Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, juuli 2019.

Gerog Lurichi monument Väike-Maarja keskväljakul avati 22. aprillil 2018. Keskväljak avati 1. septembril 2018. 

 

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 26.10.2005 - Väike-Maarjas tahetakse enam väärtustadasiit pärit Georg Lurichit ja püstitada talle alevi keskväljakule skulptuur. Detailplaneering on juba kinnitatud. Arvamused on vastakad. Rahastatakse korjanduse abil. Raha kogutakse ka mobiiltelefonides mälumängu abil. Skulptuur võiks olla spordimuuseumis asuv Amandus Adamsoni loodud skulptuuri koopia. Kuju võib tulla ehitatavasse spordihoonesse või mõnele avalikule platsile. 
 • 8.04.2006 - Lurichi 130. sünniaastapäeva viktoriin. Vastused saata e-postile. Kas mobiilimängu ei olnudki?
 • 15.04.2006 - Lurichi 130. sünniaastapäeva viktoriini 2. osa. 
 • 18.04.2006 - Lurichi elust ja tema 130. sünniaastapäeva tähistamisest Väike-Maarjas (skulptuuri ei nimetata). 
 • 25.04.2006 - ajalehe juhtkirjas kutsutakse üles kõiki tegutsema selles suunas, et Lurich saaks oma sünnikohas väärilise skulptuuri. 
 • 25.04.2006 - ülevaade Lurichi 130. sünniaastapäeva tähistamisest: praeguse Lurichi kivi juures avati terviserada, kirjutati alla ühiste kavatsuste lepingule , mis hõlmab tervisespordi võimaluste arendamist, asetati nurgakivi spordikeskusele. Vaja on keskusesse Lurichi skulptuuri. Olümpiakomitee esimees Mart siimann arvab, et Eestis peaks olema rohkem sportlaste skulptuure, spordikuulsuste allee, miks mitte Väike-Maarjas. Juttu on ka Lurichi mälestuskivist. Lühidalt Lurichi elust. 
 • 30.04.2008 - Väike-Maarja vallavolikogu otsustas moodustada Lurichi mälestuseks Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Georg Lurichi allfondi ja algatada korjandus mälestussamba püstitamiseks keskväljaku piirkonda. Vald toteab 100.000 krooniga. Moodustatakse komisjon, koostatakse eelkava, arutatakse edasi järgmisel vallavolikogu istungil. Esimese annetuse korjanduskasti tegi vallavanem Olev Liblikmann 26. aprillil X rammuvõistlusel "Georgi Kange" Lähipäevil avatakse arveldusarve. arutataud on ka tulevase samba väljanägemist - elusuuruses Lurich, kuid lõpliku tulemus selgub loodetavsti veel sellel aasta väljakuulutatav konkursi tulemusel. esimene idee ausambast tekkis seitse aastat tagasi Lurichi 125. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil, siis moodustati selleks töörühm. Asi jäi siis soku, kuid 130. sünniaastapäeva võeti teema uuesti üles. Juttu ja on ka mälestusmärgi vajadusest ja Tallinnas Pirita teel asuvast Lurichi skulptuurist, ka foto. 
 • 5.06.2008 - vallavolikogu moodustas allfondi ja halduskogu (liikmete nimekiri), kes vastutab stipendiumide väljamaksmise ja põhikapitali suurendamise eest. Esimesed annetused samba jaoks laekusid X Georgi Kange rammuvõistluse ajal ja Väike-Msegatantsurühma algatusel Simuna rahvamaja toimunud pidustustel. Kõikide annetajate nimed on plaanis talletada ja säilitada Väike-Maarja muuseumis.  
 • 6.05.2008 - legende Lurichist, lühidalt tema elust, fotod. 
 • 3.07.2008 - moodustati Georg Lurichi fond (Eesti Rahvuskultuuri Fondi allfondina). Allfondide olemusest. Stipendiumitest. Mälestussammas kavatsetakse püstitada Lurichi 135. sünniaastapäeval 2011. aastal. 
 • 24.07.2008 - pikk vestus Lurichi fondi halduskogusse kuuluva Raul Rebasega, kes arutleb Lurichi olemusest ja ausamba vajadusest. 
 • 16.12.2008 - kunstnik Ülo Sarapuu maalis paraadportree Georg Lurichist, aidates nii kaasa Lurichi mälestuse vääristamisele. Järgmine aasta kuulutatakase välja skulptuuri konkurss. Tingimusi on juba arutatud arhitektide liiduga. 
 • 17.12.2008 - Lurichi elust. Kogutakse skulptuuri jaoks raha. Eesmärk avada monument 2011. aastal. 
 • 10.03.2009 - vallaelanik kirjutab suurte riigijuhtide soovist püstitada monumente, kuigi riigis on ka vaesust. Tema arvates võiks uue monumendi asemel tuua praeguse Lurichi mälestuskivi Georgi pubi ette. 
 • 9.04.2010 - spordiliit Jõud toetab 5000 krooniga mälestussamba püstitamist. Raha eraldamise põhjuseks oli hea koostöö ja Eesti valdade XVIII talimängude kõrgetasemeline läbiviimine.  
 • 24.04.2010 - Väike-Maarjas toimub Georgi Kange rammuvõistlus. 
 • 29.04.2010 - kokkuvõte Georgi Kange rammuvõistlusest. 
