Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Mälestuskivi Roela kooli endises asukohas avati 4. juunil 1994.

Roela kooli ajaloost on juttu kooli veebilehel http://www.roela.edu.ee/yld/kooli-kroonika. Mõned olulisemad faktid koos viidetega ajaleheartiklitele:

 • Esimesed andmed Roela koolist pärinevad Lembit Andreseni andmetel aastast 1822.
 • 1875 oli Roelas kaks kooli: valla- ja mõisakool.
 • Sajandi lõpus oli valla koolis tulekahju ja aastal 1900 hakkas vald ehitama uut koolimaja. Mõisast oli eraldatud selle tarbeks koht, põldu 10 ha ja heinamaa.
 • 15. oktoobril 1900 alustas kool tööd uues majas. 3-klassilist kooli juhatas Jaan Grustam.

Roela kool 1915. Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.   
Roela kool 1915. Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.

Roela algkool. RM F 105:132, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305195.
Roela algkool. RM F 105:132, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305195.

 

 • 1908-1911 oli juhatajaks Eduard Volt ja aastast 1912 Johannes Aavik.
 • Alates aastast 1919 oli kool 4-klassiline. Tööl oli lisaks juhatajale ka õpetaja.
 • 1920 lahkub töölt Aavik. Tööle jääb üks õpetaja, III ja IV klass viiakse üle Roela mõisakooli.
 • 1921 avati V klass. Juhatajana asub tööle Johannes Kask (koolijuht kuni aastani 1950), võetakse veel üks õpetaja tööle.
 • Aastast 1922 on kool 6-klassiline (kolme klassikomplektiga: I+II, III+IV ja V+VI).
 • Aastal 1924 tehti koolimajale juurdeehitus, kus leidsid endale koha kaks klassi ja vaheruum. Nüüd sai kool tööle hakata nelja klassikomplektiga (I+II, III, IV, V+VI). Seoses mõisakooli õpilaste arvu pideva vähenemisega liideti mõisakool vallakooliga.

Roela algkool. RM F 105:338, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328050.
Roela algkool. RM F 105:338, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328050.

Roela kool u. aastal 1950. Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.
Roela kool u. aastal 1950. Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.

Järgnevad artiklid on ajalehest "Viru Sõna ja "Punane Täht":

