Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

 Kas bareljeef on tänaseks jälle seinale tagasi pandud?

Foto: Heiki Koov, mai 2008.

Bareljeef endises Ed. Vilde nimelise kolhoosi klubi (tänane Pajusti rahvamaja) seinal/fuajees(?) avati .....

Bareljeefi autor on August Vomm.

 

Bareljeefi avamise tseremoonia ja avamise fotod?

 Rakvere ümbruse üks tuntumaid majandijuhte, Eduard Vilde nimelise kolhoosi esimees August Lepasaar elas 28.06.1915 kuni 20.08.1968.

 August Lepasaare portree., RM F 983:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1600712.
August Lepasaare portree., RM F 983:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1600712.

E. Vilde nim kolhoosi esimees August Lepasaar, RM F 646:49, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1776582.
E. Vilde nim kolhoosi esimees August Lepasaar, RM F 646:49, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1776582.

August Lepasaar Põlula kalamajandis, RM F 1037:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1605303.
August Lepasaar Põlula kalamajandis, RM F 1037:25, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1605303.

Eduard Vilde nimelise kirjanduspreemia üleandmine Rudolf Sirgele, 6.03.1965. Kas vasakul on August Lepasaar? Eesti Kirjandusmuuseumi kogu.
Eduard Vilde nimelise kirjanduspreemia üleandmine Rudolf Sirgele, 6.03.1965. Vasakul on August Lepasaar. Eesti Kirjandusmuuseumi kogu.

 

Rahvusarhiivi fotode andmebaasis on mitmed fotod August Lepasaarest.

Kolhoosiesimees oli ta aastatel 1956-1968. Tema tegevust nendel aastatel kiidetakse veel tänaselgi päeval, sest vaatamata põllumajanduse üldisele väga viletsale olukorrale, suutis ta ka kehvades oludes üles ehitada väga eduka kolhoosi. Tema juhtimisel suurenes pidevalt kolhoosi põllumajandus- ja loomakasvatussaaduste tootmine, ehitati välja kolhoosi keskus, väga palju paranes kolhoosnike sissetulekud ja elutingimused.

Kolhoosis toimuvast avaldati maakonnaajalehes "Punane Täht" mitmeid artikleid:

15.11.1956 artiklis kirjutab August Lepasaar numbrite abil kolhoosi edusammudest (sh valminud hõberebasefarmist).

25.04.1957 lehes on teade kolhoosile klubihoone ehituse ettevalmistuste algusest.

25.02.1958 on juttu kolhoosi aruandeaasta-valimiskoosolekust. Kõik majandi tegevust iseloomustavad numbrid näitavad suurt edu võrreldes varasemate aastatega.

6.03.1958 on teade August Lepasaare autasustamisest Lenini ordeniga. 

Nõukogudeaegses ajakirjanduses oli hästi palju juttu põllumajandusest. Lisaks pikematele teemakäsitlustele, avaldati palju ka mitmesuguseid lühiteateid, näiteks 19.08.1958 kirjutab Ed. Vilde nimelises kolhoosis alanud talirukki külvist.

1.01.1959 lehes avaldati mitu artiklit üldpealkirjaga "Seitseaastaku künnisel", mis kirjeldasid Ed. Vilde nimelise kolhoosi tegemistest:

12.02.1959 lehes on juttu rajatavast küülikufarmist, kus toodanguna hakatakse saama liha, nahka ja villa. 

30.04.1959 avaldatakse foto sügisel valmivast klubihoonest.

Punane Täht, 30.04.1959.  

Ringvaade „Nõukogude Eesti” nr 14, aprill 1960 Pajusti klubi avamisest - https://arkaader.ee/landing/bc/rHczO7kKnl/TmHLHTIxURa

16.07.1959 on artikkel Tšehhoslovakkiast tulnud külalistest.

17.03.1960 on pikem artikkel hiljuti toimunud klubihoone pidulikust avamisüritusest.

21.07.1960 on samuti juttu kolhoosi väga headest majandustulemustest. Eriti kasumlik on karusloomakasvatus, suuri lootusi pannakse ka valminud kanafarmile.

20.09.1960 on foto lähiajal valmivast kaupluse ja kohvik-söökla hoonest.

Punane Täht, 20.09.1960

27.04.1961 avaldati ajalehe kahel A3-mõõdus leheküljel artiklid Ed. Vilde nimelisest kolhoosist. Viis artiklit kandsid ühist pealkirja "Õppigem Eduard Vilde nimelise kolhoosi kogemustest".

22.08.1968 lehes on August Lepasaare surmateade ja esimesed kaastundeavaldused.

E. Vilde nim kolhoosi esimehe August Lepasaare matused, RM F 1478:19, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/960836.

E. Vilde nim kolhoosi esimehe August Lepasaare matused, RM F 1478:19, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/960836.

27.11.1969 avaldas teate Pajustis toimuvatest A. Lepasaare mälestusturniirist bridžis.

Ka peale August Lepasaare surma on teda nimetatud mitmetes Ed. Vilde nimekile kolhoosiga seonduvates artiklites, näiteks "Punane Täht" 9.05.1980 on juttu kolhoosi ajaloost.

Ajalehes "Koduvalla Sõnumid" 12/2005 on pikk lugu Lepasaare tööst kolhoosis ja tolleaegsest majandusoludest. 

Põhjalik ülevaade August Lepasaare tegevusest kolhoosiesimehena on https://www.ajalooline.ee/inimesed/august-lepasaar. Siin ka Ed. Vilde nim kolhoosist https://www.ajalooline.ee/e-vilde-nim-kolhoos

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

  • 29.12.2005 - äsja ilmus Vinni valla lehe erinumber August Lepasaarest.  
  • 6.01.2006 - August Lepasaare 90. sünniaastapäeva puhul põhjalik artikkel tema tööaastatest Pajustis. 
  • 30.06.2015 - kohalike annetuste toel avati August Lepasaarele pink. Endist kolhoosiesimeest meenutavad tema endised kaastöötajad. 
  • 11.07.2015 - Lepasaarele avati pink ja peeti tore rahvapidu. 
  • 26.11.2015 - ajalehe lugeja peab vajalikuks endiste majandite juhte paremini mälestada. 
  • 9.01.2016 - E. Vilde nimelise kolhoosi ajaloost, Kalju Vaga eestvõtmisel avati  August Lepasaarele mälestuspink. Puutöö tegi majandi tunnustatuimaid meistreid Väino Kereme. 

28.06.2015 avati Pajusti klubi ees pargis/Eduard Vilde monumendi ees August Lepasaare mälestuspink, https://www.ajalooline.ee/inimesed/august-lepasaar#h.p_YBMHwI2w5Oj9. Klubis on (suvel 2015) temast näitus.  

Artikkel ajalehes "Virumaa Teataja", http://www.virumaateataja.ee/3238185/legendaarse-kolhoosijuhi-auks-avatakse-malestuspink

 Foto: Heiki Koov, juuli 2015.   Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.   Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

 

Vallamaja ees asuv aurukatel on samuti tema mälestuseks püstitatud, http://www.monument.ee/vinni-vald/pajusti-aurumasin

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

 

 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, mai 2008.

 

 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.
Kolhoosiesimehe haud Rakvere Linnakalmistul.