Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Pooleli!

Foto: Heiki Koov, juuli 2009.

 

Mälestustahvel kooli seinal avati .... , fotod? ka fotod kooli kokkutulekutest?

 

Kulinal alustas algkool tegevust 4. oktoobril 1926, kui aastal 1919 asutatud Küti kool koliti siia üle. Kui veel ajas tagasi minna, siis enne Küti kooli toimus õppetöö Näsu koolis, kus kooli alguseks loetakse aastat 1870.

 

Kulina kool on kandnud väga erinevaid nimesid:

 • 1926-1928 oli siin 4-klassiline algkool.
 • 1928-1945 6-klassiline algkool.
 • 1945-1962 7-klassiline mittetäielik keskkool.
 • 1962-1980 8-klassiline kool.
 • 1980-1986 3-klassiline algkool.
 • 1986-1990 4-klassiline algkool.
 • ....... 1999 Kulina Algkool

Õpilaste arv on olnud vahemikus 5-128 õpilast.

 

Kooli juhtideks olid:

 • 1926-1941 Hans Kuriks (metsavennad lasid ta maha Puka metsas, http://www.monument.ee/vinni-vald/puka-hans-kuriks-ja-johannes-taks).
 • 1941-1951 Olga Peterson,
 • 1951-1980 Arnold Allik. Tema oli enne direktoriks hakkamist siin koolis õpetaja.
 • Lühemat aega töötasid direktoritena Viive Haavel, Hilma Voolaid, Irja Peikolainen.
 • 1988-1999 Maimu Nurk.

Alates kooli algusest on siin töötanud 80 õpetajat.

 

Viru-Jaagupi, Vinni-Pajusti ja Kulina Algkoolide lõpetajad ja õpetajad, 30.05.1937. Teises reas istuvad õpetajad: paremalt esimene Viru-Jaagupi kooli õpetaja L. Rünkla, Kulina Algkooli juhataja Hans Kuriks, V-Jaagupi Algkooli õpetaja H. Püss, Viru-Jaagupi Algkooli direktor Voldemar Raud, Viru-Jaagupi kooli õpetaja I. Soone, Vinni-Pajusti Algkooli direktor Moosar, Vinni-Pajusti õpetaja M. Falk-Pank ja Kulina Algkooli õpetaja L. Vaigur. RM F 182, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1957533.

Viru-Jaagupi, Vinni-Pajusti ja Kulina Algkoolide lõpetajad ja õpetajad, 30.05.1937. Teises reas istuvad õpetajad: paremalt esimene Viru-Jaagupi kooli õpetaja L. Rünkla, Kulina Algkooli juhataja Hans Kuriks, V-Jaagupi Algkooli õpetaja H. Püss, Viru-Jaagupi Algkooli direktor Voldemar Raud, Viru-Jaagupi kooli õpetaja I. Soone, Vinni-Pajusti Algkooli direktor Moosar, Vinni-Pajusti õpetaja M. Falk-Pank ja Kulina Algkooli õpetaja L. Vaigur. RM F 182, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1957533.

 

Seltskond Kulina koolimaja trepil, RM F 1393:43, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1363311.

Seltskond Kulina koolimaja trepil, RM F 1393:43, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1363311.

 

Kulina park, RM F 834:30, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1671546.

Kulina park, RM F 834:30, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1671546.

 

Kool suleti õpilaste vähesuse tõttu (Vinni vallavolikogu otsus kool sulgeda pärineb 16. detsembrist 1998). Viimasel õppeaastal õppis koolis 19 last. Neist 6 lõpetas ja ülejäänud viidi üle Vinni-Pajusti ja Roela kooli.

Foto: Kalev Lilleorg. Kooli viimased lõpetajad koos õpetaja ja koolijuhatajaga, "Virumaa Teataja" 1.06.1999.

Foto: Kalev Lilleorg. Kooli viimased lõpetajad koos õpetaja ja koolijuhatajaga, "Virumaa Teataja" 1.06.1999.

 

Koolis toimuvast avaldati mitmeid artikleid ajalehes "Punane Täht": 

 • 10.01.1957 - klassivälise töö edusammudest.
 • 2.03.1957 - Viru-Jaagupi kool esitab üleskutse teha koos Roela ja Kulina kooliga spordivõistlused.
 • 12.03.1957 - koolis oli valmisjaoskond ja seoses valimiste päevaga toimisid siin mitmed kultuuriüritused.
 • 6.04.1957 - toimunud koolisisesest festivalist (klassivälise töö ringide esitlused).
 • 13.03.1958 - Kulina kooli õpetajate ja direktori külaskäik Roela kooli.
 • 13.12.1958 - direktor A. Allik arutleb uuest koolisüsteemist.
 • 9.03.1965 - Kohtla-Järve Kaugõppekeskkooli Kulina filiaali juhataja tutvustab koolis toimuvat.
 • 6.09.1966 - kooli alguse aktusest.
 • 25.11-4.12.1986 - viis artiklit Kulina koolist ja selle kunagisest juhatajast Hans Kuriksist.

 

Lisaks on kooli ajaloost ja sulgemisest juttu mitmetes artiklites, näiteks "Virumaa Teataja" 28.09.1996, 1.10.1998, 8.05.1999, 1.06.1999.

Veebilehtedel: http://kulina.ee/, http://www.roela.edu.ee/failid/kodu-uurimistood/kunda-joeaarsed-vinni-valla-maa-alal_2011.pdf

 

5. juunil 1999 toimus kooli kokkutulek. Selleks valmis väike trükis.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, juuli 2009. Foto: Heiki Koov, juuli 2009.

Foto: Heiki Koov, juuli 2009. Foto: Heiki Koov, juuli 2009.