 • Aastast 1928 oli kohustuslik 5-klassiline haridus.
 • 1929 suvel vooderdati koolimaja uus osa. Seestpoolt kaeti ruumid paneelidega.
 • 1935 kehtestati 14-aasta koolikohustus.
 • Alates 1944 oli kooli nimi Roela Mittetäielik Keskkool.
 • Aastast 1946 on koolis 7 klassi.
 • 8.08.1950 - uueks õppeaastaks on vaja parandada internaadi katus. 
 • 1950-1951 oli kooli direktoriks Jakob Kiik. Tema alustas kooli juurde uue õppe-katseaia rajamist.
  • 25.10.1951 - Roela rahvamajas toimus loeng. Peale loengut esinesid kooli õpilased isetegevuslike ettekannetega. 
 • 1952 sai kooli direktoriks Johann Haamer.
  • 31.12.1953 - kooli kehvast õppeedukusest ja sellega võitlemisest.
 • 1954 sa kool järjekordse uue direktori - Ervin Kukk jääb kooli direktoriks edasiseks kümneks aastaks. Nendesse aastatesse jääb suur töö kooli arenguks (näiteks ehitati spordiplats, kasvuhooned, töökoda, internaadihoone koos pumbakaevu ja pesuköögiga, koolimaja ja internaat elektrifitseeriti). Suurt rõhku pandi aiandusega seonduvasse (rajati kiviktaimla, kooliaeda ehitati aiamaja, rajati park kooli ja töökoja vahele ja ka suur õunapuuaed). Lisaks koolihariduse omandamisele oli siis oluline ka tööalane (küülikufarm, tibude ja noorkanade kasvatamine) ja kultuuriline tegevus (asutati keelpilliorkester).
  • 7.06.1956 - Roelas toimunud noorte spordivõistlustest. Edukalt esinesid Roela kooli õpilased.
  • 17.07.1956 - suvistest remonditöödest (ehitatakse kooli töökoda, vaja avardada aknaid, välja ehitada garderoob ja teha teisi remonditööd, kooli ümber ehitati aed), küte on varutud, koolil on oma sõidukorras veoauto (mida ei saa bürokraatia tõttu kasutada).
  • 25.10.1956 - kooli õpilased ja õpetajad on hädas kinomehaanikuga, kes jätab kokkulepitul ajale kino näitamata.
  • 2.03.1957 - õpilased valmistuvad noorsoofestivali üritusteks ja spordivõistlusteks.
  • 6.04.1957 - toimus noorsoofestivali ülevaatus.
  • 11.04.1957 - õpilased käisid Rakvere teatris etendust vaatamas ja kohtuti näitlejatega.
  • 3.08.1957 - enne kooliaasta algust on tehtud mitmeid remonditöid.
  • 7.09.1957 - paljud õpilased töötasid suvel Roela sovhoosis ja metskonnas.
  • 21.09.1957 - Roela asulat tutvustavas artiklis on juttu ka koolist ja selle kaunist aiast.
  • 24.10.1957 - toimuvad ettevalmistuses Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 40. aastapäeva pidulikuks tähistamiseks. Õpilased aitavad sovhoosi põldudel saaki koristada.
  • 29.10.1957 - tuleohutusalasest tegevusest koolis. Teade 1960. aastal valmivast keskkoolihoonest (vastav ehituskrunt vajaliku põllu- ja aiamaaga on juba eraldatud).
  • 16.11.1957 - järgmisel päeval toimub koolis pedagoogiline päev lastevanematele (õpilaste ettekanded, õpetajate ettekanded laste kasvatamisest).
  • 13.02.1958 - koolis on nüüd elekter (tootja Roela sovhoosi elektrijaam).
  • 15.02.1958 - pioneerimalev korraldas vastlakarnevali.
  • 6.03.1958 - üks kord nädalas toimub poliitinformatsiooni edastamine (ülevaade rahvusvahelisest elust).
  • 13.03.1958 - koolis olid külas Kulina kooli õpetajad ja direktor.
  • 24.04.1958 - kooli õpilased praktikal Roela sovhoosi farmides (kanalas, sigalas, vasikatallis).
  • 26.04.1958 - kooli ümbrus on eeskujulikus korras, antakse soovitusi, mis puid on soovitav istutada.
  • 3.06.1958 - koolis toimus koosolek, kus osalesid sügisel I klassi minevate laste vanemad, lapsed ise olid 1,5 nädalat 3 tundipäevas kooliga harjumas. Kooli õppetöö lõppedes toimus kevadpidu.
  • 14.06.1958 - kooli lõpetamisest ja õpilaste edasiõppimisest ja tööle asumisest.
  • 28.06.1958 - VI klassi ekskursioonist marsruudil Tallinn-Juuru-Mahtra.
  • 15.11.1958 - õpilased sovhoosis tööl, teenitud raha eest osteti televiisor.
  • 20.12.1958 - lastevanemate koosolek, kus direktor tutvustas koolisüsteemi reformi (sh iseteenindamise korras kooli koristamisele üleminek).
  • 23.12.1958 - õpetaja Hannela Viira jagas pioneeridele ja külalistele oma reisimuljeid Jaltasse ja Sevastoopolisse. Peale ettekannet esinesid pioneerid.
  • 5.12.1959 - koolis toimus traditsiooniline pedagoogiline päev (ettekanded õppetulemustest, kodusest kasvatusest jms, juttu ka uuest koolivormist).
  • 15.12.1959 - kirjandusringi korraldatud ühiskondlikust kohtust õppe- ja käitumisraskustega õpilase üle.
  • 30.07.1960 - ekskursioonidest, pikemalt on juttu Saaremaa külastusest.
  • 22.04.1961 - kooli pioneerimalev teatab 7600 tibu üles kasvatamisest.
 • Aastast 1961 oli kooli nimeks Roela 8-klassiline Kool. 
  • 8.05.1962 - pioneeriorganisatsiooni 40. aastapäeva tähistati teatrietendusega "Vanem õde".
  • 28.05.1963 - kooli kodulooringi tegemistest. 
  • 4.02.1964 - lõpuklassi õpilased tutvuvad edasiste erialavalikutega. Viimati käis tutvustamas kohaliku kooperatiivi juhataja müüja ametit.
  • 2.06.1964 - kooli kodulooringi õpilased kirjutavad Roela vallakoolist 19. sajandil.
  • 18.06.1964 - 4-6 aastased lapsed olid koolis kevadpäevadel ja nende päevadega seoses toimusid pidulikud üritused.
  • 20.06.1964 - pioneeride suvised tegemised.
  • 2.04.1968 - toimus järjekordne pedagoogiline konverents (kokkuvõtted lõppenud õppeaastast, ettekanded õppe- ja kasvatustööst).
 • 21. juulil 1968 süttis koolimaja lähedal olevast puukuurist alguse saanud tulekahjus ka koolimaja, mis hävis täielikult.
 • 1968 aasta sügisel alustavad algklassid õppetööd sovhoosi kontori ruumides ja vanemad klaasid algklasside majas (tänasel päeval elumaja). 
 • 1969 suleti Tammiku kool.
  • 18.02.1971 - direktor Arvo Kuslapi eestvedamisel ehitati vanast klubihoonest võimla.
  • 15.11.1973 - koolis toimusid peotantsukursused. 
  • 30.05.1974 - Roelas toimus mitme kooli pioneeride kokkutulek.
  • 28.11.1974 - külas oli sõjaveteran.
  • 5.10.1976 - koolis toimus liikluspäev.
  • 5.08.1978 - alustatud on uue koolihoone ehitamist.
  • 5.09.1978 - pandi nurgakivi uuele koolihoonele.
 • 11.01.1980 valmib uus koolimaja.
  • 1.05.1980 - sügisest on Roelas keskkool. Otsustati hakata süvendatult õpetama metsandust. 
 • Alates 1.09.1980 alustas tööd Roela Keskkool.
  • 19.05.1981 - kooli VII klassi poiss Asser Tralla osaleb Moskvas pioneeride kokkutulekul.
  • 13.10.1981 - koolis moodustati parteialgorganisatsioon.
  • 21.07.1983 - metsanduse õppest koolis.
  • 19.05.1984 - koolis toimus spordipäev.
 • Alates 1.09.1996 oli kooli nimeks Roela Põhikool ("Virumaa Teataja" 4.04.1996, 29.06.1996).
 • 20.12.1999 sai kool nimeks Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Põhikool.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010.

