Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Pooleli!

Tänaseks olen ma läbi vaadanud kümneid ja kümneid aastakäike Lääne-Virumaa maakonnaajalehte. Võin öelda, et leidsin ajalehtedest mitmeid artikleid, kus on ka minust juttu või siis on kirjutatud teistest mulle tuttavatest inimestest. Ma lisasin mõned artiklid (pildid tulevad ka varsti) näideteks, et tekitada Sinus suuremat koduloouurimise huvi ehk teisiti öeldes, kui Sa ei ole veel head uurimisteemat leidnud, siis alusta näiteks oma vanaema-vanaisa eluloo uurimist. 

 

Minust

Ajalehes "Punane Täht" 16.10.1971 on foto Rakveres Komsomoli (praegune Laada) tänavale viiekordse maja ehitamisest. Ema ja isa mälestuste põhjal kolis meie pere Komsomoli tänav 8 üsna varsti peale minu sündimist, seega kuskil detsembri algusel. Seejuures me kolisime just äsja valminud majja. Ma järeldan, et selleks majaks oli siin fotol vasakule jääv maja. Vaevalt, et ehitatav maja nii ruttu valmis sai. Kuna minu vanemad olid Rakvere "Normas" tublid töölised, siis neile anti töökohast korter. 

Punane Täht, 16.10.1971 

Ajalehes "Punane Täht" 19.05.1964 on lühike artikkel Rakveres Kalinini tänav 40 (tänane Pikk tänav) lasteaia avamisest. Mina käisin seal lasteaias 1975 sügis kuni 1979 kevad. Ka siis oli lasteaiakohatadest puudus. Isa pidi minu lasteaeda saamiseks lõhkuma lasteaiale kaks veoautokoormat küttepuid ja juhatajale andma kaks konjaki pudelit. Olid ikka omapärased ajad! 

Seoses lasteaia lõpetamisega veel kaks artiklit: ajalehes "Punane Täht" 31.05.1979 on eelteade 3. juunil Rakvere Vallimäel toimuvast lastekaitsepäeva kevadkontserdist. 9.06.1979 lehes on toimunud üritusest kokkuvõte ja kolm fotot. Mäletan, et meie rühma poisid esitasid seal kokkade tantsu. 

Kooliajal olin ma päris tubli maletaja. Ühel korral tulin isegi maakonna koolinoorte meistriks.

Heiki Koov, Rakvere rajooni koolinoorte malevõistluse võitja, 1986

Malega on aga see häda, et võid küll enda arvates suur mõtleja olla, aga kui sa ikka teooriat juurde ei õpi, siis palja mõtlemise pealt kuigi kaugele ei jõua. 

"Punane Täht" 21.04.1987 artiklis on juttu maleturniirist "Rakvere 87", kus mul õnnestus saada C-grupis esimene koht. See oli viimane kord, kus ma tõesti males tubli olin. Minu klassivend sai teise koha. Meie eesti keele õpetaja Epp Nõmmik ütles selle kohta, et me oleme nagu Ehlvest ja Oll. See oli meile suur tunnustus.    

"Viru Sõna" 5.09.1989 on juttu täna algavast maleturniirist "Võsu 89". Mina mängisin esimese järgu maletajate grupis ja (häbi tunnistada) sain seal eelviimase koha. Täielik läbikukkumine. See vist oligi viimane turniir, kus ma osalesin. 

Leidsin ajalehest "Viru Sõna" 30.05.1989 väikeettevõtte "Kolor" töökuulutuse. Ma olin seal ehitusfirmas abitöölisena tööl 1991. aasta talvest kuni 1992. aasta suve alguseni. See oli väga omapärane ja majanduses kindlasti raske aeg - rubla väärtus langes, mitmed toidukaubad olid talongide eest. Mäletan, et osalesin Palmse mõisa saalile põranda tegemisel (ladusime tellistest poste, mille peale teised mehed panid hiljem prussid ja plaadid ja parketi. Vihula mõisas tegime karniise (õigemini küll mina sõelusid liiva ja segasin segu). Kuna oli ka bensiinikriis, siis mõnel hommikul otsiti enne töölesõitu mikrobussile bensiini. Meenutan firma juhti Tiit Muistlat väga heade sõnadega. Organiseerida nii paljudele inimestele keerulistel aegadel tööd ja palka, see ei olnud kerge ülesanne. 

Üks väheseid vabaõhukontserte, mida ma olen käinud vaatamas, oli ansambli "Vitamiin" esinemine 26. mail 1989 Rakvere Vallimäel. Ürituse eelteade avaldati ajalehes "Viru Sõna" 25.05.1989. Kas peale vaheaega esineti edasi nime all "Monarh"?