 • 15.10.2010 - ajalehe juhtkiri: Lurichi skulptuuri Tallinnas Pirita teel üritati varastada kaheksandat korda. Nüüd ka plaan Väike-Maarjasse püstitada talle mälestusmärk. Maitsekaid monumente on vähe. Viimasel ajal on püstitatud mitmed uued monumendid. Loodetavasti on kunagi ka Võsu rannapromenaadil skulptuuride park, kus männi all vaatvad mere poole Georg Ots, Mikk Mikiver ja Kaljo Kiisk.  
 • 15.10.2010 - Väike-Maarja vald on mitu aastat tegutsenud selle nimel, et aprillis 2011 saaks Lurichi 135. sünniaastapäeval avada talle skulptuur. Tänaseks on selge, et avamine järgmise aasta aprillis on ebareaalne. Augustirorm lõhkus kiriku torni ja selle remondiks kulub 2,37 miljonit krooni. Mälestussambaga tegeletakse edasi: nõuon peetud Eesti Arhitektide Liiduga, skulptor Mati Karmini ja arhitekt Ike Volkoviga. Arutletud on kas mälestussammas peaks olema figuur või midagi abstraktsemat või Amandus Adamsoni "Tšempioni" suurendatud koopia. Annetusi on laekunud ligi 100.000 krooni, loodetakse veel raha laekumist. Mälestussamba töörühm arutas ka Georg Lurichi nimelise mittetulundusühingu moodustamist, et plaanidega edasi minna. Spordiajakirjanik Paavo Kivine tahab teha Lurichist album. 
 • 19.10.2010 - ajalehe juhtkirjas arutletakse linnades asuvatest monumentidest. Lurichi monument niipea valmis ei saa, sest augustitorm tegi Väike-Maarjas palju kahju. 
 • 16.08.2011 - vägilased Baruto, Kanter ja Padar toetavad Lurichi monumendi rajamist. Gerd Kanteri arvates võiks ausammas valmis olla 2016. aastaks, mil möödub 140 aastat Lurichi sünnist. Foto vägilastest Tallinna Reaalkooli juures asuva Lurichi bareljeefi ees. 
 • 15.10.2011 - Väike-Maaja muuseumisse toodi aastaks Amandus Adamsoni "Championi" koopia. Kuju ajaloost. 
 • 14.04.2012 - 21. aprillil toimub 14. korda rammuvõistlus Georg Kange. 
 • 6.09.2012 - Lääne-Virumaa kultuurielu toetavatest nimelistest allfondidest (sh Lurichi fondist).  
 • 19.02.2013 - monumendi kirjeldus on saanud täpsemaks: osadeks on maadlusmatt (peamised plaadid graniidist), maakera (graniit) ja Lurichi kuju (pronksivalu). Veebruari alguses kohtusid vallavalituse esindajad, Lurichi fondi halduskogu liikmed, arhitekt Kuno Raude, skulptor Lembit Palm ning KAMP Arhitektid OÜ esindajad. Räägiti ausamba püstitamiseks seni tehtud ettevalmistustöödest, seni tehtud ettevalmistustest, samba asendst, väljanägemisest ja mõõtmetest. Kokkusaamisel oli mälestussamba vähendatud kujutis. Kujust on kavas teha vähendatud koopia, millemüügist saadud tulu kasutatakse monumendi püstitamiseks. Senine monumendi arengulugu. 
 • 29.05.2013 - Väike-Maarja uueendatud keskväljaku kirjeldus. Väljak peaks valmima kolme aasta pärast. Lurichi monumendi kõrguseks on kavandatud 4,7 meetrit ja see koosneb kolmest osast. Lurichi kuju toetub maakerale ja maakera omakorda sümboolsele maadlusmatile. Figuraalne osa valmistatakse Amandus Adamsoni 1903. aastal valmistatud skulptuuri "Chamion" järgi. eskiislahenduse koostasid arhitekt Kuno Raude ja skulptor Lembit Palm. Kuju materjaliks on kõrgekvaliteediline pronksivalu, maakeral ning sümboolsel maadlusmatil aga graniit. Maakera sümboliseerib Lurichi tähtsust maailma, sealhulgas Eesti spordiajaloos. Maakera üheks osaks on ka ekvaatorivöö, millele jäädvustatakse maailmameistri sportlike saavutuste seas olulist tähendust omanud linnade nimed ja aastaarvud. Vööst allapoole paigaldatakse kullatud reljeefsetest tähtedest koosnev sõna LURICH. Ülevaade ka keskväljaku uuest kujundusest. Ehitusliku eskiislahenduse tegid osaühingu KAMP Arhitektid. Väike-Maarja kodulehel ja valla raamatukogudes saab tutvuda keskväljaku uue kujundusega. Ettepanekuid keskväljaku kujundamiseks saab teha kuni 15. juunini. Lurichi eluloost. Monument tahetakse avada Lurichi 140. sünniaastapäeval 22. aprillil 2016. Keskväljaku eskiisjoonis. 
 • 29.06.2013 - ülevaade kavandatavast väljakust, Lurichi elust ja tema tähtsusest Väike-Maarjale ja maailmale.
 • 23.11.2013 - vallavalitsus kuulutas välja riigihanke monumendi pronksist osa modelleerija ja valmistaja leidmiseks. Pronksist Lurichi kuju peab valmima järgmise aasta sügiseks. Keskväljaku uuendamisest, Lurichi elust jms. Keskväljaku valmimine sõltub valla rahalistest võimalustest. 
