Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

 Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestuskivi avati esimest korda ... Roela metskonna majade juures.

Teist korda avati kivi Roela käbikuivati juures 6. mail 2008, kui toimus restaureeritud käbikuivati taasvamine. Artikkel ajalehes "Kuulutaja" 9. mai 2008?

Roela metskonna metsaülem H. Ploompuu, RM F 588:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1746015.
Roela metskonna metsaülem H. Ploompuu, RM F 588:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1746015.

Hugo Ploompuu elulugu on kirjas ajalehes "Punane Täht" 17.12.1987 avaldatud nekroloogis:

 •  Sündis 7. novembril 1919. aastal Pärnumaal Orajõe vallas väiketaluniku pojana.
 • Töötas 8 aastat töölise, kümniku, praakeri ja meistrina Orajõe osakonnas.
 • Asus 1945 õppima Tihemetsa Metsatehnilisse Tehnikumi.
 • Peale tehnikumi lõpetamist suunati tööle Virumaale, Alutaguse laantesse. Ta oli Tuduküla metskonna abimetsaülem ja Venevere metsaülem.
 • 3. septembrist 1955 toodi ta üle Rakvere Metsamajandi Roela metskonna metsaülemaks. Ta töötas siin üle 24 aasta.
 • Roelas töötamise ajal sai metskond laialt tuntuks ka kui katsemetskond.
 • Ta oli tunnustatud hooldusraiete spetsialist.
 • Pidas oluliseks looduse ja metsa kaitsmist ja nende ideede propageerimist noorte hulgas.
 • Roela 8-klassiline kool oli üks esimesi, kus rajati kooli metskond. Sellest sai alguse koolimetskondade areng Rakvere rajoonis.
 • 1980 kuni surmani töötas Ploompuu metsamajandi keskuse meistrina (sh koolimetskondade juhendaja).
 • Oli aktiivne ühiskondlikus elus: aastaid oli ametiühingukomitee aseesimees, 20 aastat ettevõtte seltsimeheliku kohtu esimees.
 • Suurt rõhku pani kodukaunistamisele. Koos abikaasaga rajas ühe maitsekama ja dendroloogiliselt liigirikkama koduaia.
 • Autasud:
  • 1962 metskonnale anti kommunistliku töö kollektiivi nimetus.
  • 1967 pälvis kollektiiv EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Ametiühingute Nõukogu vimpli.
  • Teda autasustati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
  • Ühena esimestest Eestis sai ta väikese looduskaitse teenetemärgi.
  • 1969 anti talle Eesti NSV teenelise metsakasvataja nimetus.  
 •  Hugo Ploompuu koos abikaasaga hukkusid autoavariis 12. detsembril 1987.

 Foto: Heiki Koov, juuli 2024
Autoavariis hukkunud Hugo ja tema abikaasa Militina hauad Rakvere Linnakalmistul. 

Eesti NSV teeneline metsakasvataja Hugo Ploompuu kõneleb Rakvere rajooni loodussõprade kokkutulekul, http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=331312.

Tema tegemistest avaldati mitu artiklit ajalehes "Punane Täht":

 • 20.09.1969 - metsanduse arengust ja olemusest, Hugo Ploompuu foto. Poolik artikkel!
 • 16.02.1974 - Roela metskonna tegemistest.
 • 22.05.1980, 2.06.19836.06.1985 - sageli osales ta looduskaitsekuu raames koolinoorte üritustel Jõeperes asuva Kreutzwaldi mälestuskivi juures. 
 • 21.03.1985 - koolimetskondade tööst, Ploompuu on koolimetskondade üldjuhendaja.
 • 20.03.1986 - koolimetskondade tööst, Ploompuu on koolimetskondade üldjuhendaja.

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 8.05.2008 - Riigimetsa majandamise keskus taasavas ühe esimese Eesti vabariigi moodsama käbikuivati, kus lisaks muuseumile hakkab tegutsema ka kohalik külaselts. Avamine toimus iga-aastase metsanädala raames. Kuivati rajati siia 1927-1928, et saada kuuseseemet. Enne restaureeritud kuivati avamist istutati käbikuivati lähedale raiesmikule 1500 kuusetaime. Vanas käbilaos on väljas ülevaatlik näitus käbikuivati ajaloost, teise korruse ruumides saab üritusi korraldada. Foto avamiselt. 
 • 17.12.2008 - koolimetskondade ajaloost. Tegevus sai alguse 1960. aastate alguses. 1970. aastate keskpaigaks oli moodustatud juba ligikaudu 65 koolimetskonda. Lääne-Virumaal olid tugevamad Roela ja Võsu kooli metskonnad. 1980. aastate esimeseks pooleks oli Eestis koolimetskondi 70 ja neis töötas üle 9000 õpilase, kes hooldasid enam kui 13000 hektarit metsapinda. Parimad neist töötasid Rakvere ja Räpina metsamajandi alluvuses. 1980. teiseks pooleks oli Lään-Virumaal tegutsemas kümme koolimetskonda ja kaassatud oli üle 900 õpilase. Rakvere metsamajandi all hakkas veel tegutsema nn metsavahtide kool, mille viimane lend metsavahte lõpetas 1996. aastal. Artiklis on kirjas, et Virumaa koolimetskondade tegutsemise aktiivsuse üks võimalik vähenemise põhjus oli kauaaegse koolimetskondade juhendaja ja eestvedaja Hugo Ploompuu hukkumine. Praegu peaks Eestis olema umbes 30 koolimetskonda, kuid nende tegutsemisaktiivsus on suhteliselt madal. Lääne-Virumaal on üks asjalikumaid Rakke gümnaasiumi koolimetskond. Foto Hugo Ploompuust. 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.