Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Artikli kirjutamine on veel pooleli!

 Foto: Heiki Koov, august 2007.

 Punasest graniidist mälestussammas avati 29.05.1965. 

 

"Igavene au kangelastele, kes on langenud lahingus meie kodumaa vabaduse ja iseseisvuse eest 1941-1945". Sama tekst ka vene keeles.

 

Kolmnurgakujulise hauaplatsi suurus on 500 m2, ümbritsetud aiaga. Nõukogude ajal oli teisel pool maanteed teeviit tekstiga "Vennashaud".

 

Nõukogude ajal ja ka nüüd toimuvad siin mälestusüritusi igal aastal: Nõukogude Armee aastapäeval (23.02),  Võidupühal (9.05), Porkuni lahingu aastapäeval (21.09) matkakorras külastamine, pidulikud miitingud.

Vennashauda hooldasid Põdrnagu sovhoos ja Tamsalu Keskkool. Tänapäeval hooldab Tamsalu Kommunaal.

 

Vennashauda on maetud 8. Eesti Laskurkorpuse 249. Eesti laskurdiviisi 925. laskurpolgu võitlejad.

Hauda on maetud 72 võitlejat, kelle isikud on tuvastatud ja 8 tundmatut (1979.a. andmed).

 

1975 pandi kalmistule langenute nimetahvlid. 69 nimetahvlit? Või oli 1974?

Kevadel 1985 vennaskalmistu rekonstrueeriti, paigaldati uued nimeplaadid.

  

Avamine:

 29.05.1965:

  • Koguneti vennashaua lähedusse ja liiguti kolonnides kella kuueks orkestihelide saatel vennashaua juurde. 
  • Leinamiitingu avas Suure Isamaasõja ajaloo Rakvere rajoonikomitee esimees Valsberg.
  • Sõnavõtuga esines Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee esimees sõjaveterna Mikker.
  • Lahingumälestustest rääkisid Naukas, Sepp ning endise 921. polgu komandör polkovnik Mullas.
  • Orkester mängis leinamarssi, lasti saluuti.
  • Mälestussamba jalamile asetati pärgi.
  • Edasi liiguti kolonnis Porkuni lahinguvälja mälestuskivi avamisele, http://www.monument.ee/tamsalu-linn-ja-vald/loksa-porkuni-lahinguvali.

  29. mai 1965. SA Virumaa Muuseumid kogu.

35 29. mai 1965. SA Virumaa Muuseumid kogu.

 

29. mai 1965. SA Virumaa Muuseumid kogu.

36 29. mai 1965. SA Virumaa Muuseumid kogu.

 

29. mai 1965. SA Virumaa Muuseumid kogu.

37 29. mai 1965. SA Virumaa Muuseumid kogu.

 

29. mai 1965. SA Virumaa Muuseumid kogu.

38 29. mai 1965. SA Virumaa Muuseumid kogu.

 

Avati 20.07.1958. Väike-Maarja muueumi kogu.

64 Avati 20.07.1958. Väike-Maarja muueumi kogu.

 

Foto: Eduard Leppik, 7.05.1967. Väike-Maarja muueumi kogu.

65 Foto: Eduard Leppik, 7.05.1967. Väike-Maarja muueumi kogu.

 

Väike-Maarja keskkooli õpilased asuvad esitama massdeklamatsiooni. Foto: Eduard Leppik, 7.05.1967. Väike-Maarja muueumi kogu.

66 Väike-Maarja keskkooli õpilased asuvad esitama massdeklamatsiooni. Foto: Eduard Leppik, 7.05.1967. Väike-Maarja muueumi kogu.

 

Foto: Helmut Joonuks, 1970. Muinsuskaitseameti arhiiv.

52 Foto: Helmut Joonuks, 1970. Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

21.09.1975. Tähesõitjate vastuvõtu-miitingu avamine. Muinsuskaitseameti arhiiv.

51 21.09.1975. Tähesõitjate vastuvõtu-miitingu avamine. Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.

53 Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Loksa vennaskalmistu monument, 1976. RM F 1014:33, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1616686.

56 Loksa vennaskalmistu monument, 1976. RM F 1014:33, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1616686.

 

Loksa, mälestussammas nõukogude võimu eest langenutele, 1980. aastad. RM F 1329:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421190. 

