Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Mälestuskivi avati 18. augustil 1990.

Siinse kooli ja Kadilas asunud kooli ajaloost on jutu artiklis "Õpetajate Leht" 1.09.1990

Kadila kooli 1948. aasta vilistlane Aksel Küngas on uurinud Kadila ümbruse koolide ajalugu. Uurimistöö valmis kooli juubeliks 1990.

  • Porkuni-Kadila vallakool alustas tegevust 1850. aastal Veadla ja Kadila külade piirimail. Õpetajaks oli Joosep Kreitsberg, kes oli saanud hariduse külakoolis. Rahapalga asemel oli tal kasutada umbes 4,5 hektariline maatükk.
  • Arvatavasti on ümberehitatud hoone ehitatud 1892 (1911.a. toimunud ülevenemaalise algkoolide loenduse ankeedis on nii märgitud).
  • 1880-ndate aastate lõpul sai koolmeistriks Gustav Kala (1863-1941). Ta oli mõnda aega kasvanud parun Neffi perekonnas, tema kooliharidus piirdus kihelkonnakooliga. Õpetajaks jäi ta rohkem kui veerand sajandiks. Õpetajana oli ta olnud nõudlik ja järjekindel, keda arvestati ja austati. Koolijuhatajana tuli tal olla laste ristija ning matuste korraldaja. Tema õlul oli ka kohalik rahvavalgustuslik ja kultuurihariduslik tegevus.
  • Aastast 1921 oli koolijuhatajaks Heinrich Alanurm (Altdorf), kes tuli siia Kabalast. Ta oli olnud pahempoolsete vaadetega ega tahtnud õpetada usuõpetust. Tal olid sageli probleemid endise koolijuhataja Kalaga (praeguse hoolekogu juhiga), mis lõppesid Alanurme koolist lahkumisega.
  • Järgmiste õpetajate/koolijuhatajate kohta esialgu dokumentaalsed andmed puuduvad. Vanemad inimesed mäletavad, et lühemat aega olid õpetajana töötanud Vaar ja Ruuben. Kool oli 1925.a. veel 2-, 30-ndate algusel aga juba 4-klassiline. Kadila külakooli tegevus lõpetati 1936. aastal.
  • Aastal 1938 valmis koolimaja Kadilas ja siis viidi ümbruskonna (kool oli ka Nurmetus) lapsed sinna üle.

Kadila algkool Porkuni vald, RM F 105:118, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1304930.

Kadila algkool Porkuni vald, RM F 105:118, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1304930.

Koolimaja pärast remonti - õlgkatuse asemel on pilpakatus. Kadila algkool Porkuni vald, RM F 105:326, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1323815.

Koolimaja pärast remonti - õlgkatuse asemel on pilpakatus. Kadila algkool Porkuni vald, RM F 105:326, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1323815.

Foto: Kadila ajalootuba.

Fotod: Kadila ajalootuba. 

 

18. augustil 1990 toimus Kadila kooli 140. aastapäeva tähistamise kokkutulek. See toimus Kadila rahvamaja saalis. Osavõtjaid oli hästi palju. Kooli ajaloost (1850-1970) rääkis kooli vilistlane, Tallinna Pedagoogilise Instituudi dotsent Aksel Küngas. Mälestuskivi käidi avamas peale lõunat. Õhtu veedeti taas koos rahvamajas.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Kokkutulekust on juttu ajalehes "Viru Sõna" 6.09.1990 ja 15.09.1990 (siin on foto avatud mälestuskivist).

Kas fotode autoriks on Juhan Sepp?

Foto: Kadila ajalootuba.  Foto: Kadila ajalootuba.
Mälestuskivilt eemaldas katte Kadila kooli õpilastest vanim - 83aastane Julius Vint. 

Foto: Kadila ajalootuba.  Foto: Kadila ajalootuba.

Foto: Kadila ajalootuba.  Foto: Kadila ajalootuba.

Foto: Kadila ajalootuba.    

 

Vaata ka http://www.monument.ee/vinni-vald/kadila-kool.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.