 • 31.05.2014 - Pandivere päevade raames avatakse Väike-Maarja muuseumis Lurichile pühendatud teemasein. Näituse on koostanud Eesti spordimuuseum. Muude ürituste ülevaade. 
 • 16.09.2014 - Eesti Rahvuskultuuri Fond jagab toetusi, sh Lurichi allfond. 
 • 25.09.2014 - monumendi figuuri modelleerimine on lõpule jõudmas. Skulptor Lembit Palm valmistab ligi 2,5 meetrise savist kuju. Foto. Vallavalitsusele antakse kujum üle 9. oktoobril. Sellel aastal peaks Lurichi kuju täielikult valmis saama, ka pronksi valatud. Ülevaade senisest samba saamisloost. 
 • 7.10.2014 - vallavalitsus kuulutas välja hanke Lurichi monumendi figuraalse osa  ehk suurmehe kuju pronksi valamiseks. Põhilisteks töödeks on skulptor Lembit Palmi modelleeritud savimudelilt jäljendite võtmine, jäljendivormide alusel pronksivalu tööde tegemine ning pronksist skulptuuri puhastamine ja katmine vahaga. 
 • 17.10.2014 - pronksivalu hanke edukaks pakkujaks osutus Tartus tegutsev OÜ Tormis Disain. Töö maksumus on 23.760 eurot. pronksist osa valmib aastavahetuse paiku. 
 • 3.01.2015 - pronksi valatud Lurich jõudis Väike-Maarjasse, kõrgus ligi 2,5 meetrit ja kaal 520 kilo. Skulptuuri hoitakse valla ühes majandushoones. Skulptor Lembit Palm jäi pronksi valajate tööga väga rahule. Alanud aastal soetatakse monumendi graniidist osade - maakera ja sümboolse maadlusmati  - materjal ning valmistatakse need. Samuti korrastatakse keskväljakul tulevast mälestussammast ümbritsev maa-ala. Foto valminud pronksskulptuurist. 
 • 19.06.2015 - arhitekt Kuno Raude kirjutab põhjaliku ülevaate senisest ausamba loost. Kuna välja kuulutatud ausamba avamise kuupäevani (22.04.2016) on ainult 10 kuud, siis arhitekt kahtleb sellel kuupäeval ausamba avamise võimalikkuses. Vallavanem ja vallavolikogu esimees kommenteerivad tekkinud olukorda. 
 • 7.01.2016 - aprillis monumenti ei avata. Vald küsis riigilt abi väljaku ehitamiseks. Seni tegemata tööd lähevad maksma 800.000 kuni miljon eurot. Vallavalituse eelarvest on selleks kavandatud 100.000 eurot. Kui toetust saadakse, siis on veel sellel aastal võimalik Lurichi väljak ja skulptuur valmis ehitada. Kuigi skulptuuri aprillis ei avata, tähistatakse Lurichi 140. sünniaastapäeva siiski väärikalt: rammuvõistlus, jooks, konverents, olümpiamängud. 
 • 9.01.2016 - Berliini spordiklubi kinkis Väike-Maarjale rariteetse Lurichi pildi. Foto. 
 • 26.03.2016 - Väike-Maarja muuseumis avatakse Lurichi 140. sünniaastapäevale pühendatud kaamelinäitus ja esitletakse animafilmi "Jõumees". 
 • 14.04.2016 - endine ja praegune vallavanem kinnitavad, et mälestussammas ja uue kujundusega keskväljak tulevad kindlasti. 
 • 14.04.2016 - rahvajutud Lurichist. Tema 140. sünniaastapäeva tähistamisest: toimub raamatukogu korraldatatud veebiviktoriin, kaamelite näitus, konverents, kevadjooks, kooliolümpiamängud, sööklas Lurichi vaimust kantud tervislikud toidud, Georgi Kange rammuvõistlus. 
 • 26.04.2016 - ülevaade konverentsist "Lurichi fenomen". Raul Rebane kutsub üles jõudma Lurichi ausamba püstitamisega valmis Eesti vabariigi 100. sünnipäeva aasta 22. aprillil. Vallavanema arvates on siis avamine reaalne. Kui riigiabi ei saa, siis võetakse keskväljaku ümberkujundamine ette väiksemas mahus. 
 • 30.08.2016 - riik toetab 900.000 euroga Väike-maarja keskväljaku ümberehitamist. Järgmiseks kevadeks on keskväljak kujundatud jalakäijate alaks ja see nimetatakse ümber Lurichi väljakuks. Plaan on Lurichi mälestusmärk avada Eesti vabariigi 100. sünnipäeval. 
 • 29.09.2016 -  EAS eraldas keskväljaku uuendamiseks 935.000 eurot ja nüüd on reaalne kõik vajalikud tööd ära teha ja Lurichi skulptuur avada 2018. aastal, Eesti vabariigi aastapäeval. Lurichi monumendiga saadud riigiabi ei ole seotud. Selleks peab vald ise raha leidma. Ülevaade senisest väljaku-skulptuuri saamisloost. 
 • 21.07.2017 - peagi alustataks Väike-Maarja aleviku keskosa ümberkujundamisega - uu ilme saab keskväljak ja paigaldatakse Lurichi skulptuur. Ülevaade tehatavatest töödest ja maksumusest. Aerofoto praegusest keskusest. 
 • 29.11.2017 - Lurichi monument avatakse plaanitud kuupäeval - järgmise aasta 22. aprillil. Keskväljak valmib lõplikult suvel. Uuel aastal valmib ka Paavo Kivise raamat Lurichist. 

