Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, august 2010.

Mälestuskivi avati 25. aprillil 1992. 

Põhjalik lugu Haljasse kooli kujunemisest on veebilehel https://www.haljala.edu.ee/uldinfo/kooli-ajalugu

Ajalehes "Virumaa Teataja2 18.04.2006 on samuti juttu Haljala koolist:

 • Haljala kool on Virumaa vanim, selle algus ulatub aastasse 1687, kui kogu Eesti alal rajati Bengt Gottfried Forseliuse töö tulemusel koolmeistrite seminar (kooliõpetajate ettevalmistusasutus) ja edasi ka esimene koolivõrk. 
 • Siis õppis koolis 18 õpilast. Eestis oli sellel ajal 49 talurahvakooli enam kui 1060 õpilasega. 

25. aprillil 1992 tähistati Haljalas 305 aasta möödumist sealse koolielu algusest ("Viru Sõna" 25.04.1992): (avamise fotod)

 • Kell 14 oli koolis õpilastööde näitus, avatud oli koolimuuseum, tehti tutvust mõne aasta eest ümberehitatud koolimajaga.
 • Kell 15 toimus koolimaja ees mälestuskivi avamine.
 • Peale kivi avamist suunduti ühises rongkäigus Haljala rahvamajja. Kell 16 algas aktus, õpilaste kontsert ja peoõhtu.

Haljala koolist on ilmunud ajalehes mitmeid artikleid. 

Ajalahest "Punane Täht": 

 • 6.09.1966 ülevaade 1. septembri tähistamisest uues koolihoones.
 • 11.10.1966 foto õpilastest uue koolimaja juures.
 • 3.06.1969 kooli 280. aastapäeva tähistamisest.
 • 4.10.1977 koolis toimus algajate vanempioneerijuhtide seminar.
 • 13.05.1980 koolis toimus kodukohapäev. Koolis külas endised ja praegused Viru kolhoosi töölised.
 • 4.09.1982 alanud õppeaastast on Haljalas keskkool. Valminud on uus võimla.

Kooli 300. juubeli puhul ilmus ajalehes "Punane Täht" mitu artiklit:

 • 19.02.-12.03.1987 (1,7 mb) pikk järjejutt kooli ajaloost.
 • 25.04.1987 kooli tublidest õpetajatest, õpilasringide ja pioneeride-komsomoli tegevusest, "Viru" kolhoosi toetusest. 
 • 25.04.1987 kooli endistest õpilastest, kes on jäänud kodukolhoosi tööle.
 • 25.04.1987 ajaloonädalast, mitmed õpetajad saavad aukirja, foto tööõpetuse tunnist.
 • 23.05.1987 kooli II õpilaskonverentsist.
 •  26.04.1988 - viimase koolimaja ehitusest ja valmimisest.

Ajalehes "Viru Sõna": 

 • 5.09.1989 - viimase koolimaja ehitusest ja valmimisest.

Ajalehest "Virumaa Teataja": 

 • 9.05.2002 - kokkuvõte kooli 315. sünnipäeva tähistamisest. Hiljuti ilmus kooli ajalooraamat. Sünnipäevapeol toimub raamatu esitlus gümnaasiumis ja aktus-peoõhtu rahvamajas. 1687. aasta sügisel saabs Haljalasse Forseliuse õpetajate seminaist normees nimega Jaak., kellst sai Haljala esimene õpetaja. 
 • 9.05.2002 - kooli õpetaja ja treener Mari Ani kinkis koolile oma isa Boriss Tamme postkaardikogu. Kokku on ca 25000 kunstiklassika postkaarti. Kavas on postkaartidest hakata näituseid tegema. 
 • 18.08.2006 - mitmetel koolidel on tulemas juubelid. Haljala gümnaasium saab 320 aastaseks. 
 • 23.03.2008 - kuigi õpilasi jääb järgnevatel aastatel vähemaks, jätkab kool esilagu gümnaasiumine. 
 • 3.05.2012 - Virumaa vanim kool valmistub 325. sünnpäevaks. Arutletakse kooli tuleviku üle.  
 • 20.07.2013 - Haljala valda tutvustavas artiklis on juttu k siinsest koolist kui Virumaa vanimast koolist. 
 • 20.03.2014 - Haljala moodne koolimaja võiks ideaalvariandis valmida 1. septembriks 2016. Miks vajalik? Praeguses koolis õpib 350 õpilast, aga ruumi on 600 õpilasele. Liiga kõrged majandamiskulud, kogemused on ka näidanud, et vana renoveerimine võib lõppkokkuvõttes maksta rohkem, kui uue ehitamine. Kuna olemasolev koolimaja lammutatakse, siis on õppetööks vaja leida asenduspinnad. Valitud arhitektid on esimesed joonised juba teinud. Joonis. 
 • 14.01.2015 - kuna õpilasi on vähemaks jäänud, siis peab vald ja kogukond otsustama, kas korraldada gümnaasium ümber põhikooliks. Vallavalitsus soovib põhikooliga jätkata 1. augustist 2017 ehk praeguse gümnaasiumiõpilased saavad kooli siin ära lõpetada. 
 • 3.11.2016 - kooli 330. juubeliks plaanitakse kinkida koolile videode arhiiv - videomaterjal Haljalast ja koolist läbi aegade. 
 • 2.03.2017 - valla eelarvest läheb 1,3 miljonit uuele koolihoonele. 
 • 3.03.2017 - koolidirektorina jätkab Inge Laiv. 
 • 25.01.2018 - vallavalitsus allkirjastas uue koolihoone projekteerimislepingu firmaga OÜ Ühinenud Arhitektid. 
 • 24.03.2018 - suri kooli kauaaegne emakeeleõpetaja ja direktor Salme Heinla. 
 • 21.04.2018 - tähistati kooli 331. sünnipäeva. 
 • 21.09.2018 - uue koolimaja projekteerimishange nurjus juba kolmandat korda. 
 • 1.08.2019 - esialgne uue koolimaja hange on vallale liiga kallis. 
 • 13.09.2019 - Haljala valla koolikomisjon läheb tutvuma Ida-Virumaa koolidega. 
 • 31.12.2019 - uus koolimaja on saamas reaalsuseks. 
 • 19.03.2020 - kooli projekteerimine on graafikus. 
 • 25.03.2020 - kooli eskiisprojekt läheb arutlusele. 
 • 7.10.2020 - kooli projekt jõudis lõppfaasi. 
 • 27.10.2020 - kooli eeldatav maksumus on 6,9 miljonit eurot. 
 • 14.11.2020 - kooli ehitus maksab seitse miljonit eurot. 
 • 3.04.2021 - uue kooli ehitushanke võitis Tallinna firma. 
 • 20.04.2021 - enne koolimaja lammutamist oli võimalik veel koolimajas ringi vaadata. 
 • 22.04.2021 - uue kooli ehitajaga on leping sõlmitud.  
 • 28.04.2021 - vald ja uue kooli ehitaja leppisid kokku järgmistes sammudes. 
 • 6.10.2021 - uus koolimaja sai õpetajate päeval nurgakivi. 
 • 19.05.2022 - kooli ehitus püsib uues graafikus (valmib detsembris 2022). 

 

 Haljalas on veel kaks haridusteemalist monumenti:

 1. Mälestustahvel rahvamaja seinal, kooli kunagises asukohas - http://www.monument.ee/haljala-vald/haljala-endise-kooli-asukoht. Siin on ka ajaleheartikleid tolleaegsest koolist.
 2. Õpetaja Autähis - http://www.monument.ee/haljala-vald/haljala-eesti-opetaja-autahis ja http://eestiopetaja.haljala.ee/.

 

Fotod 2023: 

 Foto: Heiki Koov, august 2023 Foto: Heiki Koov, august 2023

Foto: Heiki Koov, august 2023 Foto: Heiki Koov, august 2023

Foto: Heiki Koov, august 2023 Foto: Heiki Koov, august 2023

Fotod 2007, 2010:

Foto: Heiki Koov, august 2007. Foto: Heiki Koov, august 2007.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

 

Fotod koolimajast ja ümbrusest, juuni 2020: 

Foto. Heiki Koov, juuni 2020 Foto. Heiki Koov, juuni 2020

Foto. Heiki Koov, juuni 2020 Foto. Heiki Koov, juuni 2020

Foto. Heiki Koov, juuni 2020 Foto. Heiki Koov, juuni 2020

Foto. Heiki Koov, juuni 2020 Foto. Heiki Koov, juuni 2020

Foto. Heiki Koov, juuni 2020 Foto. Heiki Koov, juuni 2020

Foto. Heiki Koov, juuni 2020 Foto. Heiki Koov, juuni 2020