Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Mõisaparkides ja -hoonetel olevaid monumente võib jagada kahte gruppi:

  1. Need monumendid, mis on püstitatud mõisnike poolt ehk enne aastat 1919.
  2. Need monumendid, mis on sinna püstitatud hilisemal ajal.

Esimese grupi monumentide kohta on infot veel vähe. Suurim probleem on teadmatus, mis monumendid on üldse kunagi olnud. Mõisate ajaloost on ajakirjanduses avaldatud mitmeid artikleid, näiteks Mõdriku mõisast "Punane Täht" 18.08.1970. Mõdrikuga seoses on enamasti juttu olnud ka pargis asunud monumentidest (näiteks  "Punane Täht" 21.11.1970 või "Virumaa Teataja" 9.06.1939).  Nii saan siin viidata viiele monumendile, aga neid võis ka rohkem olla!

Ka tean, et Aaspere mõisa taga pargis on monument kunagisele mõisaomanikule http://www.monument.ee/haljala-vald/aaspere-dellingshausen või Võhmuta mõisa värav on pühendatud 1812 Prantsusmaa üle saavutatud võidule http://www.monument.ee/tapa-vald/vohmuta-moisa-auvarav

Ka Palmse mõisnikule on püstitatud monument http://www.monument.ee/haljala-vald/vohma-kotkamae-carl-magnus-von-der-pahlen. See ei asu mitte mõisapargis vaid mitu kilomeetrit siit eemal, Ilumäe poole. Kui juba jutt Palmse mõisale läks, siis keegi asjatundja rääkis, et mõisapargis asuv Bresti paviljon on ka mingile sündmuse tähistamiseks püstitatud? Aga mis sündmuse?

Foto: Heiki Koov, september 2011. Foto: Heiki Koov, september 2011.

Aga teistes mõisates? Kas seal üldse on midagi olnud? Lugesin hiljuti raamatut Harjumaal Keila-Joal asuvast mõisast. Ka seal on juttu päris mitmetest monumentidest. Järelikult väga haruldased monumendid mõisaparkides ei olnud. Kes aitaks täiendada Lääne-Viru mõisaparkides asunud monumentide nimekirja?

 

Teise grupi monumendid on siinses kataloogis tõenäoliselt väga suures osas juba kirjas (sh teada on ka monumentide avamise kuupäevad, lisatud on avamise fotod jms infot).  Kui hakkasin uuemaid monumente siia linkidena lisama, siis nimekiri tuli üllatavalt pikk. Püüdsin need monumendid kuidagi teemadesse jaotada ja sain järgmised tulemused:

1. Isikutele:

 2. Koolidele:

3. Teise maailmasõjaga seotud monumendid:

 4. Muud teemad: