Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

 Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestustahvel Kiltsi mõisas avati 1962, 1965 või 1970. aastal.

Ühe allika järgi paigaldati mälestustahvel kooli direktor V. Nageli initsiatiivil kevadel 1962. Kas siis see sama tahvel paigaldati 1963. aasta sügisel koolihoone välisseinale, peaukse kõrvale?

a
 "Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1971-1972" lk 287

Punane Täht, 7.12.1963
"Punane Täht" 7.12.1963. TA kodu-uurimiskomisjoni liige H. Joonuks kirjutab pikema loo, kus on juttu ka mitmetest mälestusmärkidest. Kas artikli autor ei tea eelmine aasta avatud mälestustahvlist, mis 1963 paigaldati maja välisseinale või ajas eelmise artikli autor midagi aastaarvudes segamini?

Muinsuskaitseameti arhiivis asuvates dokumentides on kirjas kaks mälestustahvli avamise aastaarvu: 1965 ja 1970. 

Muinsuskaitseameti arhiiv.

Muinsuskaitseameti arhiiv.
Nõukaajal võeti mälestustahvel kohaliku kaitse alla Rakvere rajooni TSN Täitevkomitee korraldusega nr 90-k, 25. aprillist 1969.a (siis ei sobi avamise aasta 1970). Riikliku kaitse alla aasast 1974. 

Vajalikud mälestustahvli avamise fotod, kutsed, avamise eelteated jms. 
Kas algselt asus mälestustahvel siseruumides? Fotol vasaku trepi juures seinal? Või kas varasemalt siin uksi ei olnudki?

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Krusensternist, Kiltsi mõisast ja siin asuvast koolist on palju infot veebilehtedel, näiteks:  

Meresõitja Adam Johann von Krusensternist (19.11.1770 Hagudi mõis - 12. august 1846 Kiltsi mõis, maetud Tallinna Toomkirikusse) saab lugeda näiteks veebilehelt http://et.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusenstern.

Intervjuu Krusensterni sugulasega https://spbdnevnik.ru/news/2018-10-10/krug-kruzenshterna-potomki-russkogo-moreplavatelya-gotovyat-knigu-k-ego-250letiyu

http://et.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusenstern#mediaviewer/Pilt:AJKrusenstern.JPG
http://et.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusenstern#mediaviewer/Pilt:AJKrusenstern.JPG.

Eesti Post, 2003
Krusensternist anti välja postmark aastal 2003. 

Eesti Post, 2005
Kiltsi mõisast anti välja postmark aastal 2005. 

Krusensterni postmark
Postmark Tallinna Toomkool 700. 

a a
Venemaa postmargid 1994 ja 2020. 

Venemaa Krusensterni mälestusmünt, 1997.a, 1000 rubla.  Venemaa Krusensterni mälestusmünt, 1997.a, 1000 rubla.
Venemaa Krusensterni mälestusmünt, 1997.a, 1000 rubla. 

Tallinn-Peterburi liinibuss. Foto. Heiki Koov, august 2015. v
Tallinn-Peterburi liinibuss. Foto: Heiki Koov, august 2015. 

1921. aasta sügisest tegutseb Kiltsi mõisas kool (tänase nimega Kiltsi Põhikool). Kooli veebileht - http://kiltsimois.ee/moisakool/

Koos koolilõpetajatega on fotole jäänud ka mälestustahvel. Kiltsi Põhikooli arhiiv.
Koos koolilõpetajatega on fotole jäänud ka mälestustahvel. Kiltsi Põhikooli arhiiv.

Artiklid ajalehest "Punane Täht":

 Punane Täht, 5.06.1980.

Artikkel ajalehes "Viru Sõna":

