Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

Foto: Heiki Koov, juuni 2013.

 

Mälestustahvel avati ...

Vaata mälestustahvli asukohta Google logo kaardil, koordinaadid: 59.17871, 26.85543.

Koolimaja asus siin aastatel 1928-1944. 20. septembri 1944 pommitamise käigus hoone koos kooli arhiivi ja dokumentatsiooniga hävis.

Samale kohale ehitati uus kool, mis valmis 1. septembriks 1959.

Pikem ajalooline ülevaade on esitatud kooli veebilehel http://www.tudu.edu.ee/Ajaloost

Tudu kooli seinal oli aastatel ..... mälestustahvel siin koolis õppinud ja aastatel 1940-41 pioneerijuhina töötanud Vaike Allikveele, http://www.monument.ee/vinni-vald/tudu-vaike-allikvee (hukati metsavendade poolt, maetud Viru-Jaagupi vennashauda, http://www.monument.ee/vinni-vald/viru-jaagupi-vennashaud).

Tudu koolist on ajalehes avaldatud mitmeid artikleid. Siin peab muidugi aru saama, et näiteks "Viru Sõna" 8.08.1950 loos on küll juttu Tudu kooli remondist, aga selle hoone all mõeldakse mitte seda koolihoonet (vaid ajutist koolimaja). 

"Punane Täht": 

 • 4.11.1958 - Tudus tähistati ÜLKNÜ 40. aastapäeva.
 • 30.04.1959 - hoogtööpäevadel koristasid lapsevanemad valmiva koolimaja ümbrust.
 • 18.07.1959 - valminud koolimaja tutvustus, sügisel avatakse koolis 8. klass (oodatakse õppima ka kaugemal elavaid lapsi), kooli ümbruse heakorratöödel tublimad osalejad ja "viilijad".
 • 1.09.1959 - ülevaade kooli pidulikust avamisest.
 • 10.09.1959 avaldati foto uuest koolimajast.

 "Punane Täht" 10.09.1959

"Viru Sõna" 26.08.1989 - koolimaja on 30. aastane. Praegu õpib koolis 51 last. Siin on ka muud statistikat ja vaade tulevikku. Fotod. 

 "Virumaa Teataja":

 • 16.04.2003 - koolis oli tulekahi, õnneks suuremate kahjustusteta. 
 • 20.07.2005 - kooli 155. aastapäeva eelteade. 

Virumaa Teataja, 20.07.2005

 • 2.09.2005 - kooli 155. juubel, vestlused vilistlastega, kiidetakse direktorit, kas kool ikka jätkab?
 • 30.07.2010 - tulekul on kooli 160. juubel. Pikk intervjuu kooli direktoriga. Koolis õpib 44 õpilast. Ülevaade kooli ajaloost ja direktoritest. 
 • 3.08.2012 - lasteaed kolib koolimajja. 
 • 8.02.2013 - koolis õpib 30 õpilast, mis seab kahtluse alla 7.-9. klassi jätkumise. Riigil ja vallal on vähe raha. Tulekul on ühine arutelu. 
 • 14.02.2013 - kuna koolis on vähe õpilasi (ja sellest tulenevalt eraldab riik koolile vähe raha), siis muudetakse kool kuueklassiliseks, mis on õpilastele ja lastevanematele vägagi ebameeldiv ja ebamugav. 
 • 5.08.2014 - artikli lõpus on juttu Tudu koolis suletavast 7.-9. klassist. Lapsed lähevad õppima Rakverre ja Avinurme. 
 • 1.09.2017 - Tudu kooli esimeses klassis hakkab õppima ainult üks õpilane. Kokku on koolis 15 õpilast. 

 

Tudus valmis esimene koolimaja 1863, kuid õppetöö algas alles järgmisel aastal, sest ei olnud õpetajat.

14 Tudu algkool Roela vald, RM F 105:135, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305398. 
Tudu algkool Roela vald, RM F 105:135, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305398.

 xxx
Tudu koolimaja (1928-1944) 1940. aastal. Foto. Eduard Pääro, ERM Fk 1758:88, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/781148.

 Tudu algkool Roela vald, RM F 105:341, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328571.
Tudu algkool Roela vald, RM F 105:341, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328571.

 Tudu algkooli õpilased, 1932. RM F 391:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1867038.
Tudu algkooli õpilased, 1932. RM F 391:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1867038.

 Tudu kooli klassiruumis, RM F 1154:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545030.
Tudu kooli klassiruumis, RM F 1154:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1545030.

 Tudu kooli õpetajate tuba, 1930. aastad. RM F 1277:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1428825.
Tudu kooli õpetajate tuba, 1930. aastad. RM F 1277:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1428825.

  Tudu koolimaja ehitajate brigaad, RM F 355:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1879995.
Tudu koolimaja ehitajate brigaad, RM F 355:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1879995.

Tudu koolimaja avamine, RM F 355:20, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1879990.
Tudu koolimaja avamine, RM F 355:20, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1879990.

 Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:35, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880121.
Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:35, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880121.

Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:22, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880002.
Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:22, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880002.

 Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:23, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880006.
Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:23, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880006.

 Tudu koolimaja keskkütteruum, RM F 355:24, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880061.
Tudu koolimaja keskkütteruum, RM F 355:24, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880061.

  Vaade Tudu koolimajale , RM F 355:33, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880109.
Vaade Tudu koolimajale , RM F 355:33, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880109.

 Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:36, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880128.
Vaade Tudu koolimajale, RM F 355:36, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880128.

 Tudu koolimaja aula, RM F 355:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880065.
Tudu koolimaja aula, RM F 355:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880065.

 Tudu koolimaja söökla, RM F 355:34, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880119.
Tudu koolimaja söökla, RM F 355:34, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880119.

 Tudu koolimaja klassiruum, RM F 355:29, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880079.
Tudu koolimaja klassiruum, RM F 355:29, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880079.

  Tudu koolimaja , RM F 355:31, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880093.
Tudu koolimaja , RM F 355:31, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1880093.

 

Fotod 2013: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2013. Foto: Heiki Koov, juuni 2013.

Foto: Heiki Koov, juuni 2013. Foto: Heiki Koov, juuni 2013.

Foto: Heiki Koov, juuni 2013. Foto: Heiki Koov, juuni 2013.

Foto: Heiki Koov, juuni 2013.
Koolimaja ees kasvab 1929. aastal istutatud hõbepappel, ca 30 meetri kõrgune "pilvepuu".