Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Helmut Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: Helmut Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Marmorist mälestustahvel Tudu kooli seinal avati 29. oktoobril 1957.

 

Avamisüritusest on juttu ajalehes "Punane Täht" 2.11.1957:

  • Tudu 7-klassilise kooli õpilased ja õpetajad kogunesid koolimaja väikesesse saali, et pidulikult tähistada ÜLKNÜ 39. aastapäeva.
  • Ettekandega esines kooli ajalooõpetaja kommunistlik noor Niina Kaarna. Ta rääkis ÜLKNÜ ajaloost.
  • Sõna sai ELKNÜ Rakvere Rajoonikomitee sekretär Upsi. Ta tervitas koosolijaid ÜLKNÜ 39. aastapäeva puhul. Seejärel võttis eemaldas ta punase katte marmortahvlilt.
  • Õpetaja Pärsik (endine siinse kooli pioneer) meenutas, kuidas talle seoti kaela punane kaelarätik ja kuidas viidi läbi huvitavaid pioneeriüritustest.
  • Pioneer Ester Isküll ütles, et endise pioneerijuhi võitlusteed jätkavad kooli noored leninlased ja nad on uhked, et kooli pioneerimalevale anti Vaike Allikvee nimetus. Pioneerid lubavad paremini õppida, käituda ja töötada.
  • Pidulik koosolek lõpetati Eesti NSV hümniga.
  • Pärast aktust mööduti tasa marmortahvlist, kus seisid auvalves kaks pioneeri.

Tahvlil oli tekst: "Siin koolis õppis ja töötas kommunistlik noor Vaike Allikvee, kes langes nõukogude võimu eest Eestis 1941. aastal".

 

Metsavennad hukkasid ta koos teiste pereliikmetega 1941.a. suvel. Vaike koos vendadega on maetud Viru-Jaagupi vennaskalmistule. Tema hukkumisest ja matmiskohast on pikemalt juttu http://www.monument.ee/vinni-vald/viru-jaagupi-vennashaud.

Mälestustahvli avamist on nimetatud ka sõja ajal hukkunud komsomole meenutavas artiklis ajalehes "Punane Täht" 5.09.1968

Tudu koolist on juttu http://www.monument.ee/vinni-vald/tudu-kool.

Kas tahvel oli kusagil ruumis sees, kas väikeses saalis (ei olnudki maja esifassaadil)? Arvatavasti eemaldati tahvel 1990. aastate alguses. Kus on tahvel praegu?

Foto: Helmut Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: Helmut Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Foto 2013: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2013.