Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, august 2007.

Mälestuskivi kurttummade kooli asutajale Ernst Sokolovskile avati kooli 100. sünnipäeva tähistamise üritustel 3. juunil 1967. 

 

Õpetaja Ernst Sokolovski, ERM Fk 530:11, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/648260.

 Õpetaja Ernst Sokolovski, ERM Fk 530:11, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/648260.

 

Vändra ja Porkuni kurtide koolist võib leida päris palju infot, näiteks

 

Kurttummade kool asutati Vändras 1866 (kool avati pidulikult 11. detsembril 1866). Kooli mõtte algataja oli Vändra pastor Ernst Sokolovski. Kuni aastani 1920 oli tegemist annetustest ja korjanduste varal ülalpeetava erakooliga. Nüüd muudeti kool riigikooliks ja see allus haridusministeeriumile. Koolimaja Vändras oli jäänud kitsaks ja ministeerium hakkas otsima koolile uut asukohta.

Sobivad ruumid leiti Porkunis. Peale kapitaalremonti (sh paigaldati keskküte ja veevärk) endises mõisahoones koliti Vändra Kurttummade Kool kogu inventari, õpilaste ja pedagoogidega siia üle. Kool sai endale Porkuni järve saarel asuvad hooned, pargi, järved, karja- ja heinamaa ning põllu. Kooli pidulik avamine toimus 5. jaanuaril 1925. Porkuni Kurttummade Kooli asus õppima 104 last. Aastal 1955 valmis uus õppehoone (vana maja jäi internaadiks).

 

Eelteade Porkuni Kurtide Laste internaatkooli 100. aastapäeva aktusest, mälestuskivi avamisest ja kontserdist avaldati ajalehes "Punane Täht" 3.06.1967

Ernst Sokolovski mälestuskivi avamise päevast  on juttu ajalehes "Punane Täht" 8.06.1967. Kokkuvõtlikult olid pidupäeva tähistamine järgmine:

 • 3. juunil 1967 oli ilus päikeseline ilm.
 • Külalisi oli palju. Osalesid Eesti NSV Ülemnõukogu esimehe asetäitja Ansberg, haridusministri asetäitja Tohver, külalised Lätist, Leedust, Tartust, Pärnust ning Saaremaalt. Ka kooli endised kasvandikud.
 • Aktuse avas kooli direktor V. Kuriks, kes tervitas kõiki juubelipeo külalisi. 
 • Vabariigi teeneline õpetaja E. Lätt tegi ettekande kurtide kooli 100 aastasest tegevusest.
 • Direktori asetäitja O. Saarep kõneles pikemalt kooli tänapäeva õppest ja kasvatusest. Koolis on 127 õpilast.
 • Eesti NSV Ülemnõukogu esimehe asetäitja Ansberg andis juubilarile üle südamlikud tervitused EKP Keskkomitee ülesandel ning Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi ja Ministrite Nõukogu nimel. Ansberg andis kooli direktorile üle Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirja (pedagoogide tubli töö eest). Direktor V. Kuriks ja õpetaja E. Lätt said teenelise õpetaja aunimetuse. Aukirju ja kingitusi said ka teised kooli töötajad. 
 • Tervitussõnu laususid Eesti NSV haridusministri asetäitja Tohver, EKP Rakvere Rajoonikomitee II sekretär Niisuke, ELKNÜ Rakvere Rajoonikomitee II sekretär Ragozkina, Läti ja Leedu kurtide kooli esindajad jt.
 • Eesti Kurtide Ühingu tegevusest rääkis esimehe asetäitja M. Migasto.
 • Pärast aktust avati mälestuskivi tekstiga „Ernst Sokolovskile — eesti kurtide kooli asutajale. 1866-1966”. Teksti raius kivisse kurt kiviraidur Herbert Lepp.
 • Mälestuskivi avamisele järgnes kontsert Kaieallikal. Kontserdi vaheajal oli külalistel võimalik tutvuda samal hommikul trükist tulnud kogumikuga “Sada aastat eesti kurtide kooli“.
 • Õhtul oli pidusöök kutsutud 170 külalisele.

 

Kooli kõrval asuvas paemuuseumis on kaust kooli fotodega. Ühel fotol on direktorile autasu rinda kinnitamine ja teisel eemaldab direktor katte mälestuskivilt.

Foto: 1967, Paemuuseum.

 

Nõukaaegsed artiklid maakonnaajalehest "Punane Täht":

 • 10.06.1978 - õpilane kirjutab põhjalikult koolis toimuvast.
 • 12.05.1981 - ülevaade koolis toimuvast.
 • 14.09.1982 - foto koolimaja ees asuvast O. Ehelaiu skulptuurist "Metskits".
 • 19.07.1983 - foto koolimajast, näha on ka mälestuskivi.

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.