Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki koov, august 2010.

 

Mälestustahvel Pikaristi kunagisel koolimajal avati 30. juulil 1988.

 

Avamine toimus kooli endiste õpilaste ja õpetajate kokkutulekul. Kellel on avamise fotosid?

 

Ajalehes "Punane Täht" 12.02.1959 on lühike artikkel sellest, kuidas kooli õpilased tegid ise suusahoidla. 29.09.1964  lehes on kihelkonnakooli ajalugu.

 

Lühike jutuke kooli ajaloost ja kutsest tulla kooli kokkutulekule ilmus ajalehes "Viru Sõna" 23.07.1988. Siin oli ka eelteade ürituse raames avatavast mälestustahvlist.

 

Tuntumatest inimestest on kooliga seotud koolijuht Jakob Westholm ja kirjandusteadlane Villem Alttoa.

 

Veebilehel http://www.viru-nigula.ee/index.php?id=218 on juttu Viru-Nigula ümbruse koolidest. Pikaristi kooli kohta on seal kirjutatud nii:

"1871.a kohandati senine Pikaristi postijaama hoone kooliks. Pikaristi kihelkonnakooli õpetajaks sai 1875.a Aleksander Leufeldt. Halvad töötingimused tingisid sagedase abiõpetajate vahetumise. Pärast Pikaristi kihelkonnakooli lõpetamist said külakoolmeistriteks 29 inimest, kes asusid tööle peamiselt oma kihelkonna piires.

1913 - 1917.a oli kool suletud. Koolireformi tulemusena kujundati senine kihelkonnakool 6 klassiliseks algkooliks. Saksa okupatsiooni ajal oli koolimaja läbivoorivate sõjaväeüksuste peatuspaigaks. 1944.a muutis nõukogude võim kooli 7-aastaseks mittetäielikuks keskkooliks. 1945.a sügisel töötas koolis kaks õpetajat: direktor Priidik Keskküla ja õpetaja Elsa Aalberg. Koolile lisandus veel 7 klass. Direktor Harri Laugas juhtis kooli kuni 1960 aastani, mil ta viidi üle Vasta kooli direktoriks. 1961.a muudeti kool 4- klassiliseks algkooliks ning kool suleti 1965.a õpilaste vähesuse tõttu."

 

Pikaristi algkool Pada vald, RM F 105:310, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1323796.

Pikaristi algkool Pada vald, RM F 105:310, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1323796.

 

Pikaristi algkool Pada vald, RM F 105:100, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1303693.

Pikaristi algkool Pada vald, RM F 105:100, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1303693.

 

Pikaristi algkool Pada vald, RM F 105:99, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1303690.

Pikaristi algkool Pada vald, RM F 105:99, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1303690.

 

Pikaristi algkool Pada vald, RM F 105:98, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1303687 .

Pikaristi algkool Pada vald, RM F 105:98, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1303687

 

Pikaristi kooli õpilased, RM F 1421:41, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1324702.

Pikaristi kooli õpilased, RM F 1421:41, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1324702.

 

Kaks erakogust pärit fotot Pikaristi kooli õpilastest, 1927/1928 õppeaastal.

Foto. 1927/1928, erakogu.

 

Foto. 1927/1928, erakogu.

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki koov, august 2010. Foto: Heiki koov, august 2010.

Foto: Heiki koov, august 2010.