Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Helmut Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Mälestustahvli asukoht Google logo kaardil: 59.31304, 26.62806

Mälestustahvel kooli kunagisele vanempioneerijuhile, Linda Küngasele, avati Põlula kooli seinal 19. mail 1972 ja eemaldati arvatavasti 1990-ndate alguses. Kes teab midagi mälestustahvli saatusest? Ka fotod ja Linda Küngase elulugu on vajalikud. 

Põlula kooli ajaloost saab lugeda http://www.virumaateataja.ee/010207/esileht/haridus/15036024.php. Hea ülevaate koolist ja siinsest ümbrusest (Rägavere vallast) saab Ilmar Järgi koostatud raamatust "Põlula kooli eellugu" (2010).

Foto: Helmut Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Kuigi mälestustahvlile oli kirjutatud "... mõrvati fašistide käsilaste poolt ...", siis kohalikud inimesed räägivad traagiliselt lõppenud armuloost. Üks Ulvi noormees olevat lasknud Linda Küngase maha armukadedusest. Midagi poliitilist ei olnudki. Ajalehes  "Punane Täht" 3.06.1982 kirjeldatakse Linda Küngast nii:

Punane Täht 3.06.1982.

Nõukogude Õpetaja, 2.11.1968
Ka ajalehes "Nõukogude Õpetaja" 2.11.1968 avaldatud artiklis oli juttu, et Linda Küngas hukati koos isaga. 

 

Punane Virumaa, 13.03.1941
"Punane Virumaa2 13.03.1941

 

Mälestustahvli avamisest on juttu ajalehes "Punane Täht" 25.05.1972:

  • 19. mail 1972 tähistati paljudes koolides pioneeriorganisatsiooni juubelit (V. I. Lenini nimeline Üleliiduline Pioneeriorganisatsioon asutati 19. mail 1922).
  • Põlula 8-kl. Kooli pidulikule malevakoondusele oli tulnud ka Aluvere kooli pioneerimalev ja Rägavere sovhoosi kommunistlikud noored (kingiks uus fanfaar ning oktoobrilaste lipud).
  • Trummipõrina ja fanfaarihelide saatel toodi lipuväljakule pioneerilipud.
  • Võeti vastu 32 uut pioneeri.
  • Avati mälestustahvel Põlula esimesele pioneerijuhile Linda Küngasele.
  • Ühislauluga "Väike trummilööja" saadeti teele delegatsioon, kes läks Linda Küngase hauale (kuhu maetud? Viru-Nigulasse?) pärgi viima.
  • Pidustused jätkusid Aluvere ja Põlula pioneeride ühise kontserdiga.

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

 

See aeg, kui Linda Küngas Põlula koolis töötas, siis asus kool veel vanas majas (praeguses kooli muuseumimajas, mõisamajast paarsada meetrit eemal). Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

 

Linda Küngase elukoht Ulvis on juba pikemat aega varemetes. Fotod 2012. 

Foto: Heiki Koov, august 2012. Foto: Heiki Koov, august 2012.

Foto: Heiki Koov, august 2012. Foto: Heiki Koov, august 2012.