Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

 Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 Mälestuskivi avati suvel 1968.

 

Kirjaniku perekond kolis siia Jõepere mõisast. Isa sai mõisas aidameheks ja ema pereemandaks. Siin õpib Friedrich lugema, kuuleb mõisa toapoisilt Kalevipoja lugusid ja käib koos temaga Kalevipoja paiku vaatamas. 1815 vabastatakse nende pere pärisorjusest ja neile antakse perekonnanimi Reinholdsohn. Kirjaniku koolihariduse omandamine algas kodus ja jätkus 1815-1818 Rakvere elementaar- ja kreiskoolis (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-faehlmann-ja-kreutzwald-koolis). 1818 asub ta õppima Tallinna. 1818 on ka ülejäänud perekonnale olulise tähtusega aasta, sest siis asub pere Ohulepa mõisa Harjumaal, kuhu isa sai tööle mõisavalitsejaks.

 

Kas 1968 on õige mälestuskivi avamise aasta? Ajalehes "Punane Täht" 23.09.1961 on juttu Kreutzwaldi lapsepõlvekodu asukoha tähistamisest. Ideed arutati Kaarli külanõukogu istungil. Osalesid Kreutzwaldi nimelise kolhoosi esimees, esindajad Vaeküla Internaatkoolist ja Rakvere muuseumist. Otsustati üles seada teeviidad, mis näitavad turistidele teed endisesse Kaarli mõisa ja Kreutzwaldi kivi juurde ning mõisa parki asetatakse tahvel tekstiga "Kaarli mõisas elas 1804.-1817. a. Fr. R. Kreutzwald". Kavatsetakse ka parki korrastada ja teid parandada. Kulud katab kolhoos, korrastustööd teeb internaatkool.

 

Ajalehes "Punane Täht" 24.08.1961 on kirjas, et Kaarlis pole tänapäevani säilinud peaaegu mitte midagi Kreutzwaldi aegset. Ainult Kreutzwaldi kivi (http://www.monument.ee/rakvere-vald/kaarli-kreutzwaldi-kroonikivi), kuid ka see arvatakse olevat hilisema aja legend ja ajalooliselt ebaõige. 

Mõisast on (kevad 2010) alles vaid vähesed varemed. Kohalike elanike sõnul kasutati mõisamaja puidust osa riismeid sigala kütteks.

 

 Kaarli mõisa häärber. DrKM F 200:1/n, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/972023.
Kaarli mõisa häärber. DrKM F 200:1/n, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/972023.

 

Kaarli mõisahoone, 20. sajandi algus. RM F 1346:14, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1388574.
Kaarli mõisahoone, 20. sajandi algus. RM F 1346:14, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1388574.

 

Kaarli mõisa varemed, 1956. DrKM F 101:2/n, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/976221.
Kaarli mõisa varemed, 1956. DrKM F 101:2/n, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/976221.

Vaade Kaarli mõisale. 1966. DrKM F 213:7, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/972991.
Vaade Kaarli mõisale. 1966. DrKM F 213:7, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/972991.

 

Kaarli mõia ait. Foto: Joh. Triefeldt, 1934. DrKM F 101:1/n, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/976220.
Kaarli mõia ait. Foto: Joh. Triefeldt, 1934. DrKM F 101:1/n, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/976220.

 

Kaaarli mõisa ait, RM F 1336:27, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1366171.
Kaarli mõisa ait, RM F 1336:27, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1366171.

 

Kaarli vesiveski ja maanteesild. Foto: Helmut Joonuks. RM F 1175:35, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2308160.
Kaarli vesiveski ja maanteesild. Foto: Helmut Joonuks. RM F 1175:35, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2308160.

 

Gustav Suits (vasakul) ja Kustav Kreutzwald (Fr. R. Kreutzwaldi lelle Tõnise pojapoeg). Kaarlis, 23.07.1934. DrKM F 286:2, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/975117.
Gustav Suits (vasakul) ja Kustav Kreutzwald (Fr. R. Kreutzwaldi lelle Tõnise pojapoeg). Kaarlis, 23.07.1934. DrKM F 286:2, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/975117.

 

Mälestuskivi Fr.R.Kreutzwaldi elukohas Kaarlis, RM F 757:26, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1674622.
Mälestuskivi Fr.R.Kreutzwaldi elukohas Kaarlis, RM F 757:26, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1674622.

 

 Punane Täht 27.12.1973. 
Foto mälestuskivist avaldati ajalehes "Punane Täht" 27.12.1973.

 

Kreutzwaldile on pühendatud Lääne-Virumaal veel neli mälestusmärki: 

 

Fotod 2007-2010: 

Foto: Heiki Koov, mai 2007.   Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.