Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestustahvel avati 19. augustil 2000. Avamine toimus Kadila kooli 150. juubeliürituste ajal (kuulutus "Virumaa Teataja" 5.08.2000).

Juubelivoldik.
Juubelivoldik.

Foto: Kadila ajalootuba. Vilistlaste kokkutulek 19. augustil 2000.
Foto: Kadila ajalootuba. Vilistlaste kokkutulek 19. augustil 2000.

1850 avati kool Veadla ja Kadila piiril, http://www.monument.ee/vinni-vald/veadla-kadila-kool.

Siinse kooli ja Veadlas asunud kooli ajaloost on jutu artiklis "Õpetajate Leht" 1.09.1990

Kadila kooli 1948. aasta vilistlane Aksel Küngas on uurinud Kadila ümbruse koolide ajalugu. Uurimistöö valmis kooli juubeliks 1990. Kooli ajaloost on juttu ka kooli 150. aastapäeva voldikus. Mõned olulisemad andmed:   

 • Kadila ümbruskonna ärksamad peremehed leidsid, et juba 6-klassiliseks paisunud Nurmetu kool vajab avaramaid ja moodsamaid ruume. Veadla-Kadila piiril asunud külakool suleti 1936.
 • 1936 pandigi Kadilas uuele koolihoonele nurgakivi.

Foto: Kadila ajalootuba. Kadila uuele koolimajale nurgakivi panek.
Foto: Kadila ajalootuba. Kadila uuele koolimajale nurgakivi panek. 

 • Ajakohane koolimaja avati 18. septembril 1938.

Kadila uue koolimaja avamise teade. Kadila ajalootuba.
Kadila uue koolimaja avamise teade. Kadila ajalootuba.

 • Uutes tingimustes jätkas tööd (Nurmetu kooli juhataja) J. Rebane alguses üksinda, peagi sai endale ka noore abilise eriharidusega Melanie Ademi, kes abielludes kohaliku talumehega hakkas kandma perekonnanime Ots. Kooliteenijaks oli endiselt juba Nurmetus tööd alustanud Olga Hübner.
 • Jakob Rebane oli olnud nõudlik, kuid valdavalt heatujuline koolimees. Ta oli ettevõtlik ja aktiivne ka väljaspool kooli, olles agaramalt tegev kohalikus seltsielus (osales näiteringis, laulukooris, raamatukogu tegevuses). Ta oli koolijuhatajaks ka nõukogude võimu algusel. Saatuslikuks sai talle osalemine Kaitseliidus ja Noorkotkaste kohaliku rühma moodustamine. Seetõttu ta suvel 1941 arreteeriti ja tõenäoliselt hukkus ta Siberi vangilaagris.

Foto: Kadila ajalootuba. Kadila kooli pere 1940. Keskel õpetajad Tamm, Rebane ja Ots.
Foto: Kadila ajalootuba. Kadila kooli pere 1940. Keskel õpetajad Tamm, Rebane ja Ots. 

 Virumaa Teataja, 20.09.1940
Virumaa Teataja 20.09.1940. 

Ajalehe "Punane Virumaa" 16.10.1940 ja 15.05.1941 artiklid koolis toiminud lastevanemate koosolekust. 

15.05.1941 "Punane Virumaa" - artikkel koolis toimunud lastevanemate koosolekust. 

"Viru Sõna" 9.05.1950 - kooli noored naturalistid otsustasid Eesti NSV 10. aastapäeva auks laiendada ning täiendada kooliaeda. 

 

 • Vaatamata muutunud oludele (nõukogude võim, Saksa okupatsioon) töötas kool kuni talveni 1944, kui koolimajja paigutati Saksa tagalaväeosad.
 • Kerged polnud ka sõjajärgsed aastad. Õpilaste arv suurenes ja esialgsest algkoolist sai 7-klassiline mittetäielik keskkool.
 • 1950-ndatel hakkas õpilaste arv vähenema, sest paljud kolisid linna elama, sageli vahetusid koolijuhatajad.

Foto: Kadila ajalootuba. Kadila kooli pere 1954.
Foto: Kadila ajalootuba. Kadila kooli pere 1954. 

 • 1960-ndaks aastaks oli õpilaste arv nii palju vähenenud, et tuli tagasi pöörduda algkooli astme juurde. 1960/61 oli koolis ainult 29 last kunagise 120 asemel ning kaks õpetajat.
 • Kool likvideeriti 1. septembril 1970. Viimaseks koolijuhatajaks oli Evi Kolberg ja õpetajaks Magda Sild.
 • Järgnevatel aastatel oli majas Assamalla sovhoosi kontor ja lasteaed.
 • 1978-1992 oli majas E. Vilde nim. kolhoosi lasteaed. 1. märtsist 1992 on lasteaia omanikuks Vinni vald.
 • Kooli taasavamine toimus 1. septembril 1992. Kool kasvas 6-klassiliseks. Juhatajaks-õpetajaks kümnele lapsele oli Malle Koppel. Algkooli avamisüritusest on juttu ajalehes "Viru Sõna" 4.09.1992.

Foto: Kadila ajalootuba. Kadila kooli pere 1.09.1992.
Foto: Kadila ajalootuba. Kadila kooli pere 1.09.1992. 

 • Juulil 1995 liideti majas asuvad lasteaed ja kool Kadila Lasteaed-Algkooliks. Alates 1997 oli koolijuhatajaks Eve Hein.
 • 1999/2000 oli majas 4 klassi ja üks lasteaiarühm kokku 48 lapsega.
 • 2000/2001 alustati ühe lasteaiarühmaga ja 16 õpilast 1-4. klassini hakkavad õppima ühes klassikomplektis.
 • Kooli sulgemine?

 Fotod Kadila ajalootoa stendidelt: 

Foto: Heiki Koov, juuli 2015. Kadila ajalootuba.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015. Kadila ajalootuba. Foto: Heiki Koov, juuli 2015. Kadila ajalootuba.
Kooli ajaloost on juttu kooli 140. aastapäeva kokkutulekut tutvustavas artiklis "Viru Sõna" 6.09.1990.

  

Foto: Kadila ajalootuba. Vilistlaste kokkutulek 19. augustil 2018 (kooli 80. juubel).  Foto: Kadila ajalootuba. Vilistlaste kokkutulek 19. augustil 2018 (kooli 80. juubel).
Foto: Kadila ajalootuba. Vilistlaste kokkutulek 19. augustil 2018 (kooli 80. juubel).  

 

Tänasel päeval tegutsevad hoones ajalootuba, noortetuba, raamatukogu ...

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 16.10.2014 - endise koolimaja kolmandal korrusel on ajalootoad: sõjaeelne Eesti, nõukaaeg ja lähiajalugu ning majas tegutsenud kool ja lasteaed. 
 • 15.11.2016 - Kadila küla tähistas 735. sünnipäeva. Käib aktiivne teatri tegemine. 
 • 3.08.2018 - tulekul on koolimaja 80. aastapäeva tähistav üritus. Siinse kooli ja lasteaia ajaloost. 
 • 29.04.2021 - algas koolimaja fassaadi remont. 

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

 

Kooliga on tihedalt seotud üle tee asuv Kadila rahvamaja: http://www.virumaateataja.ee/429339/kadila-seltsimajast-hoovab-ajaloolist-hongu/.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.