 • Alates 1.07.2011 on nimeks Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed-Põhikool. Mis aastani oli koolil Wrangelli nimeline?

 
Ajaleheartikleid koolist, näiteks: "Viru Sõna" 29.10.1992 (pikaaegsest õpetajast Helgi Moorist), "Virumaa Teataja" 20.11.1999 (20 aastat Roela uut koolimaja), 20.11.1999 (igasugu fakte koolist), 30.06.2017 (koolimaja saab soojapidavamaks).

Kooli ja Ferdinand von Wrangelli seostest on juttu veebilehel http://www.monument.ee/vinni-vald/roela-ferdinand-von-wrangell.

4. juunil 1994 tähistati Roela kooli 150. aastapäeva. Juubeliürituste raames avati mälestuskivi kohas, kus Roela kool asus aastatel 1900 kuni 1968. Ajalehe "Virumaa Teataja" 9.06.1994 andmetel toimus mälestuskivi avamine järgmiselt:

 • Kivilt eemaldasid katte nelja põlvkonna esindajad: Roela vanim elanik Aleksander Nirgi (97), koolis 43 aastat töötanud Helgi Moor, Roela Keskkooli direktor Hannes Põllu ja Roela kevadtüdruk 1994 Liisi Linamaa.
 • Õpilaste nimel asetasid kivi juurde suure lillekorvi Mario Maalman ja Kristjan Sander ning õpetajate esindajana Milvi Klei ja Hille Roots.
 • Õppealajuhataja Maret Tralla (1958.a. vilistlane) andis ülevaate kooli ajaloost aastatel 1900-1968.
 • Vilistlane Liia Pikk meenutas oma kooliaastaid 1941-1947.
 • Kooli endine direktor Ervin Kukk Roela kultuuri- ja hariduselust aastatel 1954-1964.
 • Päeva auks istutasid tammepuu kolm peret, kus kasvavad kaksikud ja kus pereemad on kõik Roela kooli vilistlased.

Foto: Asser Tralla. Vasakult teine endine õpetaja Hannela Mosin (Viira), kuues endine direktor Jakob Kiik, üheksas endine õpetaja Saara Golomb ja kümnes endine direktor Ervin Kukk. Kes on ülejäänud? Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv. Foto: Asser Tralla. Nemad olid siin majas kunagi õpetajad, vasakult: Mall Moor (lisaks õpetajaametile oli ka 1950-date lõpus ja 60-date aastate alguses pioneerijuht), Hannela Mosin (Viira), Neida Jalakas (matemaatikaõpetaja), Boris Kivik (eesti ja saksa keele õpetaja), Jakob Kiik, Helgi Moor (algklasside õpetaja), Maret Tralla, Saara Golomb, endine direktor Ervin Kukk ja Milvi Klei (algklasside õpetaja). Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.
Foto: Asser Tralla. Nemad olid siin majas kunagi õpetajad, vasakult: Mall Moor (lisaks õpetajaametile oli ka 1950-ndate lõpus ja 60-date aastate alguses pioneerijuht), Hannela Mosin (Viira), Neida Jalakas (matemaatikaõpetaja), Boris Kivik (eesti ja saksa keele õpetaja), Jakob Kiik, Helgi Moor (algklasside õpetaja), Maret Tralla, Saara Golomb, endine direktor Ervin Kukk ja Milvi Klei (algklasside õpetaja). Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.

 

Tänased fotod: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, aprill 2007. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.