Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

 Foto: Heiki Koov, august 2010.

Mälestuskivi avati 15. juunil 1996.

1923. aastal liideti Sõmeru valla väiksemad koolid (Aresi, Sooaluse, Kaarli) ja kool kolis Kohala mõisa, kus see töötas kuni õppeaasta 1985/86 lõpuni. Edaspidi jätkus õppetöö uues Uhtna koolimajas.  

Mõisa ajaloost on juttu veebilehel http://www.kohalamois.ee/kohala-mois/moisa-ajalugu/.

Mõisamajas asunud koolist on põhjalik ülevaade raamatus "Kohala kool läbi aegade" (Ellen Rätsep, 2006). Raamatust on ka artikkel ajalehes "Virumaa Teataja" 17.03.2006 või http://www.virumaateataja.ee/170306/esileht/15029459.php.

Sisukas ülevaade on ka siinse kooli 140. juubeli puhul ajalehes "Viru Sõna" 18.06.1988 ja 21.06.1988 ilmunud artiklites.

 Stend Uhtna kooli muuseumis
Stend Uhtna kooli muuseumis. 

 

Kelle koostatud jutud külakoolist ja algkoolist?

Kohala külakool

1786. aastal rajati Kohala talulaste tarvis nn mõisa kool. Kaks kirjaoskajat talupoega olid koolmeistri ametisse pandud, koolimaja asendas kas talutuba või mõni mõisale kuuluv hoone. Kohala külakooli ankeedist 20. märtsil 1880. a saame teada, et „kool on 1841. aastast elus“. Koolimajaks oli „walla poolt kooli tarwis ehitatud puumaja“ ning koolis õppis 35 poissi ja 48 tüdrukut talupoegade peredest. Õpetust jagati eesti keeles ning lisaks lugemisele, kirjutamisele, rehkendamisele, piiblilugudele, katekismusele ja geograafiale õpetati ka „nelja healega laulmist“. Kooli eelarve oli 130 rubla, millest 60 saadi kogukonnalt ja 70 mõisaomaniku käest. Koolimaja asukohta märgib esimese kooliõpetaja istutatud tamm. (kas tamm on alles, kus?)

Kohala algkool

1892. aastal liideti Kohala ja Sooaluse külakool ning õppetegevus viidi kokku valla poolt ehitatud Sooaluse külakooli majja. Alguse sai Kohala vallakool, mis hakkas hiljem kandma Sõmeru valla Kohala Algkooli nime. Koolimajas, mis asus hilisema Raudala talu õuemaal, õppis kogu valla õpilaspere. Kahjuks hävis hoone 1894. aasta paastukuu 6. päeva hommikul kell 3. Kool kolis ajutiselt lähedal asuvasse Lintsu tallu. Uue koolimaja, hilisema leivamaja (fotol), mis valmis 1896. a detsembris, ehitas vallavalitsus Kohala-Sooaluse piirimaile. 1923 kolis kool Kohala mõisahoonesse. Vanast koolimajast sai nn leivamaja, kus küpsetati kohapeal leiba ja veeti seda hobusevankriga mööda piirkonda müügiks.

Kohala algkool Sõmeru vald, RM F 105:161, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1307019.
Kohala algkool Sõmeru vald, RM F 105:161, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1307019.

 Kohala 6-kl. algkooli õpilased, RM F 1321:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1418371.
Kohala 6-kl. algkooli õpilased, RM F 1321:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1418371.

Foto: http://www.kohalamois.ee/kohala-mois/moisa-ajalugu/
Kooli ajal ehitati mõisahoone keskmine osa kahekorruseliseks, http://www.kohalamois.ee/kohala-mois/moisa-ajalugu/.

 Foto: Heiki Koov, august 2010.

 Artiklid nõukaaegsest maakonnaajalehest "Punane Täht":

  • 20.10.1959 - kool muudeti 8-klassiliseks. Möödunud suvel tehti koolis kapitaalremonti ja nii saadi juurde mitu ruumi (kas ehitati hoone keskmine osa kõrgemaks?). Palju ehitustöid tehti ühiskondlikus korras (tehtud tööd, tegijate nimed). Kooli internaat sai kaks ruumi juurde, keldrikorrusele ehitati töökojad. loodi õpilasorkester, hea koostöö on kolhoosidega.
  • 29.02.1964 - tublid pioneerid.
  • 26.04.1966 - koolis tähistati Lenini sünnipäeva. Uhtna raamatukogu korraldas koolis Lenini teoste näituse.
  • 29.09.1966 - kooliõu on asfalteeritud, kooli- ja abihooned vajavad remonti. Palju abi on osutanud ümbruskonna kolhoosid.
  • 1.10.1983 - kooli 135. ja praeguse koolimaja 60. aastapäeva tähistamise eelteade. Uus koolimaja loodetakse valmis saada 1985. aasta septembriks.
  • 5.04.1984 - koolis kogunesid Nõukogude Liidu kangelase Leen Kullmani nime kandvate pioneerimalevate esindajad. Lisaks spordiüritustele koostati plakateid, osaleti viktoriinil, lahendati ristsõnu, raamatukogu juhataja korraldas arutelu, Uhtna vennaskalmistule viidi lilli.
  • 21.06.1984 - kooli tuntumad vilistlased, kooli tänased tegemised, koostöö kolhoosiga, alustati uue koolihoone ehitamist Uhtnasse.

Uhtna kooli kokkutulekutele on oodatud ka Kohala kooliga seotud inimesed, artiklid ajalehest "Virumaa Teataja": 

  • 11.05.2001 - kokkutuleku eelteade. 

Virumaa Teataja, 11.05.2001.

  • 8.06.2011 - kokkuvõte kokkutulekust. 

Virumaa Teataja, 8.06.2011.

 Mälestuskivi avati kodukandipäeva ürituste raames. Aastaarvude järgi on see pühendatud ainult endises mõisamajas asunud koolile.

 Mälestuskivi avamisüritusel kõneleb Viru-Nigula kirikuõpetaja Üllar Nõlv. Foto: Urve Valk.
Mälestuskivi avamisüritusel kõneleb Viru-Nigula kirikuõpetaja Üllar Nõlv. Foto: Urve Valk.

 

Voldik "Kohala kool 1923-1986". Voldik "Kohala kool 1923-1986".
Avamisürituse jaoks tehti voldik, kus olid kirjas tähtsamad andmed Kohala koolist.

Koolimaja seinal oli nõukogude ajal mälestustahvel kooli kunagisele pioneerijuhile Karl Tislarile http://www.monument.ee/rakvere-vald/kohala-karl-tislar

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.