Väike-Maarja Valla Infoleht, 3/2018
Avamise eelteade "Väike-Maarja Valla Infoleht" 3/2018

 • 11.04.2018 - monumendi avamise eelteade. Ülevaade monumendi saamisloost ja avamisüritusest. 
 • 14.04.2018 - vestlus Lurichi kuju looja Lembit Palmiga. Lurichi eluloost ja vägiteost. 
 • 19.04.2018 - Väike-Maarjas ja Rakveres toimub rahvusvaheline konverents "Emakeelne Eesti, emakeelne Euroopa III", mis on pühendatud Eesti vabariigi 100. sünnipäevale, Ferdinand Johannes Wiedemanni keeleauhinnale ja Georg Lurichi kuju avamisele. 
 • 18.04.2018 - monumendi kokkupanekust. 
 • 21.04.2018 - Jüripäeva olemusest. Seekord avatakse ka monument Lurichile. 
 • 21.04.2018 - karikatuur. 

 Virumaa Teataja, 21.04.2018.

 • 24.04.2018 - kokkuvõte ja fotod monumendi avamisest. 
 • 5.07.2018 - keskväljak hakkab ilmet võtma, ülevaade ehitustöödest. 
 • 4.09.2018 - toimus keskväljaku pidulik avamine ja õnnistamine. 
 • 16.05.2019 - Väike-Maarja muuseumisse saabus Lurichi jalajäljend. 
 • 1.11.2019 - lühike kokkuvõte monumendi saamisloost. 
 • 23.01.2020 - 22. jaanuaril möödus 100 aastat Lurichi surmast. Toimus pidulik üritus Väike-Maarja keskväljakul. 
 • 24.01.2020 - leiti film Lurichist. 
 • 23.04.2021 - Lurichi sünnipäeva auks likusid vallakodanikud väga aktiivselt. 

