Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

Foto: Heiki Koov, juuni 2013.

 

Mälestustahvel avati ...

Vaata mälestustahvli asukohta Google logo kaardil, koordinaadid: 59.17871, 26.85543.

 

Koolimaja asus siin aastatel 1928-1944. 20. septembri 1944 pommitamise käigus hoone koos kooli arhiivi ja dokumentatsiooniga hävis.

Samale kohale ehitati uus kool, mis valmis 1. septembriks 1959.

Pikem ajalooline ülevaade on esitatud kooli veebilehel http://www.tudu.edu.ee/Ajaloost

 

Tudu kooli seinal oli aastatel ..... mälestustahvel siin koolis õppinud ja aastatel 1940-41 pioneerijuhina töötanud Vaike Allikveele, http://www.monument.ee/vinni-vald/tudu-vaike-allikvee (hukati metsavendade poolt, maetud Viru-Jaagupi vennashauda, http://www.monument.ee/vinni-vald/viru-jaagupi-vennashaud).

 

Tudu koolist on ajalehes avaldatud mitmeid artikleid. 

"Punane Täht": 

 • 4.11.1958 - Tudus tähistati ÜLKNÜ 40. aastapäeva.
 • 30.04.1959 - hoogtööpäevadel koristasid lapsevanemad valmiva koolimaja ümbrust.
 • 18.07.1959 - valminud koolimaja tutvustus, sügisel avatakse koolis 8. klass (oodatakse õppima ka kaugemal elavaid lapsi), kooli ümbruse heakorratöödel tublimad osalejad ja "viilijad".
 • 1.09.1959 - ülevaade kooli pidulikust avamisest.
 • 10.09.1959 avaldati foto uuest koolimajast.

 "Punane Täht" 10.09.1959

"Viru Sõna" 26.08.1989 - koolimaja on 30. aastane. Praegu õpib 51 last. Siin ka muud statistikat ja vaade tulevikku. Fotod. 

 "Virumaa Teataja":

 • 16.04.2003 - koolis oli tulekahi, õnneks suuremate kahjustusteta. 
 • 20.07.2005 - kooli 155. aastapäeva eelteade. 

Virumaa Teataja, 20.07.2005

 • 2.09.2005 - kooli 155. juubel, vestlused vilistlastega, kiidetakse direktorit, kas kool ikka jätkab?
 • 30.07.2010 - tulekul on kooli 160. juubel. Pikk intervjuu kooli direktoriga. Koolis õpib 44 õpilast. Ülevaade kooli ajaloost ja direktoritest. 
 • 3.08.2012 - lasteaed kolib koolimajja. 
 • 8.02.2013 - koolis õpib 30 õpilast, mis seab kahtluse alla 7.-9. klassi jätkumise. Riigil ja vallal on vähe raha. Tulekul on ühine arutelu. 
 • 14.02.2013 - kuna koolis on vähe õpilasi (ja sellest tulenevalt eraldab riik koolile vähe raha), siis muudetakse kool kuueklassiliseks, mis on õpilastele ja lastevanematele vägagi ebameeldiv ja ebamugav. 
 • 5.08.2014 - artikli lõpus on juttu Tudu koolis suletavast 7.-9. klassist. Lapsed lähevad õppima Rakverre ja Avinurme. 

 

Tudus valmis esimene koolimaja 1863, kuid õppetöö algas alles järgmisel aastal, sest ei olnud õpetajat.

14 Tudu algkool Roela vald, RM F 105:135, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305398. 
Tudu algkool Roela vald, RM F 105:135, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305398.

 xxx
Tudu koolimaja (1928-1944) 1940. aastal. Foto. Eduard Pääro, ERM Fk 1758:88, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/781148.

 Tudu algkool Roela vald, RM F 105:341, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328571.
Tudu algkool Roela vald, RM F 105:341, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328571.

 Tudu algkooli õpilased, 1932. RM F 391:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1867038.
Tudu algkooli õpilased, 1932. RM F 391:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1867038.

 Tudu kooli klassiruumis, RM F 1154:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545030.
Tudu kooli klassiruumis, RM F 1154:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545030.

 Tudu kooli õpetajate tuba, 1930. aastad. RM F 1277:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1428825.
Tudu kooli õpetajate tuba, 1930. aastad. RM F 1277:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1428825.

  Tudu koolimaja ehitajate brigaad, RM F 355:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1879995.
Tudu koolimaja ehitajate brigaad, RM F 355:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1879995.

Tudu koolimaja avamine, RM F 355:20, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1879990.
Tudu koolimaja avamine, RM F 355:20, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1879990.

 Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:35, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880121.
Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:35, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880121.

Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:22, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880002.
Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:22, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880002.

 Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:23, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880006.
Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:23, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880006.

 Tudu koolimaja keskkütteruum, RM F 355:24, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880061.
Tudu koolimaja keskkütteruum, RM F 355:24, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880061.

  Vaade Tudu koolimajale , RM F 355:33, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880109.
Vaade Tudu koolimajale , RM F 355:33, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880109.

 Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:36, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880128.
Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:36, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880128.

 Tudu koolimaja aula, RM F 355:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880065.
Tudu koolimaja aula, RM F 355:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880065.

 Tudu koolimaja söökla, RM F 355:34, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880119.
Tudu koolimaja söökla, RM F 355:34, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880119.

 Tudu koolimaja klassiruum, RM F 355:29, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880079.
Tudu koolimaja klassiruum, RM F 355:29, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880079.

  Tudu koolimaja , RM F 355:31, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880093.
Tudu koolimaja , RM F 355:31, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880093.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, juuni 2013. Foto: Heiki Koov, juuni 2013.

Foto: Heiki Koov, juuni 2013. Foto: Heiki Koov, juuni 2013.

Foto: Heiki Koov, juuni 2013. Foto: Heiki Koov, juuni 2013.

Foto: Heiki Koov, juuni 2013.
Koolimaja ees kasvab 1929. aastal istutatud hõbepappel, ca 30 meetri kõrgune "pilvepuu".