Prindi

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestuskivi kolmele sakslaste poolt hukatud lubjatehase töölisele avati 4. novembril 1978.

Tamsalu lubjatehasest on foto juttu ajalehes "Punane Täht" 6.02.1968.

Artiklit ajalehes "Punane Täht" 12.12.1967 lugedes, võib aru saada, et siia on monument püstitatud juba nõukogude valituse poolt aastal 1940. See aga hävitati sakslaste poolt Teises maailmasõjas.  Artiklis antakse ülevaade 1917 toimunud sündmustest ja tehakse üleskutse monument taastada.

Tamsalu inimene ja lubjatehase kauaaegne tööline Endel Vaiksaar mäletab seda kivi – olevat olnud punaka tooniga graniidist ja nimed kivi sisse raiutud. Kui kivi ei ole killustikusk tehtud, siis võib see veel kusagilt välja tulla.

Monumendi püstitamise idee kinnitati Tamsalu Alevi Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee otsusega 24.02.1975. Idee algatajaks olid Tamsalu kooli direktor ja komsomoliaktiiv.

Tamsalu muuseumi ja ajaleheartikli "Punane Täht" 7.11.1978 andmetel:

Foto: katte eemaldavad Lubjatehase a/ü komitee esimees Leonhard Rossmann, assisteerivad Tamsalu keskkooli õpetaja Helga Tammerk ja alevinõukogu esimees Viia Vuntus.Tamsalu muuseum
Katte eemaldavad lubjatehase ametiühingu komitee esimees Leonhard Rossmann, assisteerivad Tamsalu keskkooli õpetaja Helga Tammerk ja alevinõukogu esimees Viia Vuntus. Tamsalu muuseum

 Foto: kõneleb hukkamisest pääsenud Aleksander Keeroja. Tamsalu muuseum.
Kõneleb hukkamisest pääsenud Aleksander Keeroja. Tamsalu muuseum.

 Foto: Kõneleb Tamsalu keskkooli õpetaja Helga Tammerk. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Kõneleb Tamsalu keskkooli õpetaja Helga Tammerk. Muinsuskaitseameti arhiiv.

 Foto: Lubjatehase a/ü komitee esimees Leonhard Rossmann. Muinsuskaitseameti rhiiv.
Kõneleb Lubjatehase a/ü komitee esimees Leonhard Rossmann.

Foto: Õpilase olid auvalves ja esitasid ka luuletusi. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Õpilase olid auvalves ja esitasid ka luuletusi. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: Mälestuskivi jalamile asetasid lilled alevi partei- ja ametiühingu aktivistid. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Mälestuskivi jalamile asetasid lilli alevi partei- ja ametiühingu aktivistid. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Mälestuskivi Tamsalus, 4.11.1978. RM F 1021:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1623427.
Mälestuskivi Tamsalus, 4.11.1978. RM F 1021:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1623427.

Mälestuskivi Tamsalus, 4.11.1978. RM F 1021:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1623427.
Eelmise fotoga üsna sarnane foto ilmus ka ajalehes "Punane Täht" 6.11.1979.

Mälestusmärk 1918. aastal hukatud punakaartlastele Tamsalu lubjatehase juures, EVM N 380:60, Eesti Vabaõhumuuseum EVM, http://www.muis.ee/museaalview/2125717.
Mälestusmärk 1918. aastal hukatud punakaartlastele Tamsalu lubjatehase juures, EVM N 380:60, Eesti Vabaõhumuuseum EVM, http://www.muis.ee/museaalview/2125717.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.