Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestuskivi avati 27. augustil 1989.

1869. aastal avatud koolis, said tarkust Mädapea, Vasivere, Kurgvere, Järtu ja Lasila talurahva lapsed. 

Järtu algkool Rakvere vald, RM F 105:129, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305176.
Järtu algkool Rakvere vald, RM F 105:129, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305176. (kas see ikka on foto õigest koolist?)

 Mädapea mõisakooli õpilased ja õpetajad, aastal 1903, RM F 1153, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545023.
Mädapea mõisakooli õpilased ja õpetajad aastal 1903, RM F 1153, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545023.

Siinse kooli jaoks on oluline ka lähedal asunud ja palju varasemal ajal asutatud Järni-Lasila kool (1787-1922). Kui algselt asusid koolid erinevate mõisate (Mädapea ja Lasila) maadel, siis alates 1912 kuulusid mõlemad mõisad parun Ernst Rentelnile. Nüüd tegid ka koolid tihedamat koostööd: Järtu-Mädapea koolis õppisid 1.-2.klass ja Lasila koolis 3.-4.klass.

Aastal 1922 kolis Lasila kool Lasila mõisa, http://www.monument.ee/rakvere-vald/lasila-kool ja Mädapea kool Mädapea mõisa, http://www.monument.ee/rakvere-vald/madapea-kool.

27. augustil 1989 toimus Mädapea ja Lasila koolide õpilaste ja õpetajate kokkutulek. Mädapea kool tähistas ka 120-aastast juubelit. Kokkutulekust/juubeliüritusest ja mälestuskivide ja -tahvlite avamisest on juttu ajalehes "Viru Sõna" 3.10.1989. (siin on ka foto mälestuskivi avamisest, kus kõneleb koduloouurija Richard Tammik kooli ajaloost).

Fotod oktoober 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.