55 Loksa, mälestussammas nõukogude võimu eest langenutele, 1980. aastad. RM F 1329:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421190.

 

Vennashaud mälestussambaga Loksal, RM F 947:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1639622.

57 Vennashaud mälestussambaga Loksal, RM F 947:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1639622.

 

Monument II maailmasõjas langenute vennashaual Loksal, RM F 1341:11, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1382069.

58 Monument II maailmasõjas langenute vennashaual Loksal, RM F 1341:11, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1382069.

 

 SA Virumaa Muuseumid kogu. 

54 SA Virumaa Muuseumid kogu.

 

9.05.1985. Väike-Maarja muueumi kogu.

59 9.05.1985. Väike-Maarja muueumi kogu.

 

9.05.1985. Väike-Maarja muueumi kogu.

60 9.05.1985. Väike-Maarja muueumi kogu.

 

925. laskurpolgu veteranid koos pioneeridega. 24.05.1985. Väike-Maarja muueumi kogu.

61 925. laskurpolgu veteranid koos pioneeridega. 24.05.1985. Väike-Maarja muueumi kogu.

 

Lilli asetavad sõjaveteranid Arnold Karu (ees) ja Manfred Kütt, 24.05.1985. Väike-Maarja muueumi kogu.

62 Lilli asetavad sõjaveteranid Arnold Karu (ees) ja Manfred Kütt, 24.05.1985. Väike-Maarja muueumi kogu.

 

Sõjaveteran Arnold Kübaralt võtab intervjuu Viru-Jaagupi 8. klassilise kooli õpilane. Väike-Maarja muueumi kogu.

63 Sõjaveteran Arnold Kübaralt võtab intervjuu Viru-Jaagupi 8. klassilise kooli õpilane. Väike-Maarja muueumi kogu.

 

Laulavad "Relvavelled". Foto: Ülo Tähiste, 21.09.1990. Väike-Maarja muueumi kogu.

67 Laulavad "Relvavelled". Foto: Ülo Tähiste, 21.09.1990. Väike-Maarja muueumi kogu.

 

Laulavad "Relvavelled". Foto: Ülo Tähiste, 21.09.1990. Väike-Maarja muueumi kogu.

68 Laulavad "Relvavelled". Foto: Ülo Tähiste, 21.09.1990. Väike-Maarja muueumi kogu.

 

 

"KK"264
Juba 1944.a. sügisel avati Loksa koolimaja lähedal laskurkorpuse vennaskalmistu, kus asub 67 hauaplaati, neist 51 eestlastele. Marmortahvlil on lugeda - Igavene au kangelastele, kes on langenud lahinguis meie kodumaa vabaduse ja iseseisvuse eest 1941-1945

"Tapa"41
Suure Isamaasõja võidu 30. aastal asetati siia 69 marmortahvlit teadaolevate langenute nimedega. kas siis aastal 1975?
H: Aga mitte teada?

"PT"47
Sellele kalmistule on maetud ka teisi nõukogude võimu eest võitlejaid, nagu aktiivne revolutsionäär Aleksander Mustassaar jt.

PunaneTäht 22.09.79
Artikkel rajooni vabastamise aastapäeva korraldamisest Tamsalus. Spordivõistlused jms.

 

Ajalehes "Punane Täht" 3.06.1982 on juttu sõja ajal hukkunud kangelaspioneeridest. Kommunistlik noor ja Paasvere valla vanempioneerijuht Heina Bernthal vangistati koos kahe õega 5.08.1941. Algul viidi nad Laekverre, sealt edasi Rakverres, kus nad 11.08.1941 hukati. Hiljem maeti nad ümber Loksa vennaskalmistule. 

 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 28.02.2009 on lühikokkuvõte Tamsalu vallas toimunud mälestusüritusest, mille käigus mälestati langenuid ja represseerituid. Pärg asetai ka siinse mälestuskivi juurde. 

 

 

Foto: autor, aasta? Eesti Ajaloomuuseum.   Foto: autor, aasta? Eesti Ajaloomuuseum.
Foto: autor, aasta? Eesti Ajaloomuuseum.  

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, august 2007. Foto: Heiki Koov, august 2007.

Foto: Heiki Koov, august 2007. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, august 2007

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.