Prindi

 Foto: Heiki Koov, september 2010.

Mälestustahvel esimese tsemenditehase pudelahjul teatab, et 21. oktoobril 1995 möödus 125 aastat tsemenditootmise algusest Eestis. Tahvel asub kesklinna poolt sõites Jaama tänaval, vasakul pool teed, enne Kunda jõge. 

Kas mälestustahvel avati firma juhtkonna ja külaliste osavõtul ilma suurema pidulikkuseta veidi hiljem?  

Mälestustahvli avamise fotod Kunda Nordic Tsemendi arhiivist:

Foto: Kunda Nordic Tsemendi arhiiv. Foto: Kunda Nordic Tsemendi arhiiv.

Foto: Kunda Nordic Tsemendi arhiiv. Foto: Kunda Nordic Tsemendi arhiiv.

Pudelahju juurest sõideti Kunda sadamasse. 

 

Kunda tsemenditehasest on hästi palju fotosid veebilehel http://www.muis.ee/search (Nimetus väljale kirjuta sõna "kunda"). 

Kunda tsemenditehas oli Venemaal vanuselt kolmas (esimestena hakkasid toodangut andma tehased Poolas ja Riias).

 

Tsemenditootmisest võib lugeda näiteks:

Kundas on veel kaks tsemenditehasega seotud monumenti:

Ajalehes "Punane Täht" 26.12.1972 on juttu tehasele EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu poolt seinaplaadi üleandmisest.

Tsemenditehase tegemistest on maakonnaajalehtedes "Punane Täht" (1950-1988) ja "Virumaa Teataja" (alates 1993) avaldatud palju artikleid, mõned näited:

1. Tehase ajaloost:

 2. Kunda tsemenditehase muuseumist:

 3. Tehase tootmistulemustest:

 4. Tehase töölistest:

5. Toodangu ekspordist:

 6. Neljanda tehase käikuandmisest:

7. Kunda-Rakvere raudteest: 

Tsemenditehase asutaja haud Kunda kalmistul (2015):

Foto: Heiki Koov, juuni 2015.   Foto: Heiki Koov, juuni 2015.

Foto: Heiki Koov, juuni 2015.

 

Fotod 2007-2010: 

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, juuli 2007.