Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Endise kihelkonnakoolihoonel (Pikk 3, praegu Väike-Maarja muuseum) avati mälestustahvel 10. jaanuaril 1978 (seoses kirjaniku 100. sünniaastapäeva tähistamisega).

Fotol paremal koolimaja (musta katusega). Eesti Kirjandusmuuseum.  
Fotol paremal koolimaja (musta katusega). Eesti Kirjandusmuuseum.

Kirjanik Anton Hansen-Tammsaarest on põhjalikumalt juttu näiteks veebilehtedel http://et.wikipedia.org/wiki/Tammsaare ja http://krzwlive.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=53&page_start=&table=Persons.

Lugu Väike-Maarja muuseumi veebilehel: https://sites.google.com/site/vaikemaarjamuuseum/anton-hansen-tammsaare

 Fotopostkaart. Tammsaare abituriendina 1903.a. Hugo Treffneri esimese järgu eragümnaasium Tartus, kus Tammsaare õppis 1898.-1903.a. Nendel aastatel debüteeris ta proosakirjanikuna jutustustega "Kilgivere Kustas" ajalehes "Postimees". Tema gümnaasiumipõlve loomingut ilmus ka ajalehes "Teataja" ja kirjanduslikes almanahhides "Kiired". HM F 217:3 Ff, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1399878.
Fotopostkaart. Tammsaare abituriendina 1903.a. Hugo Treffneri esimese järgu eragümnaasium Tartus, kus Tammsaare õppis 1898.-1903.a. Nendel aastatel debüteeris ta proosakirjanikuna jutustustega "Kilgivere Kustas" ajalehes "Postimees". Tema gümnaasiumipõlve loomingut ilmus ka ajalehes "Teataja" ja kirjanduslikes almanahhides "Kiired". HM F 217:3 Ff, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1399878.

Tammsaare abituriendina. Foto: F. Rietl. Eesti Kirjandusmuuseum.
Tammsaare abituriendina. Foto: F. Rietl. Eesti Kirjandusmuuseum. 

Fotopostkaart. Tammsaare koos perekonnaga 1938.a. kirjaniku 60.sünnipäeva puhul saadud Albu valla auaadressi lugemas., HM F 217:12 Ff, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1399961.
Fotopostkaart. Tammsaare koos perekonnaga 1938.a. kirjaniku 60.sünnipäeva puhul saadud Albu valla auaadressi lugemas. HM F 217:12 Ff, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1399961.

 Fotopostkaart. Tammsaare 1935.a., HM F 217:10 Ff, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1399949.
Fotopostkaart. Tammsaare 1935.a., HM F 217:10 Ff, Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1399949.

Tammsaarest on maakonnaajalehes "Punane Täht" avaldatud mitmeid artikleid, näiteks:

 • 30.01.1958 - Tallinna koolipoisi mälestus Tammsaare kohtamisest ühel kirjandusüritusel.
 • 30.01.1958 - Tammsaare loomingu tähtsusest (nõukaaja stiilis kirjutatuna).

 Tammsaare tegemistest Väike-Maarjas on juttu:

 • "Tammsaare noorusmail", E. Teder, kirjastus "Eesti Raamat", 1974.
 • "Tammsaare radadel", E. Teder, kirjastus "Eesti Raamat", 1977.
 • Hea ülevaate annab ka Väike-Maarja muuseumi koostatud buklet "Tammsaare radadel. Anton Hansen Tammsaare ja Väike-Maarja".
 • Kirjaniku õpingutest ja tema majutuskohtadest Väike-Maarjas on juttu ajalehes "Punane Täht" 30.01.1968 ja 9.04.1977.

 Mälestustahvli pass. Muinsuskaitseamati arhiiv.
Mälestustahvli pass. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.
Anton Hansen-Tammsaare haud Tallinnas Metsakalmistul.  

Mälestustahvli avamise eestvedajaks oli Väike-Maarja Keskkooli koduloomuuseumi juhataja Eduard Leppik. Samuti osales aktiivselt ettevalmistustöös kohalik raamatukogu. Mälestustahvli avamine toimus kirjaniku 100. sünniaastapäeva tähistamise raames (Tammsaare sündis 30.01.1878).  

