Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaal/Rakvere rajoonis ilmusid nõukaajal järgmised ajalehed (kontrollida kuupäevi!!):

 • "Punane Virumaa" 11.10.1940 - 5.08.1941.
 • "Viru Sõna" ilmus 18.11.1944 - 3.10.1950. Saatesõna esimesele numbrile 18.11.1944 lehes.  
 • "Punane Täht" 6.11.1950 - 16.06.1988.
 • "Viru Sõna 18.06.1988 - 16.09.1993.

Muidugi anti välja ka külanõukogude/valdade/linnade ajalehti ja sovhooside/kolhooside ajalehti. 

 • 6.01.2004 - ilmuma hakkab Rakvere linnavalituse ajaleht. 

Viru Sõna nr 1, 18.11.1944.

 

 Punane Täht, 28.12.1952  Punane Täht, 26.11.1970

Mitu tuhat artiklit nendest ajalehtedest on juba siin veebilehel teiste teemade all esitatud. Näiteks palju monumentidega seonduvat infot leidsin ma koduloo rubriigist.

Punane Täht, kuupäev? Punane Täht, 29.09.1960.

Punane Täht 13.07.1971

 Punane Täht, 26.01.1974. Punane Täht, kuupäev?  Punane Täht, 21.09.1985

Ajalehes "Virumaa Teataja" oli (ja on praegugi) rubriik, kus kirjas tänase kuupäevaga seonduvad tähtsamad sündmused. Sageli olid siin lühiteated ka monumentidest ja nendega seonduvatest teemadest. Vaata näiteid ....

Ajalehes "Punane Täht" oli rubriik "Esimest korda Rakveres ...". Siia olid kogutud huvitavd faktid Rakvere (vaata näidet 22.06.1967 lehest). 

Eks ma kirjutan siia ajapikku põhjalikumalt nendest ajalehtedest. Esialgu vaid mõned huvitavamad artiklid, mis on kuidagi seotud ajalehe/seinalehe vms välja andmisega (koos mõnede täpsustavate kommentaaridega).

 

Tegelikult sobiks nimede muutmise rubriiki ka maakonnaajalehe nime muutumised. Pikemalt on sellest kirjutatud rubriigis http://www.monument.ee/noukaaegne-elu/ajaleht-punane-taht. Kui praegu on maakonnajaleheks "Virumaa Teataja", siis sama nimega anti ajalehte välja ka kolmel varasemal perioodil: 

 • 1925-1940 
 • 1941-1944
 • 1989-1992 oli see Virumaa Fondi ajaleht. Ajalehte rahastati eelkõige annetustest (näiteks 1/1989, 2/1989). Ajalehes olid mõned artiklid ka monumentidest (põhiliselt Vabadussõja monumentidest, repressioonide, emakeele ausambast ja ka mõnest muust monumendist). Leiad need artiklid, kui kirjutad otsingu lahtrisse jutumärkidesse "virumaa fond". 

Virumaa Teataja logo

 19.11.1966 - ülevaade vanasti ilmunud ajalehtedest:

 • meenutatakse esimese eestikeelse ajalehe ilmumist 200 aastat tagasi. Selleks leheks oli Otto Wilhelm Masingu "Marahva Näddala-Leht". Aastat 1766 loetaksegi eesti ajakirjanduse algusaastaks.
 • Rakveres oli esimeseks eestikeelseks ajaleheks Viru eesti Seltsi "Kalevipoeg" väljaanne "Walgus". Selle esimene number ilmus 2. detsembril 1880, aga juba novembrist 1882 hakati seda lehte välja andma Tallinnas .
 • 1880-1913 anti Rakveres välja saksakeelset ja saksameelset "Wesenberger Anzeiger".
 • 1. jaanuarist 1914 hakkas Tartus välja antava ajalehe "Postimees" vahel ilmuma lisana "Rakvere Teataja". Kui ülejäänud leht trükiti Tarus, siis üks lehekülg trükiti Rakveres. Toimetajaks oli Jakob Liiv. Kokku ilmus 72 numbrit. Lisaks igapäevastele sündmustele leidis ajalehes põhjalikku käsitlust uue linnavolikogu valimised (valida said ainult vähemalt 300 rublalise kinnisvara omanikud ja I või II järgu kaupmehe tunnistuse omanikud). Ajalehe töö kandis vilja ja nii saavutasidki eestlased 27. mail 1914 suure võidu. Ajalehe viimane number ilmus 30. juunil 1914.
 • Järgmine eestikeele ajaleht hakkas ilmuma enam kui kümne aasta pärast ("Virulane ..... ja  "Virumaa Teataja" 17.11.1925- ja ...1991 - ....1944).