Viru Sõna, 25.05.1989

 

Mõned näited ka minu sugulastest

Minu vanaema Emilie-Marie Põllu oli Rakvere kultuurimaja kunstiringi liige ja viljeles põhiliselt naivismi. Ajalehes "Punane Täht" 21.05.1987 on lühike teade vanaema maalide näitusest Rakvere koduloomuuseumis. 

Ajalehes "Punane Täht" 8.04.1972 on artikkel Rägavere sovhoosi äsjailmunu ajalehest "Meie Elu". Sovhoosilehte on eesrindlikest loomakasvatajatest kirjutanud jutu minu vanaisa peazootehnik Leo Koov.  

Arvatavasti vanemad inimesed, kes Rakvere I Keskkoolis on õppinud, nemad teavad minu vanatädi Serafima Koovi. Ta oli selles koolis vene keele õpetaja. 

Ajalehes "Punane Täht" 30.09.1954 on teade Rakvere rajooni õpetajate medalitega autasustamisest. Serafima sai Tööpunalipu ordeni. 

"Punane Täht" 12.10.1954 on temast pikk artikkel. Artikli põhjuseks on tema autatasutamine Tööpunalipu ordeniga. Siin artiklis on kirjas, et Serafima hakkas juba 13-aastase õpetajaks. Kuna ta on sündinud 11.02.1902, siis see tähendab, et vanatädi õpetajaks hakkamisest möödub aastal 2015 täpselt 100 aastat. Artiklis saan teada, et ta on olnud ka Rakvere linna volikogu liige.  

Vanatädist on ka ajalehes "Punane Täht" 17.07.1951 juttu. Siis oli ta Rakvere III 7-kl. Kooli direktor (praegu on seal majas Rakvere Eragümnaasium). Artikli sõnum on selles, et koolis edenevad hästi remonditööd ja tahetakse kõik kavandatud tööd valmis saada 1. augustiks. 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 1.06.1943 on juttu noorte abiteenistusse-põllutöödele minekust. Vaeküla riigimõisa läheb aiatööle suurem töösalk, mille juhtideks on Jaan Pakk ja Serafima Koov. 

Virumaa Teataja. 1.06.1943

  Kuressaare gümnaasiumi III lend 1921. II rida vas: õpetajad 1) Augustin Krooni, 4) Johannes Aavik, 5) Roosi Loosn, 6) Eugenie Kaasik-Nurslandt, 7) Serafima Koov (õpilane), III rida 5) õpilane Vassili Randmets http://krzwlive.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?image_id=4131&action=scan&hide_template=1 (pikem naine punutud toolil on Serafima Koov ja temast paremal on õpetaja Johannes Aavik).

Kuressaare gümnaasiumi III lend 1921. II rida vas: õpetajad 1) Augustin Krooni, 4) Johannes Aavik, 5) Roosi Loosn, 6) Eugenie Kaasik-Nurslandt, 7) Serafima Koov (õpilane), III rida 5) õpilane Vassili Randmets http://krzwlive.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?image_id=4131&action=scan&hide_template=1 (pikem naine punutud toolil on Serafima Koov ja temast paremal on õpetaja Johannes Aavik). 

 Tööpunalipu orden, ESM Fp 2716:97/ab M 27844, Eesti Spordimuuseum, http://muis.ee/museaalview/94446

Tööpunalipu orden, ESM Fp 2716:97/ab M 27844, Eesti Spordimuuseum, http://muis.ee/museaalview/94446 

 

Leidsin ajalehtedest ka mitmete sugulaste ja tuttavate surmakuulutused. 

 

Muide selle lasteaiaga seoses, kui minu rühmakaaslased juhtuvad siinset juttu lugema, siis ma palun natuke teie abi: 

Ma olin alles lasteaialaps, kui ühel päeval viidi kogu meie rühm kollase RAF bussiga Vallimäele. Selle http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-1226-1976-tarvanpaa  monumendi juurde oli püsti pandud kilomeetritulp, mitme noolega (näiteks Tallinna 100, Tartu 125, Narva 115 jne). Mingi mees (Raivo Trass) seletas seal tulba juures midagi. Meie lihtsalt seisime seal ringis ja kuulasime. Filmimehed siis filmisid meid. Läks vist ikka mitu kuud ja alles siis tuli televiisorist meist filmitud saade. 

Raivo Trass arvas, et see pidi olema aastal 1978. "100 aastat Eesti teatrit" raames näidati ETV-s telelugu "Rakvere Teater".  Kas keegi minu Pika tänava rühmakaaslastest ja kasvatajatest (lõpetasime suvel 1979) oskab seda infot täiendada?