Mälestustahvli teksti registreerimine. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Mälestustahvli teksti registreerimine. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Juubeliüritustest ja mälestustahvli avamisest avaldati ajalehes "Punane Täht" mitmeid artikleid:

 • 30.06.1977 - juttu on kirjaniku koduümbruse korrastamisest Albu kandis.
 • 25.10.1977 - valminud on memoriaaltahvel, see paigaldatakse vanale kihelkonnakoolihoonele.
 • 7.01.1978 - ülevaade koolihoone saamisloost, eelteade 10. jaanuaril mälestustahvli avamisest.
 • 7.01.1978 - eelteade memoriaaltahvli avamisest. Tahvel valmis Eesti Raamatuühingu Väike-Maarja algorganisatsiooni initsiatiivil. Avamine on 10. jaanuaril kell 14. Kõik huvilised on oodatud.
 • 21.01.1978 - ülevaade "Tammsaare 100" üritustest. Artiklis on kirjas, et juubeliüritused algasid mälestustahvli avamisega.

 Tahvli avamisüritusest on ülevaade ja kaks fotot ajalehes "Punane Täht" 14.01.1978:

 • Mälestustahvlilt eemaldas katte ja sõnavõtuga esines Rakvere Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimehe asetäitja Paul Randroo.
 • Kõnega esines Eesti NSV rahvakirjanik Aadu Hint (raamatuühingu vabariikliku juhatuse juht ja Tammsaare juubelikomisjoni esimees).
 • Alevinõukogu esimees Antje Kaasik tänas raamatuühingu kohalikku esimeest Juta Maripuud, kelle hoolel sündmus aset leidis.
 • Väike-Maarja Keskkooli õpetaja Eduard Leppik jutustas kokkutulnuile sellest, milline nägi kihelkonnakoolihoone välja siis, kui Anton Hansen seal õppis ja esimesi kirjanduslikke katsetusi tegi.

 Õpetaja Eduard Leppik kõneleb mälestustahvli avamisel. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Õpetaja Eduard Leppik kõneleb mälestustahvli avamisel. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

 Mälestustahvli avamine A. H. Tammsaarele kihelkonnakooli hoonel. Kõneleb Väike-Maarja Keskkooli õpetaja Ed. Leppik. RM Fn 1543:3434, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2354792. 
Mälestustahvli avamine A. H. Tammsaarele kihelkonnakooli hoonel. Kõneleb Väike-Maarja Keskkooli õpetaja Ed. Leppik. RM Fn 1543:3434, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2354792

 Mälestustahvli avamine A. H. Tammsaarele kihelkonnakooli hoonel. Esineb kohaliku algorgi (Eesti Raamatuühingu) esimees Juta Maripuu. RM Fn 1543:3432, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2354779. 
Mälestustahvli avamine A. H. Tammsaarele kihelkonnakooli hoonel. Esineb kohaliku algorgi (Eesti Raamatuühingu) esimees Juta Maripuu. RM Fn 1543:3432, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2354779

Mälestustahvli avamine Tammsaarele, TALK ATMF 217:2 ATMF 217:2, Tallinna Kirjanduskeskus, http://www.muis.ee/museaalview/2100373.
Esineb kohaliku algorgi (Eesti Raamatuühingu) esimees Juta Maripuu. Mälestustahvli avamine Tammsaarele, TALK ATMF 217:2 ATMF 217:2, Tallinna Kirjanduskeskus, http://www.muis.ee/museaalview/2100373

Mälestustahvli avamine A. H. Tammsaarele kihelkonnakooli hoonel. Mälestustahvlilt eemaldab katte rajooni TK aseesimees Paul Randroo. RM Fn 1543:3435, Virumaa Muuseumid SA,  http://www.muis.ee/museaalview/2354796.
Mälestustahvli avamine A. H. Tammsaarele kihelkonnakooli hoonel. Mälestustahvlilt eemaldab katte rajooni TK aseesimees Paul Randroo. RM Fn 1543:3435, Virumaa Muuseumid SA,  http://www.muis.ee/museaalview/2354796.

