Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Kas monument on tänaseks eemaldatud? Millal eemaldati, kus monument asub ja kas toimus hukkunute ümbermatmine?

Foto: Heiki Koov, august 2023

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Avanduse mõisa pargis asuv monument püstitati ........... 1951.

Avanduse mõisast saab lugeda veebilehtedelt: http://www.mois.ee/viru/avanduse.shtml, http://et.wikipedia.org/wiki/Avanduse_mõis, ...

1938-1955 asus mõisas põllumajanduskool.

Simuna ümbruses hukkus 1941 ja 1944 toimunud lahingutes mitukümmend, osadel andmetel isegi palju rohkem punaarmeelasi (siin pargis peetud ööl vastu 31. juulit 1941 peetud lahingus hukkus või sai vigastada kohalike elanike andmetel üle 100 mehe). Paljud neist on ümber maetud siia vennashauda. Esimene ümbermatmine toimus 12. märtsil 1945 (lähiümbrusest), teine 1956/57 (kogu Simuna külanõukogu piirest ja Veneverest). Eesti NSV sõjakomissariaadi andmetel on siia maetutest teada seitsme punaarmeelase nimed. Millegipärast oli aastaid tagasi tähistatud ainult kolme hukkunu nimed. Miks?

Muinsukaitseameti arhiivis on dokument, kus on kirjas, et praegune dolomiidist mälestussammas on siia toodud esimese ümbermatmise ajal 1945.a. suvel Rakvere lähedalt Levala küla põllult. Varem olevat siin olnud silikaattellistest laotud mälestussammas.

Praegune monument püstitati Kotli tüüpprojekti järgi 1951. Sellel on tekst: „IGAVENE AU KANGELASTELE, KES ON LANGENUD LAHINGUIS MEIE KODUMAA VABADUSE JA SÕLTUMATUSE EEST 1941-1945”. Tagumisel küljel on venekeelne tekst.

Monument II maailmasõjas langenute vennashaual Avandusel, RM F 1341:5, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1382063.
Monument II maailmasõjas langenute vennashaual Avandusel, RM F 1341:5, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1382063.

1975.a asetati monumendi juurde mälestustahvlid kolme hukkunu nimega.

Tegelikult olid teada ka mitmete teiste maetute nimed, kuid millegipärast neile tahvleid ei pandud:

  • Astahhov, Ivan Feodori p.  
  • Boronenko, Tihon Nikifori p. - tahvel
  • Botškov, Akim Feoktisti p.??
  • Demin, Aleksei Nikolai p.
  • Reinik, Voldemar Otto p. - tahvel
  • Serjuk, Nikolai Prohori p. ?? - tahvel
  • Sergejev, A. T 

 Avanduse vennashaud monumendiga, RM F 842:139, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1685808.
Avanduse vennashaud monumendiga, RM F 842:139, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1685808.

Simuna, mälestussammas nõukogude võimu eest langenutele, 1980. aastad. RM F 1329:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421218.
Simuna, mälestussammas nõukogude võimu eest langenutele, 1980. aastad. RM F 1329:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421218.

 Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.

 Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv. Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Fotod: Helmut Joonuks, 1975. Muinsuskaitseameti arhiiv.

 1985 kinnitati kolme nimega mälestustahvel monumendi külge, sest senised nimetahvlid lagunesid ja need eemaldati. Tahvlil oli tekst:

рядовой Бороненко, Т. Н. погиб 1941

Reinik, V. O. langenud 1944

Севрюк, Н. Т. погиб 1944

 

Millal eemaldati nimedega tahvel monumendi tipus olnud viisnurk? 

Foto: Heiki Koov, september 2010.

1980. aastatel oli Simuna alevikus Torma-Rakke teeristil teeviit tekstiga "Vennashaud".

Mälestussamba juures toimusid traditsiooniliselt kolm korda aastas (21.09, 23.02 ja 9.05) mälestusmiitingud kooli, sovhoosi ja külanõukogu asutuste esindajate ja sõjaveteranide osavõtul. Toimusid ka klassidevahelised teatejooksuvõistlused, sõjalis-sportlikke mänge suuskadel, siit algasid klasside matkad Suure Isamaasõjaga seonduvatesse lahingupaikadesse. Simuna kalmistupäeval toodi ka siia lilli. Lilli toodi ka pioneerimaleva koondustelt.

"Punane Täht" 13.05.1980 (kokkuvõte Võidupüha tähistamisest, istutati esimene puu Rakke maantee äärde parki, kokku kavas istutada 16 puud). 

Vennashauda korrastas Simuna 8-klassiline kool. Suviti töötas hooldusbrigaad, kes hoidis korras teed ja lillepeenrad. Töid juhendasid Simuna sovhoosi haljastusagronoom ja majandusdirektor.

 

Fotod 2007-2010: 

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010.  

Foto: Heiki Koov, mai 2007. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, mai 2007.