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 3.06.2000 - koolis on lahtiste uste päev. Kooli ajaloost. 
 • 23.05.2002 - Koolis tuleb Krusensternile pühendatud konverents, näitus laeva "Lennuk" ümbermaailmareisist, koolist, A. J. von Krusensterni nimelisest MTÜ-st (fondist). 
 • 1.06.2002 - kokkuvõte toimunud konverentsist. Laevade teema postmarkidel. 
 • 20.11.2002 - Eestis valminud ajalooline dokumentaalfilm "Spe fretus - lootusele tuginedes" räägib Krusensterni seiklusrikkast elust. 
 • 9.08.2003 - lossis toimus konverents "200 aastat admiral Adam Johann von Krusensterni ümbrmaailmareisi algusest". 
 • 10.08.2006 - Kiltsis on tulekul ajalookonverents, mis tähistab Vene ümbermaailmareisi lõpetamise 200. aastapäeva. üritused toimuvad ka Tallinnas. Koolist. 
 • 16.08.2006 - kokkuvõte toimunud konverentsist. Raamat Krusensterni suhetest Vene saadikuga Jaapanis. 
 • 19.12.2006 - Venemaal anti välja eriümbrik koos eritempli ja postmargiga seoses ümbermaailmareisi lõppemise 200. aastapäevaga. See on nüüd ka siinse muuseumi kogus. 
 • 6.06.2008 - järgneva kahe aasta jooksul renoveeritakse loss/kool 13 miljoni krooniga. 
 • 14.06.2008 - valmimas on dokumentaalfilm Krusensterni elust. 
 • 31.07.2008 - Krusensterni järeltulija Alexey von Krusenstern külastas Eestit. Tema sugulussidemetest, valmvast dokumentaalfilmist. 
 • 2.09.2008 - mõisas toimuvatest arheoloogilistest väljakaevamistest. 
 • 15.11.2008 - varsti on dokumentaalfilmi esilinastus. 
 • 16.07.2009 - mõisa rekonstrueerimise käigus leiti keldriseinal sajanditetagune grafiti, millel on Malta risti kõral kujutatud ka kunagist mõisasaksa. Mõisa pargi uuendamise vajadusest. 
 • 23.02.2010 - lossi põrandaparketi alt paljastusid ajaloolised kaardid (üle-eelmisest sajandist). Mõte on neid kaarte samas ruumis eksponeerima hakata. Veel ei ole teada kaartide olulisus. Foto. 
 • 20.03.2010 - Norra kontrollijad jäid lossi renoveerimisega rahule. 
 • 29.06.2010 - käesoleval aastal möödub 240 aastat Krusensterni sünnist ning lõpeb ka Kiltsi lossi ulatuslik rekonstrueerimine. Kavas on välja anda põhjalik raamat Kiltsi lossist ja tema omanikest ning korraldada rahvusvaheline konverents. 
 • 1.07.2010 - Kiltsi mõisa tuleb puutöötuba, kus turismi- ja teised huvilised võiksid juhendaja käe all teha puutööd ja korraldada loomelaagreid. 
 • 17.08.2010 - mõisate külastusmängu "Unustatud mõisad 2010" raames on Kiltsi lossi külastanud ligi 700 inimest. Lisaks veel loomelaagrites osalenud. Toimusid kontserdid. 
 • 7.09.2010 - Krusensterni kuuenda põlve järeltulija käis Kiltsi lossis. Tema elust ja tööst. 
 • 27.11.2010 - mõis on renoveritud ja sellel puhul toimub pidulik koosviibimine. Sellel aastal on mõisa külastanud üle 1000 inimese. Kool sai palju ruume korda. Töö käigus tuli välja palju üllatusi (näiteks maalingud, vanad kaardid). 
 • 7.01.2011 - Lääne-Virumaa keskraamatukogus on avatud kaks näitust, mis on pühendatud Krusensternile. 
 • 16.04.2011 - Kiltsi mõisas tehti filmivõtteid maadeavastajate filmi tarbeks. 
 • 29.04.2011 - Ants Hein koostas monograafia Kiltsi mõisast. 
 • 7.07.2011 - valminud on postkaardikomplekt renoveeritud Kiltsi mõisat - 10 postkaarti mõisa vaadetega. 
 • 27.04.2012 - alates suvest on Kiltsi loss turistidele avatud (nii iseseisvalt kui ka giidiga külastamiseks). Koostamisel on mõisakompleksi turismikontseptsioon. Mõtted on kaardilossist ja ka keldriruumide vaimudest, ka lossi arhitektuurse ajaloo tutvustamine. 
 • 16.05.2012 - mõisapargis algasid ulatuslikud korrastustööd (kõnnitee ehitamine, peamiste sissesõiduteede rajamise lõpetamine, murupindade taastamine). Mõisapark on loodus- ja muinsuskaitse all. Eesmärk on taastada Krusensterni aegne vabakujuline inglise stiilis park. 1930ndatel kujundati park kooliaiaks. Nõukogude ajal muudeti pargi üldist kompositsiooni ning suur rõhku pandi juurviljade ja puuviljade kasvatamisele. 
 • 9.06.2012 - Vene telekanal näitab dokumentaalfilmi "Krusensterni purjed".
 • 25.07.2013 - mõisa külastas ajaloolise laeva Krusenstern meeskond. Laeva ajaloost. Tulevasest konverentsist. Laevameeskonna ja Kiltsi põhikooli edasisest koostööst. Fotod laevameeskonnast mõisas. 
 • 1.08.2013 - mõisas toimub konverents, mis on pühendatud Vene impeeriumi esimese ümbermaailmareisi 210. aastapäevale. Konverentsi ettekannetst. 
 • 3.09.2013 - 210 aastat tagasi alanud Krusensterni ja aastatel 2005-2006 toimunud ümbermaailmareisi (laev Krusenstern) ülevaade. Krusensternist filmi teinud Olga Petrakovast.  
 • 16.07.2014 - vald soovib kujundada Kiltsi mõisakompleksi turismiobjektiks, kus on kesksel kohal kaartide ja nende ajaloo tutvustamine. Suvel teevad lossis ekskursioone õpilasgiidid. 
 • 17.10.2014 - Kiltsi mõisapargis tehakse järgmine aasta mitmeid korrastustöid. 
 • 20.01.2015 - Väike-Maarja valla alanud aasta suurematest investeeringuteks. Üks neist on Kiltsi kaardilossi ekspositsiooni kujundamine. 
 • 15.04.2015 - mõisa hakatakse kujundama kaardilossi ja selleks on välja kuulutatud hange Kiltsi mõisa peahoone arhitektuurlise siseprojekti ja näituseala graafilise kujunduse teostuseks. Projekti rahastamisest. 
 • 5.05.2015 - hange Kiltsi mõisa peahoone arhitektuurilise siseprojektile ja näituseala  graafilise kujundusele tunnistati nurjunuks. Kuulutati välja uus hange. 
 • 21.08.2015 - tulevase kaardilossi ekspositsiooni tutvustus. 
 • 3.03.2016 - mõis muutub varsti kaardilossiks. Valminud ja valmiva ekspositsiooni tutvustus. 
 • 20.01.2018 - Kiltsi mõisa oodatakse arutlema maailma kestliku arengu üle. 
 • 17.10.2020 - mõisas tähistati konverentsiga Krusensterni 250. sünniaastapäeva. Admirali elust. 

