Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestuskivi Tamsalu kultuurimaja juures asuvas pargis avati 24. mail 1991. Lõhutud tahvel asendati .... 2007.

 

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.
14. juunil 2016 avati suure pidulikkusega mälestustahvel küüditamise infoga Tamsalu raudteejaama juures. 

 

Mälestuskivi saamise lugu Tamsalu muuseumi andmetel:

  • Tamsalu alevi volikogu oma 06.veebruari  2006 (või on õige 1991?) koosolekul võttis vastu otsuse mälestuskivi paigaldamisest aastatel 1940 – 1949 toimunud  punaterrori ohvritele. Ettevõtmise mõte tekkis alevivalitsuses, konkreetset idee autorit ei ole välja pakkuda. Vastava kivi leidmine tehti kohustuseks abialevivanem Valdur Karusoole, mälestusplaadi teksti kujundas Aime Tops.
  • Luuleread on võetud Juhan Liivi luuletusest „Laul sellest kaduvast”.
  • Algselt otsiti kivile asukohta raudtee ääres,  sest 14. juuni öö hämaruses Tamsallu toodud rongi (56 trellitatud kaubavagunit Siberisse saadetavate küüditatute tarvis) pandi esimeste kinnivõetutena kaupmees Jaan Mürk perega ja jaamaülem Adolf Ahermaa. Raudtee ääres siiski kivile väärikat kohta ei leitud.
  • Urmas Tamme ettepanekul nõustus alevivanem Toivo Hallik kivi  paigaldamisega kultuurimaja parki.
  • Mälestusmärk avati 25. märtsil 1991.a. piduliku miitinguga. Avamisele olid tulnud Tamsalu üldsus, punaterrori tõttu kannatanud inimesed ja terroris hukkunute mälestust kalliks pidavad kodanikud.
  • Mälestuskivi õnnistas sisse Ambla kirikuõpetaja Tõnu Linnasmäe. Auvalves seisid Tamsalu Gümnaasiumi lõpuklasside õpilased. Represseeritute nimel võttis sõna 11 aastat Siberi vangilaagris kinnipeetud Aadu Uudmäe sen. Isamaaliste lauludega esines Tamsalu naiskoor.
  • Peale 2007.a. aprillisündmusi löödi vandaalide poolt puruks mälestuskivi plaat. Kivi juurest nähti õhtuhämaruses autoga  lahkumas kolme täisealist meest. Vallavanem Toomas Uudebergi poolt telliti ja lasti paigaldada uus plaat. Fotodel on näha väikesed  erinevused vana ja uue plaadi vahel kirja stiilis ja aastaarvude paigutuses.
  • Tamsalu vallavanema ja volikogu esimehe poolt mälestatakse terrori ohvreid igal aastal märtsiküüditamise aastapäeval, leinapäeval, võidupühal ja vabariigi aastapäeval kivi ette lillede asetamise ja küünalde süütamisega.  Mälestusmärki hooldab Tamsalu Kommunaal.

Mälestuskivi avamisest avaldati artikkel ajalehes "Viru Sõna" 1.06.1991.

 

Tamsalu muuseumi fotod avamisest:

Foto: Tamsalu muuseum, 1991.  Foto: Tamsalu muuseum, 1991.
Mälestuskivi õnnistas Ambla kirikuõpetaja Tõnu Linnasmäe. Parempoolset lippu hoiab alevivanem Toivo Hallik.

 

Foto: Tamsalu muuseum, 1991.
Laulab Tamsalu naiskoor. Dirigeerib Heidi Mägi. 

 

Foto: Tamsalu muuseum, 1991.
Represseeritute nimel esineb Aadu Uudmäe sen., auvalves seisavad Tamsalu Gümnaasiumi õpilased  Kaja Hallik, Gätlin Mehiste  ja Jaanus Mutli.

 Foto: Tamsalu muuseum, 1991. Foto: Tamsalu muuseum, 1991.

 

Foto: Tamsalu muuseum, aasta?
Foto: autor, kuupäev. Algse tahvliga mälestuskivi. Tamsalu muuseumi kogu.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.