Mälestustahvlilt eemaldab katte Rakvere Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimehe asetäitja Paul Randroo. Eesti Kirjandusmuuseum.
Mälestustahvlilt eemaldab katte Rakvere Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimehe asetäitja Paul Randroo. Eesti Kirjandusmuuseum. 

Kirjanik A. H. Tammsaare mälestustahvli avamine Väike-Maarja kihelkonnakooli majal, RM F 1309:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1409166.
Kirjanik A. H. Tammsaare mälestustahvli avamine Väike-Maarja kihelkonnakooli majal, RM F 1309:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1409166.

Foto: Väike-Maarja muuseum, Aadu Hint mälestustahvli avamisel 10.1.1978,
Foto: Väike-Maarja muuseum, Aadu Hint mälestustahvli avamisel 10.1.1978.

Kõneleb kirjanik Aadu Hint. Eesti Kirjandusmuuseum.
Kõneleb kirjanik Aadu Hint. Eesti Kirjandusmuuseum.  

Kirjanik A. H. Tammsaare mälestustahvli avamine Väike-Maarja kihelkonnakooli majal, RM F 1309:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1409165.
Kirjanik A. H. Tammsaare mälestustahvli avamine Väike-Maarja kihelkonnakooli majal, RM F 1309:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1409165.

Kõneleb Väike-Maarja Külanõukogu Täitevkomitee esimees Kaasik. Eesti Kirjandusmuuseum.
Kõneleb Väike-Maarja Külanõukogu Täitevkomitee esimees Kaasik. Eesti Kirjandusmuuseum. 

Mälestustahvli avamine A. H. Tammsaarele kihelkonnakooli hoonel. Vaade avamisele kogunenud publikule. RM Fn 1543:3433, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2354788.
Mälestustahvli avamine A. H. Tammsaarele kihelkonnakooli hoonel. Vaade avamisele kogunenud publikule. RM Fn 1543:3433, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2354788

Mälestustahvli avamine A. H. Tammsaarele kihelkonnakooli hoonel. Vaade publikule. RM Fn 1543:3437, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2354804.
Mälestustahvli avamine A. H. Tammsaarele kihelkonnakooli hoonel. Vaade publikule. RM Fn 1543:3437, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2354804

Tammsaare ja Tamme mälestustahvlid, 1978. Eesti Kirjandusmuuseum.  
Tammsaare ja Tamme mälestustahvlid, 1978. Eesti Kirjandusmuuseum. 

 Foto: Helmut Joonuks, 1978. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1978. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Foto: Väike-Maarja muuseum, tahvel avamise päeval 10.1.1978,
Foto: Väike-Maarja muuseum, tahvel avamise päeval 10.01.1978.

Kihelkonnakoolimajal on veel teinegi mälestustahvel - 26. juulil 1958 avati mälestustahvel siin majas töötanud kirjanikule ja pedagoogile Jakob Tammele (http://www.monument.ee/vaike-maarja-vald/vaike-maarja-jakob-tamm-kihelkonnakool). Algselt asetati Tammsaare tahvel Jakob Tamme plaadi peale. 1978 oli maja tavaline paljude korteritega elamu. 15. märtsil 1984 toimus majas suur tulekahju ("Punane Täht" 26.06.1984). Plaadid õnneks viga ei saanud ja need eemaldati järgmisel päeval. Maja taastati muuseumina ja sellele anti kihelkonnakooli välimus (otsas puudusid aknad). 28. mail 1988 toimunud Pandivere päeval avati plaadid uuesti. Seekord asetati nad kõrvuti. Kellel on fotosid?

Koolihoonest on rohkem fotosid ja juttu Jakob Tamme mälestustahvli kirjelduse juures.

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.   Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

 

Fotot Tallinnas asuvast Tammsaare majamuuseumist, oktoober 2023: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2023.  Foto: Heiki Koov, oktoober 2023.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2023.  Foto: Heiki Koov, oktoober 2023.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2023.   Foto: Heiki Koov, oktoober 2023.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2023.