5.05.1964 - intervjuu ajalehe "Viru Sõna" kunagise vastutava sekretäriga, kes korraldas ajalehe välja andmist kohe peale sõda. Juttu on mitmetest probleemidest ajalehe koostamisel ja trükkimisel.

18.11.1969 - täna 25 aastat tagasi ilmus esimene pealesõjaaegne maakonnajaaleht. Ajalehe peatoimetaja F. Valsbergi kirjutatud artiklis on juttu ajalehe edust: kasvanud on trükiarv (5500 eksemplarilt 21000 eksemplarini) ja rahaline sissetulek, palju on kirjasaatjaid ja kaastöötajaid, paranenud on trükkimisvõimalused.

16.11.1974 - toimetaja J. Vaimets kirjutab ajalehe 30. juubeli puhul ajaloost (esimese lehe teemad, probleemid lehe väljaandmisel, toimetajate nimed) ja tänasest päevast  (tiraaž 23970 eksemplari, mitmel töötajal on ajalehe juures tööstaaži mitukümmend aastat). 

16.11.1974 - 30 aastat ajalehes korrektorina töötanud Leida Sass võrdleb algusaegu tänase päevaga.

17.11.2010 - "Virumaa Teataja" saab 85. aastaseks. 

 

Kirjasaatjad

Ka eelnevalt mitmes artiklis on väga olulisteks ajalehele info allikateks nimetatud kirjasaatjaid.

4.03.1941 - ajalehtede kaastöötajate nõupidamine. 

6.05.1941 - tublimatest kirjasaatjatest. 

13.12.1952 - nädala pärast toimuval kirjasaatjate seminaril arutatakse kirjasaatjate eelseisvaid ülesandeid ja seinalehtede töö korraldamist.

24.01.1959 - Uhtnas toimub kirjasaatjate nõupidamine.

21.03.1957 - Uhtna ja Tudu rahvamajas ning Haljala külanõukogu ruumes toimuvad "Punase Tähe" lugejate-kirjasaatjate nõupidamised.

26.11.1960 - ajalehe juures alustas tegevust kirjasaatjate kool. Esimesel korral räägiti ajakirjanduse tähtsusest, ajalehe valmimisest ja kirjasaatjate liikumisest, kirjanik Osvald Tooming meenutas oma kunagist ajakirjanikutööd.

15.04.1961 - tulekul on järjekordne kirjasaatjate koolitus. jutuks tulevad följetoni ja satiiri lühivormid ja reisimuljed Ungarist.

16.01.1971 - ülevaade eelmisel aastal ajalehe toimetusele saabunud kaastöödest. Alalisi kirjasaatjaid on nüüd üle kahesaja. Toimetusele saabus kirjasaatjatelt üle 2200 kaastöö, milledest umbes 80% avaldati ajalehes. Põhiliselt oli sõnumites juttu spordisündmustest, vähem kultuurielu valdkondadest ja miilitsast, kohtust ning prokuratuurist, haridusest-koolielust jm teemadel. Umbes kümnendik on kaebused puuduste, korralageduste ja hoolimatuste üle (esikohal on rahuolematus liiklus- ja transpordioludega). Toimetusele ei meeldi anonüümsed kaebused.

18.12.1973 - tulekul on kirjasaatjate kokkutulek.

5.05.1974 - kooliõpilane kirjutab, kui väga talle meeldib kirjasaatjate kool.

14.12.1974 - lühiülevaade toimunud kirjasaatjate koolitustest. Järgmine kord kohtutakse ajakirja "Pikker" tegijatega.

2.10.1975 - parimatele kirjasaatjatele anti autasud.

24.10.2020 - meenutus artiklist 50 aastat tagasi, kokkuvõte saabunud kaastöödest. 