Kiltsi mõis (Ass), härrastemaja. V. - Maarja khk, ERM Fk 887:428, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/668110.
Kiltsi mõis (Ass), härrastemaja. V. - Maarja khk, ERM Fk 887:428, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/668110

Kiltsi loss. Foto: Helmut Joonuks, 1957. RM F 81:3, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1991174.
Kiltsi loss. Foto: Helmut Joonuks, 1957. RM F 81:3, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1991174

Kiltsi mõisa peahoone, eestvaade. Foto: Ene Altoa, 1980. EVM N 269:19, Eesti Vabaõhumuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2928246.
Kiltsi mõisa peahoone, eestvaade. Foto: Ene Altoa, 1980. EVM N 269:19, Eesti Vabaõhumuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2928246

Foto: Heiki Koov, august 2007.
Suvel 2007 oli mälestustahvel mõisahoone peasissekäigust vasakul.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.
Oktoobris 2010 asus mälestustahvel kooli laoruumis. 

 

 

Kutse Krusensterni mälestustoa avamisele, RM _ 6189 Ar1 1317:10, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2993304 Kutse Krusensterni mälestustoa avamisele, RM _ 6189 Ar1 1317:10, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2993304
Kutse Krusensterni mälestustoa avamisele, RM _ 6189 Ar1 1317:10, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2993304

 

Krusensternile on pühendatud veel teisigi mälestusmärke: 

Mälestuskivi Hagudi mõisas (avati 19. novembril 1970, meresõitja 200. sünniaastapäeval) 

Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1971-1972
Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 1971-1972
"Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1971-1972" 

Adam Johann von Krusensterni 200. sünniaastapäeva tähistamine Hagudi mõisas. Foto: S Künnapuu. MM F 648/17, Eesti Meremuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/149452
Adam Johann von Krusensterni 200. sünniaastapäeva tähistamine Hagudi mõisas. Foto: S. Künnapuu. MM F 648/17, Eesti Meremuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/149452


Tallinnas
on alates 14. mai 2014 Adam Johann von Krusnsterni nimeline väljak. See asub Noblessneri sadamas tänavate Staapli, Peetri ja Allveeaeva ristumiskohas. 
https://et.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusensterni_v%C3%A4ljak. 19. septembril 2014 paigaldati väljakule Krusensterni bareljeef. Autoriks on skulptor Aime Kuulbusch-Mölder, valmistaja OÜ Uus-Monumentaal.  
https://et.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusensterni_bareljeef 
https://www.ohtuleht.ee/595977/fotod-avati-adam-johann-von-krusentserni-bareljeef 

Foto: Wikipedia 
Foto: Wikipedia


Peterburis
Krusensterni monument Venekeelse Wikipedia andmetel: 

