Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

 Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestustahvel avati ...suvel 2001. Tahvli avasid kolmandasse klassi minev Liis ja viiendasse klassi minev Liina Klammer.

Avamise fotod ja ülevaade avamisüritusest?

Eriti põhjalik ülevaade koolist: https://et.wikipedia.org/wiki/Viru-Jaagupi_koolimaja ja veebis avaldatud brošüüris "Viru-Jaagupi koolilugu", https://www.vinnivald.ee/documents/1431677/2196217/Viru-Jaagupi+kool.pdf/3b71f95e-cf0f-4812-a625-725bd6ea0a22. Koolimaja saamislugu ja selle esimest juhatajat on siin kirjeldatud järgmiselt: 

"Viru-Jaagupi Noorsoo Kasvatuse Seltsi Kool avati esialgu endises Kehalas kõrtsis 1.septembril 1907.a.ühe klassiga.

Uue koolimaja ehitusraha saamiseks koguti annetusi kogu kihelkonnast, pandi toime näitusmüüke ja loteriisid ning korraldati pidusid. Koolimaja projekti valmistas esimene koolijuhataja Julius Kalkun.

1908.aasta kevadel pandi pidulikult nurgakivi ja maja valmis 1908 oktoobri lõpus.

Raskustest hoolimata ehitati suur kahekordne kivihoone küllaltki lühikese ajaga - poole aasta jooksul. Ümbruskonna inimesed aitasid materjali tasuta veoga. ”Koorem koorma järele veeti elanikkude poolt suure ja ruumika koolimaja ehitamiseks materjalid kokku, ilma et keegi selle eest tasu oleks küsinud” kirjutati 19.06.1928. aasta ”Virulases”.

Koolimaja valmimisega täitus ümbruskonna inimeste suur soov, mille väljendas Jaan Metsik: ”Annaks taevas ,et mõnigi Viru-Jaagupi kihelkonna mees ehk poisijõmpsikas võiks öelda: ”Mul on tee hariduse allikate juurde lahti, mul pole tarvis iga mehe ees hariduse pärast punastada.”

Kool kujunes 3-klassiliseks kõrgemaks algkooliks. Koolimaja oli ruumikas kolmeklassilise kooli jaoks. Kolm klassiruumi asusid II korrusel; samas olid ka poiste magamistuba (praegune saal), riietehoid ning õpetaja elutuba. Koolimaja I korrusel asusid klassijuhataja jaoks ruumikas 3-toaline korter, kooli kantselei, tuba ühele õpetajale, tütarlaste magamistuba, köök ning sahvrid.

Õpetajatele maksti palgaks 300-400 rubla, koolijuhatajale 500-600 rubla. Lisaks sellele prii küte ja valgustus. Anti kasutada aiamaa.

Esimeseks koolijuhatajaks sai Julius-Osvald Kalkun-Kaljuvee (1869-1940), kes sai tuntuks mitmekülgse tegevuse kaudu: õpetaja, õpikute autor, teadlane. Ta jõudis R.Meieryst varem Kaali kraatri meteoriitse tekke oletuseni. Õpetaja Kaljuvee oli ka muusikamees-koorijuht, juhatades Viru-Jaagupis asutatud laulukoori, laulis ise Eesti Meeskooris ja oli viimase auliige."

 

Viru-Jaagupi koolist on aja jooksul ilmunud maakonnalehes "Viru Sõna" ja "Punane Täht" mitmeid artikleid:

 • 24.08.1950 - kool on õppeaastaks ettevalmistatud. 
 • 2.03.1957 - Viru-Jaagupi 7-klassiline kool esitas üleskutse korraldada Viru-Jaagupi, Roela ja Kulina koolide vahelised spordivõistlused.
 • 5.09.1957 - uue õppeaasta alguse ülevaade.
 • 6.03.1958 - kooli pioneerid külas Vinni-Pajusti algooli pioneeridel.
 • 31.05.1958 - tulekul on kooli 50. juubel.
 • 3.09.1959 - uue õppeaasta alguse ülevaade.
 • 15.12.1959 - kooli kasvuhoones toimuvast.
 • 19.10.1961 - kooli komsomoli tegemistest.
 • 7.03.1964 - ettevalmistused naistepäeva tähistamiseks.
 • 12.12.1967 - koolis toimunud üritustest.
 • 26.12.1970 - õpetaja Pilvia Taremaast.
 • 18.02.1971 - kooli õpetajatetoas on juba esimesed taimed mullast välja tulnud.
 • 15.09.1977 - õpetaja Pilvia Taremaast.
 • 2.06.1979 - kooli direktor Vello Taremaa 50. juubeli tähistamisest.
 • 6.06.1985 - kooli direktor Vello Taremaast.
 • 25.06.1985 - tulemas on kooli 75. juubel.Põhjalikult kooli ajaloost ja siin töötanud õpetajatest.
 • 10.09.1985 - lühikokkuvõte kooli 75. juubelist.

"Virumaa Teataja" artiklid: 

 • 22.11.1997 - koolimajal täitub 90 aastat. Loodavasse muuseumi oodatakse eksponaate. 
 • 6.06.1998 - kooli ajaloost, õpetajatest, õpilastest. 
 • 6.06.1998 - koolimaja 90. Kokkutuleku teade. 
 • 12.06.1999 - kooli kauaaegsel direktoril on 70. aastane juubel. 
 • 6.12.1997 - põhjalik artikkel kunagi Arukülas asunud koolist ja sealsetest õpetajatest. Mart Kornet oli lühikest aega tööl ka Viru-Jaagupi koolis. 
 • 1.09.2001 - kool on suletud, lapsed käivad kaugemates koolides, õpetajad peavad uued töökohad otsima, ümbruskonna elanike arv väheneb. 
 • 19.06.2003 - tulekul on Viru-Jaagupi kodukandipäev. Kalmistul mälestatakse endiseid koolmeistreid - möödub 95 aastat koolimaja valmimisest. 
 • 23.09.2003 - mitmed kohalikud tuntud inimesed asutasid haridusseltsi, mis aitaks avada algkooli. Õpilasi oleks piisavalt. Praegu peab neid kooli ja lasteaeda sõidutama mitme kilomeetri kaugusele. 
 • 23.01.2008 - fotod kunagisest koolist. 

Virumaa Teataja, 23.01.2008.

 • 23.07.2008 - tähistatakse koolimaja 100. aastapäeva. Praegu on majas Viru-Jaagupi osavalla, postkontori ja muuseumi ruumid. 

 

Viru-Jaagupist raamat - "Viru-Jaagupi läbi aegade" (Vinni Vallavalitsus 2004, autorid Aliise ja Taavi Vaasma).

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.