.

Aastatel 1961 kuni 1971 Vaeküla Internaatkooli direktorina ja kuni aastani 1977 samas koolis õpetajana töötanud Elmar Kanterile on mälestustahvel Kadrina Keskkoolis, http://www.monument.ee/kadrina-vald/kadrina-elmar-kanter.

Spordipäev Vaekülas., RM F 984:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1600957.
Spordipäev Vaekülas., RM F 984:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1600957

 Spordipäev Vaekülas., RM F 984:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1600977.
Spordipäev Vaekülas., RM F 984:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1600977.

Vaeküla Internaatkooli võrkpallivõistkond, RM F 288, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1972851.
Vaeküla Internaatkooli võrkpallivõistkond, RM F 288, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1972851.

 Vaeküla Internaatkooli hoone., RM F 993:5, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1603193.
Vaeküla Internaatkooli hoone., RM F 993:5, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1603193.

 

4. 1977-2010 oli siin erikool õpiraskustega lastele. Alates suvest 2010 ei asu kool enam Vaekülas. Vahepealsed õppe- ja majutuskohad on olnud Vinnis ja Injus. Alates 1.09.2013 on kool täielikult Näpil (endise KEKi territooriumil). Ka siin on huvitavat infot: https://napi.edu.ee/huvitavat-lugemist 

Artiklid ajalehest "Virumaa Teataja": 

Virumaa Teataja, 18.05.2012

 Vaeküla kooli "matused". Vaeküla kooli arhiiv.   Vaeküla kooli "matused". Vaeküla kooli arhiiv.
Vaeküla koolimaja "matused". Vaeküla kooli arhiiv. 

Vaekülas asus ka algkool. See suleti 1999. aasta sügisel (õpilased suunati Sõmeru Põhikooli). Ajalehes "Virumaa Teataja" oli koolist juttu 7.10.1998 (palju kohalikke õpilasi õpib Sõmerul - kooli vajadus küsitav), 28.01.1999 (Sõmeru vallavolikogu otsustas sügisest kooli sulgeda).

Fotod juuni 2010: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.  Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.  Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.  Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.  Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 

Fotod juuni 2015. Kool asub nüüd täielikult Näpil (endise KEKi territooriumil). 

Foto: Heiki Koov, juuni 2015.  Foto: Heiki Koov, juuni 2015.