Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, juuli 2009.

Kloodi linnemäel (rahvapäraselt Pahnimäel) on mälestuskivi koos metallist Eesti muinaslinnade kaardiga/plaadiga. Kes teab midagi sellest mälestuskivist? Millal siia pandud? Kes oli korraldaja? Avamise fotod jms info on väga vajalik.

Muinsuskaitseameti veebilehel on mõned fotod siin toimunud väljakaevamistelt: http://register.muinas.ee/?menuID=photolibrary&action=view&id=1652 ja ka täpsem ülevaade ja fotod linnamäest  http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=10354.

Ajalehes "Punane Täht" 22.07.1978 on linnamäe lühike kirjeldus:

  • Kloodi linnamägi asub Rakvere-Haljala maantee ääres 1,5 kilomeetri pikkuse Pahnimäe seljaku lõunapoolses osas. Kindlustatud koha õuepindala oli 6200 ruutmeetrit, olles selle näitajaga üks suuremaid kindlustatud kohti Eestis.
  • Linnust on piiranud põhjast, idast ja lõunast kividest laotud vall, mille jäänused küünivad praegu vaevalt meetri kõrgusele.
  • Linnust on kasutatud ka ajutise pelgupaigana I aastatuhande esimesel poolel.
  • Aastatel 1951-1952 tehti linnuses väljakaevamisi 150 m2 suurusel alal. Siit leiti savinõukilde, loomaluid ja III -IV sajandist pärinev kuldfooliumiga klaashelmes.
  • Valli harjal asunud puust kaitseehitustele viitavad vallist leitud söed ja põlenud palgijäänused.

Linnamägedest ja Kloodi linnamäest/Pahnimäest on juttu mitmes ajalehes "Punane Täht":

  • 10.07.1952 - lühike ülevaade hiljuti siin toimunud arheoloogilistest kaevandamistest.
  • 23.06.1956 - siin toimub Haljala ümbruskonna jaanituli.
  • 14.09.1971 - põhjalik ülevaade maakonna linnamägedest.
  • 13.07.1972 - linnamägedest meie maakonnas ja lähiümbruses, nende kaitse vajalikkusest.

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

  • 4.05.2016 - Rakvere vallavolikogu algatas Pahnimäe kohaliku kaiste alla võtmise. Sellest mis on kaitsealal lubatud ja keelatud. 

 

 Kloodi linnus, arheoloogilised kaevamised 1951.a. RM F 87:129, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2018380.
Kloodi linnus, arheoloogilised kaevamised 1951.a. RM F 87:129, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2018380.

Kloodi linnus, arheoloogilised kaevamised 1951.a. RM F 87:131, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2018394.
Kloodi linnus, arheoloogilised kaevamised 1951.a. RM F 87:131, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2018394.

Pahnimägi- Kloodi linnamägi. RM F 912:24, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1643363.
Pahnimägi- Kloodi linnamägi. RM F 912:24, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1643363.

Linnus Pahnimägi Kloodis, RM F 842:82, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1682547.
Linnus Pahnimägi Kloodis, RM F 842:82, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1682547.

Vaade Pahnimäelt, RM F 1028:43, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1599195.
Vaade Pahnimäelt, RM F 1028:43, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1599195.

Pahnimägi, RM F 837:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1675433.
Pahnimägi, RM F 837:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1675433.

 

Fotod 2009-2010: 

Foto: Heiki Koov, juuli 2009.  Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, juuli 2009.  Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010.  Foto: Heiki Koov, juuli 2009.

Foto: Heiki Koov, september 2010.  Foto: Heiki Koov, september 2010

Foto: Heiki Koov, september 2010