Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

 

Foto: Heiki Koov, juuni 2020

Mitmest suurest põllukivist koosnev mälestusmärk siinse ümbruse koolidele avati ....

Kivid asuvad Põlula mõisa kõrval, Google logo kaardil 59.31277, 26.62784. Valdade liitmise tulemusel ühendati Rägavere vald Vinni vallaga ja nii on õigem nimetada kivi asukohaks Vinni valda. 

Mälestusmärk on pühendatud neljale siinse ümbruskonna koolile: Põlula, Miila, Nurkse ja Kuivajõe koolile. 

 

"Virumaa Teataja" 11.09.1930 artiklis on juttu Põlula algkoolimaja õnnistamisest. 

Virumaa Teataja, 11.09.1930

Foto: Heiki Koov, juuni 2020
Põlula vana koolimaja

 

Nõukaaegsed artiklid Põlula koolist ajalehes "Punane Virumaa" ja "Punane Täht": 

13.03.1941 

Punane Virumaa, 13.03.1941

5.07.1952 - õpilaste arvestus, küttematerjali vedu, koolihoone kapitaalremont

19.11.1957 - kooli seinalehest 

7.06.1958 1 -  kevadpeo kokkuvõte

7.06.1958 - õpilased ja õpetajad kodusovhoosil abiks

15.11.1958 - õppedukusest

3.09.1961 - endise õpilase meenutused kooliajast

XXXX - algklasside lastevanemate ja õpetajate seminar "Kuidas juhendada õpilasi koduste tööde ettevalmistamisel". 

 

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja": 

19.05.2016 avaldatud artiklis on juttu kooli ees 18.05.2016 avatud mälestuspingist endisele kooli direktorile (1963-2001).  

Virumaa Teataja, 19.05.2016

Foto: Heiki Koov, juuni 2020 Foto: Heiki Koov, juuni 2020

Foto: Heiki Koov, juuni 2020

20.05.2020 - Vinni vald tunnustas Ilmar Järgi valla teenetemärgiga. 

1.02.2020 - Vinni valla volikogu otsustas õpilaste vähesusest tulenevalt kooli õppeaasta lõppedes sulgeda. 

 

Vajalikud on avamise fotod ja avamisürituse kirjeldus.

Fotod 2020: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2020 Foto: Heiki Koov, juuni 2020

Foto: Heiki Koov, juuni 2020 Foto: Heiki Koov, juuni 2020

Foto: Heiki Koov, juuni 2020 Foto: Heiki Koov, juuni 2020

Foto: Heiki Koov, juuni 2020 Foto: Heiki Koov, juuni 2020

"Virumaa Teataja" 10.07.2020 on juttu 90 aastat tagasi alanud koolireformist, mille käigus suleti mitmed koolid ka Lääne-Virumaal (sh Kuivajõe kool). 

Foto: Heiki Koov, juuni 2020 Foto: Heiki Koov, juuni 2020

Foto: Heiki Koov, juuni 2020 Foto: Heiki Koov, juuni 2020

Põlula kool suleti suvel 2020. 

Foto: Heiki Koov, juuni 2020 Foto: Heiki Koov, juuni 2020

Foto: Heiki Koov, juuni 2020 Foto: Heiki Koov, juuni 2020

Foto: Heiki Koov, juuni 2020 Foto: Heiki Koov, juuni 2020

Foto: Heiki Koov, juuni 2020 Foto: Heiki Koov, juuni 2020