 • Neeva jõe kaldal, sõja-merekooli hoone vastas. 
 • Raha kogumine monumendi püstitamiseks algas 1869, seoses järgmisel aastal tähistatava 100. sünniaastapäevaga. Koguti 7000 rubla. 3140 rubla annetas Mereministeerium. 
 • Skulptor Ivan Schröder ja arhitekt Ippolit Monigetti. 
 • 8. novembril 1870 pühitseti monumendi põhi. 
 • 1871 valmistati Baranovite töökojas graniidist postament. 
 • 1872. aasta lõpus valati kuju Morani pronksivalukojas.
 • Avamine/pühitsemine toimus 6. novembril 1873. aastal. 
 • Skulptuuri kõrgus 3 meetrit, postamendi kõrgus 2,6 meetrit. 

Veel infot: http://encspb.ru/object/2855722996?lc=ru 

 Foto: Heiki Koov, juuni 2011 Foto: Heiki Koov, juuni 2011

Foto: Heiki Koov, juuni 2011 Foto: Heiki Koov, juuni 2011
Fotod: juuni 2011

 Foto: Heiki Koov, januar 2020.
Krusensterni Peterburi monumendi mudel meremuuseumis Paks Margareeta. 

Mälestustahvel Peterburi sõja-merekooli hoonel. Millal mälestustahvel avati? Kas sõna "zdes" (siin) peaksime tõlgendama, kui selles koolis (asus varasemalt Kroonlinnas)?

Foto: Heiki Koov, juuni 2011 Foto: Heiki Koov, juuni 2011

Foto: Heiki Koov, juuni 2011
Fotod: juuni 2011. 


Krusensterni pronksist 1 meetri kõrgune büst Venamaal Juzno-Sahhalinskis avati 1982. 
https://sakhalin-znak.ru/kruz1 

Foto: https://2gis.ru/
https://2gis.ru/yuzhnosakhalinsk/geo/12385594759970858?m=142.732474%2C46.963703%2F17.16 
https://2gis.ru/yuzhnosakhalinsk/gallery/geo/12385594759970858/photoId/12384898993992119?m=142.737658%2C46.965282%2F15.39 

Postkaart Postkaart
E-bays müügil olnud postkaart.  


Krusenstern on ka ise vähemalt ühe monumendi loomise juures olnud. 
Charles Clerke`ist loe lähemalt https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Clerke 

Detail Kiltsi mõisas asuvast näitusest, august 2007.
Detail Kiltsi mõisas asuvast näitusest, august 2007.

Clerke monument Petropavlovsk-Kamtšatskis.  Clerke monument Petropavlovsk-Kamtšatskis.
Kaug-Idas asuvaid mälestusmärke tutvustavas raamatus "Pamjatniki Sibirii" on monumendi saamislugu täpsemalt kirjas. Siit võib järeldada:

 • Clerke suri 1779 ja maeti Avatšinski lahe äärde. 
  15.09.1805 laeva "Nadežda" meeskonnaliikmed Krusensterni juhtimisel korrastasid hauda ja püstitasid sellele esimese monumendi. 
  1818 maeti Clerke ümber Patropavlovsk-Kamtsatski peatänava äärde. 
  1913 avati inglise meremeeste delegatsiooni osavõtul praegune monument. 

Clerki haud, https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Clerke
Clerki haud, https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Clerke 

 

Adam Johann von Krusensterni pojale Paul von Krusensternile ja Alexander von Keyserlingile on pühendatud Petšoora teadusliku uuringu ekspeditsiooni mälestustahvel Venemaal Komi vabariigi pealinnas Sõktõvkaris. See avati ekspeditsiooni 150nda aastapäeva puhul 1. juunil 1993.  1990ndate aastate lõpus kadus bareljeef ära. Säilinud oli bareljeefi tegemise vorm ja selle järgi tehtigi uus, mis avati 18. augustil 2023. 
https://ukhta-tr.gazprom.ru/d/journal/32/50/8-9-(252).-sentyabr-2009-g.sgp09_2009.pdf
https://illhkomisc.ru/v-syktyvkare-vosstanovili-barelef-v-chest-pervoj-nauchnoj-pechorskoj-ekspedicii-22-08-2023 
Foto: Olga Berezovskaja, www.rgo.ee
Foto: Olga Berezovskaja, https://www.rgo.ru/ru/article/v-syktyvkare-otkryli-barelef-izvestnym-issledovatelyam-komi-kraya 

Loe lisaks: 
https://et.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Keyserling 
https://et.wikipedia.org/wiki/Paul_Theodor_von_Krusenstern