 

Võistluste korraldamine

23.08.1958 - Oktoobrirevolutsiooni 41. aastapäeva ja komsomoli 40. aastapäeva tähistamiseks korraldab ajalehe "Punane Täht" toimetus kirjandusliku omaloomingu võistluse lühijutu, olukirjelduse ja följetoni žanrites.

30.12.1958 - rajooni parima sportlase valimine.

29.11.1960 - algavad kabevõistlused ajalehe "Punane Täht" auhinnale. Osaleda võivad kõik kabehuvilised. Kohtuniku kommentaar.

18.02.1971 - tulekul on Neeruti suusamaraton (meeskonnavõistlus) ajalehe "Punane Täht" rändauhindadele.

22.09.1977 - Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva viktoriin. 

 

Teiste asutuste seinalehed

18.10.1940 - Kiltsi Sae- ja Jahuveskis avati punane nurk ja seinaleht "Tee Valgusele". 

7.02.1956 - Tallinna tänaval asuva valmisriiete poe aknal on esimene number satiirilehest "Siil". Selle koostas ELKNÜ Rakvere Rajoonikomitee kontrollstaap. Lehes on karikatuurid kohalikest huligaanitsejatest.

25.06.1957 - tulekul on asutuste, ettevõtete, kolhooside ja sovhooside seinalehtede toimetajate seminar ja seinalehtede ülevaatus.

14.09.1957 - tsemenditehase "Punane Kunda" järjekordses seinalehes on seitse kirjutist ja kaks karikatuuri.  Ka Kundas on linnaelanikele probleemiks lõngused, kes häirivad linnas töötajate rahu. Karikatuuridel on kujutatud rock'n rolli tantsus väänlevaid sasipäid. Lehe mõte on juba varakult naeruvääristada sellist meie ühiskonnale võõrast käitumist.

1.08.1959 - ilmus järjekordne riikliku autoinspektsiooni häälekandja "Fara". Lehes on jutu kolmest liiklusrikkujast. Neist kõige esimesel kohal olev Kalju Orlov sõitis purjuspeaga BMW-ga (ei ole midagi uut siin maailmas!). Temalt võeti loead ära, aga see teda ei peatanud. Järgmine kord oli ta jälle purjuspeaga roolis ja nüüd ka juba ilma lubadeta. Huvitav, kas artiklis nimetatud BMW on pärit veel EW aegadest või jäänud siia Ameerika sõjaabist või mõne meremehe valuuta eest ostetud?

5.12.1959 - Ubja sovhoos on sellel aastal välja andnud üksteist seinalehte "Tootja". Artikli sisuks on tüüpiline bolševistlik kriitika.

10.12.1959 - Vergi rahvamajas ilmus elav ajaleht "See huvitab ka teid".

4.06.1966 - EKP Rakvere Rajoonikomitee propaganda- ja agitatsiooniosakond korraldab koos ajalehe "Punane Täht"  toimetusega seinalehtede piirkondlikud ülevaatused.

25.07.1968 - ajakirjas "Rabotši-Krestjanski Korrespondent" avati rubriik "Seinalehetoimetajate kool".

22.03.1969 - Uhtna kolhoosis hakati välja andma laualehte "Uhtna Hääl".

26.01.1971 - põhjalikum ülevaade ajalehe "Uhtna Hääl" sisust.

8.04.1972 - ilmus järjekordne Rägavere sovhoosi ajaleht "Meie Elu". 

 

Muud teemad

1.08.1946 - kuna elektrit ei olnud, siis jäi ilmumata 30.07 ajaleht.

20.05.1950 - mitmed näited probleemidest kaubanduses, meditsiinis jm. 

15.01.1952 - võimalik, et ainuke venekeelne tekst ajalehes: kuni 15. jaanuarini on võimalik linna ja rajooni asutustel sõlmida prügi ja heitmete äraveo lepinguid. 

3.09.1955 - võimalik, et esimene ristsõna ajalehes.

24.05.1958 - ajalehe toimetuse kirjandusringi liikmed kohtusid kirjanik Osvald Toomingaga.

23.06.1983 - Rakvere rajoonis olid külas Eesti rajoonilehtede toimetajad.

26.05.1984 - rajoonis on külas ajalehe "Kodumaa" toimetus.

7.12.1985 - lugejatelt küsitakse, mida nad lehest arvavad ja edaspidi lugeda tahavad.