Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

Kas keegi teab midagi sellest monumendist? Ma olen ise üle 10 aasta tagasi selle tõenäolises asukohas käinud (Google kaardil: 59.14268 ja 26.54667 - siit metsa), aga alles ei olnud mitte midagi. 

27.09.1940 artiklis on juttu, et eeltööd on juba tehtud: viietahuline puust ausammas olemas, ümbrus korrastatud (istutatakse punaseid lilli). Püsivama ausamba jaoks toimub korjandus, loodetakse koguda 1000 krooni. Hukkunute matmispaika ei ole õnnestunud leida, hukkamispaika mäletab hästi endine Saara metskonna metsavaht Jüri Proosa. Hukkamispaigas olnud võsa on praeguseks (1940) juba keskmiseks metsaks kasvanud. 

Ajalehes "Punane Virumaa" 10.12.1940 on muude Virumaal valgete poolt hukatud punakaartlaste haudade loetelus ära nimetatud ka Roela, Saare vahtkonna metsas, kus hukati 1919.a. jaanuaris kohalike mõisaomanike poolt kaks punaväelast/mereväelast. Hukkamispaik (3 km Roelast, Saara metskonnas) tähistati esialgselt viietahulise punasest puust sambaga, mis hiljem asendatakse jäädava mälestusmärgiga. 

Allolevate ajaleheartiklite põhjal on teada: 

 • Mälestusmärk avati pühapäeval, 24.11.1940 (kuigi 27.09.1940 ajalehes pakutakse avamispäevaks 28.09.1940).
 • Punaväelaste langemiskoht Saara metsas.
 • Rongkäik Roela rahvamaja juurest mälestusmärgi asukohta (algus kell 13), osales üle 500 inimese. 
 • Peeti vastav leinatalitus. Kõnedega esinesid külalised Rakverest ja naaberametiühingutest. 
 • Miitingu avas Aasla. Rakverest kõneles sm Vilms ja kohalikest tegelastest Hilda Keba ja Mägedi. 
 • Õhtul kell 19 toimus Maatöörahva Ametiühingu Roela sektsiooni korraldatud pidu Roela rahvamajas. Peo sissetulek läheb punanurga ja lugemislaua korraldamiseks, raadio ostuks. 

Ma lisan siia ka lapsena sellel üritusel osalenud Heinor Moori kommentaarid: 

 • Metsavaht oli leidnud ainult verd ja padrunikestasid, laipu ei olnud.
 • Rongkäigus osales 5-30 inimest ja pasunakoor.
 • Korraldaja oli valla täitevkomitee esimees Kaarel Aasla. 
 • Üritus toimus ka rahvamajas, lõpus oli alati tants. 
 • Monument oli punaseks värvitud. 

 "Virumaa Teataja" 27.09.1940
"Virumaa Teataja" 27.09.1940

Punane Virumaa, 20.11.1940
"Punane Virumaa" 20.11.1940

 Punane Virumaa, 27.11.1940
 "Punane Virumaa" 27.11.1940

Punane Virumaa, 10.12.1940
"Punane Virumaa" 10.12.1940