Prindi

Pooleli!

Mälestustahvel Viru-Jaagupi kirikus avati 23. märtsil 2014, märtsiküüditamise 65. aastapäeva tähistamisel.

 

Vajalikud avamise fotod, kas oli kasutusel kutsed jms info?

 

Ajalehes Virumaa Teataja 26.02.2014 on pikemalt juttu mälestustahvli saamisloo algusest. Artikli autoriks on mälestustahvli mõtte algataja (samuti Siberisse küüditatud) arhitekt Kuno Raude:

 

Ajalehes Virumaa Teataja 18.03.2014 eelteade Viru-Jaagupis (ja ka Rakveres, Pajustis) toimuvast üritusest: 

 

Ajalehes Virumaa Teataja 25.03.2014 on lühidalt juttu mälestustahvli saamisloost ja küüditatud inimeste hulgast, siin on ka foto avatud mälestustahvlist ja Kuno Raudest.

 

Mälestustahvli avamisest on juttu ka Vinni valla ajalehes Koduvalla Sõnumid 3/2014http://www.vinnivald.ee/documents/1431677/2828726/20143.pdf/97d51c3b-3f72-4478-8308-06094f00efba (sh ka foto mälestustahvli õnnistamiselt).  

 

Mustast graniidist mälestustahvli avamine (mis järjestuses, kes mida tegi?):

 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 8.10.2019 on avaldatud Roela vallast (93 küüditatut) ja Rägavere vallast (36 küüditatut) 25. märtsil 1949 Siberisse küüditatute vallaelanike nimed. Nimede avaldamise üheks eesmärgiks on kontrollida nimede ja sünniaastate õigsust. Kavatsus on avada ka neile küüditatutele kirikusse mälestustahvlid. 

Vajalikud on uued fotod kahe lisatahvlist ja nende avamisest. 

 

Esimese mälestustahvli avamise fotod tegi Hilje Pakkanen.

Foto: Hilje Pakkanen  Foto: Hilje Pakkanen

Mälestustahvli avasid ....

 Foto: Hilje Pakkanen  Foto: Hilje Pakkanen  

Foto: Hilje Pakkanen       Foto: Hilje Pakkanen

Mälestustahvli mõtte algataja arhitekt Kuno Raude. 

Foto: Hilje Pakkanen Foto: Hilje Pakkanen

Foto: Hilje Pakkanen Foto: Hilje Pakkanen

Kiriku õues rääkis .... ja esines ......

Foto: Hilje Pakkanen Foto: Hilje Pakkanen

Lilli ja küünlaid asetati ka kiriku ees asuvale küüditamise mälestusmärgi juurde.