Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, august 2010

 

Mälestuskivi avati 1. septembril 1994 (kas siis avati algne kivi või avati lisatud Jakob Läntsi nimega kivi?)

 Avamine toimus .... ürituse raames. Avamise fotod? 

Kas Haljala muuseumis on algse kivi foto?

 

Mis toimus majas aastatel 1940-lammutamiseni aastal ....

Mis on Jakob Läntsi õiged eluaastad?

 

 

Kivil on tekst:

Liiguste eeskujukool

1885-1932

Asutaja

1842 Jakob Länts 1927

 

Haljala muuseumis on selle mälestuskivi foto juurde kirjutatud: "Jakob Länts (1885-1932) oli Liiguste Eeskujukooli (hilisem ministeeriumikool) eestvedaja. Selle kooli juurde rajatud pedagoogikakklassist said koolmeistritunnistuse paljud XIX saj. lõpu ja XX saj. alguse maakoolide õpetajad."

 

Liiguste kooli kohta saab lugeda mitmest allikast: 

Veebilehelt http://www.eestigiid.ee/?CatID=281&ItemID=1527 saame teada järgmist: "Liiguste küla asub Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elab külas 31 elanikku. 19. sajandi 80.-ndail aastail asutasid Liiguste talupojad eesotsas Jakob Läntsiga (1843 - 1928) siia kõrgemat tüüpi rahvakooli, millest kujunes Põhja-Eesti esimesi ministeeriumikoole. Siinses pedagoogikaklassis valmistati ette vallakoolide õpetajaid.

1885. a. ehitas Jakob Länts Liigustele rahvamaja, mis oli teine maarahvamaja Eestis ja mis paarikümne aasta jooksul edendas isetegevuslikku näitekunsti laias ümbruskonnas.

J. Läntsi elu käsitleb Veera Saar romaanis "Elas kord mees" (1975)."

 

Kooli ajaloost on pikemalt juttu ajalehes "Haljala Valla Sõnumid", nr 9 (oktoober 2009), lk 4, artiklis "Liiguste kool". Terve ajaleht on kättesaadav http://www.haljala.ee/index.php?id=283. Siin on ainult kooli artikkel.

Põhjalik ülevaade koolist ja teatritegevusest on ka ajalehes "Punane Täht" 26.07.1966.

"Punane Täht" 11.06.1968 on artikkel ajalehest "Valgus", kus on kirjas, et 28. veebruaril 1888 toimus koolis astronoomiat tutvustav üritus. 

"Punane Täht" 1.06.1972 lehes on lühidalt kooli ajaloost, kooli vilistlaste ja õpetajate kokkutuleku eelteade (möödub 40 aastat Liiguste Algkooli sulgemisest).

"Virumaa Teataja" 10.07.2020 on juttu 90 aastat tagasi alanud koolireformist, mille käigus suleti mitmed koolid ka Lääne-Virumaal (sh Liiguste kool). 

 

Foto: autor ??? umbes aastal 1920. Mairol Kausi erakogu.

Tundub, et sama foto ilmus ka Haljala vallaajalehes. Mairold Kausi erakogu.

 

Siin veebilehel on ka koolist juttu: http://www.folklore.ee/radar/story.php?area=Haljala&id=1557

 

Liiguste kooli lõpetajate kokkutulek, RM F 771, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1714550.  

Liiguste kooli lõpetajate kokkutulek, RM F 771, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1714550.

 

Liiguste kooli hoone Aaspere vald, 1922. RM F 105:15, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1299652.

Liiguste kooli hoone Aaspere vald, 1922. RM F 105:15, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1299652.

 

Liiguste koolimaja, 1920. aastad. RM F 1320:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1418328.

Liiguste koolimaja, 1920. aastad. RM F 1320:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1418328.

 

Fotod 2008, 2010:        

Foto: Heiki Koov, august 2010 Foto: Heiki Koov, august 2010

Foto: Heiki Koov, august 2010 Foto: Heiki Koov, mai 2008

Foto: Heiki Koov, august 2010 Foto: Heiki Koov, august 2010

Foto: Heiki Koov, mai 2008