Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Mälestuskivi aleksander Pajustele. Foto: Heiki Koov, august 2010.


Mälestuskivi komsomoliaktivisti sünnikohas avati 24. mail 1978.

Aleksander Pajuste 1940-ndate alguses, PM F 1423:1, Järvamaa Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1313167.
Aleksander Pajuste 1940-ndate alguses, PM F 1423:1, Järvamaa Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1313167


Aravete 8-klassilise Kooli õpilaste kodu-uurimusliku töö väljavõttes (asub Muinsuskaitseameti arhiivis) on sellised andmed:

 • Aleksander Pajuste sündis 27. juulil 1921.
 • Peale kohaliku algkooli lõpetamist oli ta pagari õpilane, töötas juhutöödel, pagaritöökojas, villavabrikus jm.
 • Komsomoli astus 1940. Õppis Narva partei õhtukoolis.
 • Märtsis 1941 astus Tallinnas sõjakooli. Selle kooli lõpetas ta Tjumenis.
 • Määrati Eesti Laskurkorpuse 7. diviisi 27. polku rühmaülemaks. Sõdis Velikije Luki all, osales lahingutes Leningradi oblastis ja tegutses ka partisanina.
 • Osales 24.02.1944 alanud partisanide retkes üle Peipsi järve Eestisse. Sai Muraka soos haavata.
 • Autasustatud kahe "Punatähe" ordeniga ja medaliga "Leningradi vabastamise eest".
 • Demobiliseeriti septembris 1944.
 • ELKNÜ suunas ta Paidesse taastama Järvamaa komsomoliorganisatsiooni.
 • 3.10.1944 ajalehes "Uus Järvalane" avaldas üleskutse (mis teemal?). Oktoobri lõpus toimus esimene komsomoli koosolek.
 • 14. novembril 1944 tuli ta järjekordselt komsomolikoosolekult, kui tema autot Kärevete ja Aravete vahel tulistati. Aleksander Pajuste hukkus, üks kaassõitja sai haavata. Ühe tunnistaja jutu järgi oli snaiper tulistanud puu otsast.

 Aleksander Pajuste matustest (20.11.1944) on mitu pilti Rahvusarhiivi fotode andmebaasis:

 

Paide Keskkooli pioneerid Aleksander Pajuste haual 1961.a., PM F 739:46, Järvamaa Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1284420.
Paide Keskkooli pioneerid Aleksander Pajuste haual 1961.a., PM F 739:46, Järvamaa Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1284420.

Pärja asetamine Al. Pajuste kalmule 1975.a., PM F 1368:32, Järvamaa Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/389378.  
Pärja asetamine Al. Pajuste kalmule 1975.a., PM F 1368:32, Järvamaa Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/389378

 

Ajalehes "Punane Täht" 18.05.1974 on lühike jutuke, milles on kaks sõnumit:

 • Rakke Keskkooli pioneerimalev taotleb Aksel (?) Pajuste nime.
 • Pioneerid kohtusid sõjaveteranidest ansambli liikmetega, kes Pajusted tundsid. Saadi teada palju uut infot Pajuste kohta. 

Ajalehes "Punane Täht" 1.05.1975 on juttu mõnede koolide pioneerimalevatele punategelaste aunimetuse andmisest (Rakke Keskkooli pioneerimalevale Aleksander Pajuste nimi). 

 Foto: Heiki Koov, august 2013. Foto: Heiki Koov, august 2013.
Aleksander Pajuste hauaplats Reopalu kalmistul Paides.  

 

Riigiarhiivis on säilinud kirjavahetus, milles kinnitatakse mälestuskivile raiutav tekst.

Kamariku külas asuva mälestuskivi avamise puhul ilmus 3. juuni 1978 ajalehes "Punane Täht" 3.06.1978 teemakohane artikkel. Artiklis on kaks fotot ja põhjalik ülevaade mälestuskivi avamisest: 

 • Kivi muretsemisel oli abiks Pälsoni sovhoos.
 • Pioneerid korrastasid kivi ümbruse. Rakke Keskkooli pioneerimalev kandis aastast 1975 kõrval asuvas külas sündinud Aleksander Kamariku nime.
 • Avamisel osalesid Aleksander Pajuste õde Salme Polake, tütar Kaja Kopso ja viis lapselast. Osavõtjate hulgas ei olnud ELKNÜ Rakvere Rajoonikomitee ja pioneerinõukogu esindajaid.
 • Eluloost jutustas pioneerimaleva nõukogu esimees Riina Kiigemägi.
 • Kivilt eemaldasid piduliku trummipõrina saatel katte Salme Polake ja Riina Kiigemägi.
 • Esitati VII klassi pioneeride laul.
 • Õde esines sõnavõtuga.
 • III klassi tüdrukutele-poistele seoti kaela pioneerirätid.
 • Salme Polake õnnitles pioneere ja soovis palju kordaminekuid.
 • Peale kivi avamist toimus ühine vestlusring: õde ja tütar meenutasid minevikku, pioneerid suhtlesid lastelastega.
 • IV klassi õpilased Rita ja Tiina kohtusid esimest korda oma kirjasõbraga Aleksander Pajuste tütretütrega.

 

Foto: Helmut Joonuks, 1978, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1978, Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Foto: Helmut Joonuks, 1982, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1982, Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Aleksander Pajustele oli mälestuskivi ka tema hukkumise kohas Märjandi külas (asus Aravete ja Kärevete vahel, praegusest bensiinijaamast üle tee ca 100 meetrit Aravete pool). Aastast .... asub mälestuskivi Ambla vallamaja vastas.

Foto: Heiki Koov, juuli 2013. Foto: Heiki Koov, juuli 2013.  

 

Foto: Aravete lähedal asuva mälestuskivi juurde asetab lilli tütar Kaja Kopso, http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=430100.


Ajalehes "Punane Täht" 8.04.1971 on juttu Rakke kooliõpilaste matkast Paide rajooni ja Aleksander Pajuste hukkumiskohta tähistava mälestuskivi külastamist. 

 

Fotod 2010 Kamarikul asuvast mälestuskivist:

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010.