Avamisüritus http://arhiiv.err.ee/vaata/georg-lurichi-ausamba-avamine-249106

Intervjuu Raul Rebasega saates "Hommik Anuga" alates 0:54:40 http://arhiiv.err.ee/vaata/hommik-anuga-121

Avamise päeva video Väike-Maarja muuseumi Facebooki lehel https://www.facebook.com/vaikemaarjamuuseum/videos/2189792144424766.  

Foto: Heiki Koov, aprill 2018 Foto: Heiki Koov, aprill 2018

Kuigi monument oli avamise päevaks 22.04.2018 valmis, siis ülejäänud keskväljaku ehitus on veel väga pooleli. 

  Foto: Heiki Koov, aprill 2018 

Foto: Heiki Koov, aprill 2018 
Avamisürituse juhid olid Tarmo Tiisler ja kohalik maadluspoiss Virgo Raja. 

Foto: Heiki Koov, aprill 2018 
Esineb kultuuriminister Indrek Saar. 

Foto: Heiki Koov, aprill 2018
Esineb Väike-Maarja vallavanem Indrek Keskküla. 

 

Foto: Heiki Koov, aprill 2018  Foto: Heiki Koov, aprill 2018 Foto: Heiki Koov, aprill 2018
Monumendi avasid olümpiavõitjad Jaak Uudmäe ja Jaan Talts. 
Foto: Heiki Koov, aprill 2018 
Foto: Heiki Koov, aprill 2018
Intervjuu andsid meediaekspert Raul Rebane ja Georg Lurichist raamatu kirjutanud Paavo Kivine. 

Foto: Heiki Koov, aprill 2018
Viktoriinis osalevad maadleja Martin Seim, kiiruisutaja Saskia Alusalu, olümpiavõitja kolmikhüppes Jaak Uudmäe ja olümpiavõitja tõstmises Jaan Talts. 

 Foto: Heiki Koov, aprill 2018
Esinesid Väike-Maarja pasunakoor ja Virumaa poistekoor. 

Foto: Heiki Koov, aprill 2018
Tervitusega esines EV100  juhtrühma esimees Toomas Kiho. 

Foto: Heiki Koov, aprill 2018 
Tervitusega esines maadluse ....

Foto: Heiki Koov, aprill 2018
Tervitusega esines Tapa vallavolikogu esimees Toomas Uudeberg. 


Praegu on Väike-Maarjas Lurichi büst muuseumis ja mälestuskivi pargis - http://www.monument.ee/vaike-maarja-vald/vaike-maarja-georg-lurich

Tallinnas on Lurichile mälestusmärk Reaalkooli juures ja Pirital. 

 

 

Foto: Heiki Koov, aprill 2018
Kujutletaval maakeral on tekst: VÄIKE-MAARJA 1876 - 1920 ARMAVIR - 1912-1917 USA - 1902 BERLIIN -  1901 HAMBURG - 1899 EUROOPA - 1895 ST. PETERBURG - 1877 REVAL

 

Monumendi saamislugu ja avamine oli meedias väga põhjalikult kajastatud, näiteks:  

https://www.ev100.ee/et/georg-lurichi-monumendi-avamine-vaike-maarjas

Monumendi mõõtmed, saamislugu, keskväljaku ehitus, fotod http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/fotod-vaike-maarja-saab-lurichi-kujuga-keskvaljaku?id=80877695

Video monumendi pronksist Lurichi jõudmisest Väike-Maarjasse http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/elu/video-suurejooneline-georg-lurichi-kuju-paigaldati-kraanadega-ja-higi-vere-pisaratega?id=81796421

Avamisürituse ülevaade http://www.pealinn.ee/tagid/koik/vaike-maarjas-avati-georg-lurichi-ausammas-n219481

Maakera saabumine Väike-Maarjasse https://kultuur.err.ee/820243/vaike-maarjas-avatakse-georg-lurichile-puhendatud-kuju

 

 Juuli 2018 lõpuks on ehitustööd edasi arenenud. 

Foto: Heiki Koov, juuli 2018. Foto: Heiki Koov, juuli 2018. 

 Juulis 2019 on keskväljak valmis. 

 Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  Foto: Heiki Koov, juuli 2019.

Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  Foto: Heiki Koov, juuli 2019.

Foto: Heiki Koov, juuli 2019.  Foto: Heiki Koov, juuli 2019.

Foto: Heiki Koov, juuli 2019.