Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, august 2007.

Monument avati ...

 

Monument on püstitatud siinse mõisniku Nikolai Dellingshausen (1827-1896, Aaspere, Hõbeda, Loobu ja Vatku pärishärra, ühtlasi ka kreisisaadik ja rüütelkonna peamees aastatel 1868-1869) ja tema abikaasa mälestuseks.

Monument on valmistataud roosakast graniidist.  Keskosas on ees- ja tagaküljel tekst, mida on üsna raske lugeda. Mis sinna on kirjutatud, kes teab????

Kultuurimälestiste riiklikus registris on nii: "Baron Dirolus v. Dellingshausen/geb. 5. okt 1827/gest. - 1896/Dem Andenken/
Adina v. Dellingshausen/ geb. nov. 1837/ gest. dets. 1912" - aga see võib olla vaid osa jutust, sest pildil tundub see ikka üsna pikk jutt olema?

Monument asub mõisa taga pargis. Selle leiab pargis jalutades, aga võib ka mööda suuremaid teid minnes:

 1. Tallinn-Narva maanteelt pöörab tee mõisa poole.
 2. Enne mõisa tuleb ristmik, kust pead liikuma vasakule.
 3. Mine edasi kuni pargi lõpuni. Seal näed pargi ja põlluvahel väikest teed.
 4. Mööda seda tulebki minna ca 100 meetrit. Monument on teele nähtav (suvel võib-olla on seda suurte puude vahel veidi raske märgata).

Nikolai von Dellingshausenist on juttu saksakeelses Wikipedias: http://de.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Dellingshausen.

Aaspere mõisast saab lugeda ajalehest "Punane Täht":

 • 21.05.1964 - mõisas asuva lastekodu lapsed uurivad mõisa ja lastekodu ajalugu. Paljud mälestusmärgid ei ole säilinud. Nende kohta loodetakse saada infot vanadelt kohalikelt elanikelt.
 • 20.04.1971 - Aaspere mõisa omanikest, mõisa maadest ja talurahvast.
 • 13.07.1971 - põhjalik ülevaade mõisa härrastemajast ja pargist. Artiklis on kirjas, et pargis asus lisaks Dellingshauseni monumendile veel teisigi monumendi olemusega asju (paviljon ehk ümartempel ehk nn sõprusetempel, obeliskid).
 • 23.10.1971 - Aaspere mõisaga seotud Dellingshausenitest (sh Nikolaist).
 • 19.08.1972 - mõisnik Nikolai von Dellingshauseni tegemistest:
  • Müüs Haljala kihelkonnas esimesena talusid päriseks.
  • Andis maa Käsmu merekooli ehitamiseks (lisaks veel abistas kooliloa taotlemisel ja andis iga-aastase kütte).
  • Osanik Käsmu kaubalaevastikus (veeti tema metsamaterjali ja telliskive Tallinna).
  • Müüs soodushinnaga talu Liiguste kooli tarbeks, andis metsamaterjali koolimaja ehituseks (http://www.monument.ee/haljala-vald/liiguste-ministeeriumikool).

Monument on riikliku kaitse all, http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15629.

Mõisast on juttu näiteks veebilehtedel http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15629, http://www.mois.ee/viru/aaspere.shtml, http://et.wikipedia.org/wiki/Aaspere_m%C3%B5is.

Ajalehes "Virumaa Teataja" 15.07.2006 on artikkel Thomas von Dellingshausenist, kes käis Eestis oma suguvõsa ajalugu uurimas.  

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, august 2007. Foto: Heiki Koov, august 2007.

Foto: Heiki Koov, mai 2008. Foto: Heiki Koov, august 2007.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2007.

Foto: Heiki Koov, august 2007. Foto: Heiki Koov, august 2010.