Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestuskivi avati 6. juunil 1991. See toimus ürituste "Virulaste päevad 1991" raames.

 

Kiviga tähistatakse siin asunud koolimaja asukohta. Tammiku kool (kui asutus) tegutses ka aastatel 1932 - 1969. Selleks ehitati uus koolimaja siit mõned kilomeetrid Roela poole (tänase Obja küla territooriumil).

 

Kooli ajaloost on kirjutatud raamatus "Kus küngas, seal küla" (Vinni 1998). Eriti põhjaliku ülevaate saab aga kivi avamisel esinenud Ain Juhkami ettekandest (ca 8mb). 

 • Tammiku külas asutati kool mõisnik Wilhelm von Wrangelli loal aastal 1858. Alustati Mihkel Soone rehetoas.
 • 1859 hakati mõisa rahadega koolimaja ehitama.
 • Esimeseks õpetajaks oli Mart Õverhaus. Kuigi ümbruskonnas oli kooliealisi lapsi 135, käis neist koolis vaid 21. Ülejäänud olid kodusõppijad.
 • 1877 ehitati mõisa kulul uus koolimaja.
 • 1894 saab kooli uueks õpetajaks Jaan Ant.
 • 1919 muudeti kool 4-klassiliseks.
 • 1920-ndatel aastate alguses oli koolis 50-60 õpilast. 1924 tuli kooli õpetajaks Alma Lippassaar (Allika).
 • 1922 tunnistati koolimaja õppetööks sobimatuks. Kuigi õppetöö jätkus siin veel aastani 1932.

Tammiku kool 25.05.1928. a. Erakogu.
Tammiku kool 25.05.1928. a. Erakogu.

 • Novembrist 1932 sai endisest koolimajast seltsimaja. Siin korraldati peoõhtuid ja mitmesuguseid kursuseid. 1938 otsustati maja ümber ehitada ajakohaseks seltsimajaks. Seoses segaste aegadega jäi ümberehitus pooleli. Alles peale sõda ehitustööd jätkusid. 1948 toimus esimene peoõhtu. Tehti teatrit, külas käis rändkino, tantsiti. Viimane suur pidu toimus 1958. aasta juunis, kui tähistati Tammiku kooli 100-aastast juubelit. Ka kinoseansid jäid harvemaks. Viimati näidati kino 1965-nda aasta suvel. Maja lagunes lõplikult ja see lammutati 1970. aastal.  

 

Uus Tammiku koolimaja Obja külas

 • Kuigi vana koolimaja oli juba aastaid väga kehvas seisus, siis uue ehitamine ei tahtnud ka kuidagi edeneda. Kuna uus maja taheti ehitada mõned kilomeetrid Roela poole (tänasel Obja küla maa-alal), siis hakkasid mitmed Tammiku küla elanikud selle vastu protestima (esitati mitmeid protestikirju vallavalitsusele, maavalitusele, ministrile). Juunis 1931 tuli komisjon asja uurima ja leidis, et uuel asukohal kooli ringkond laieneb Roela kooli arvel, mis õpilaste rohkuse all kannatab ja uue koolimaja juurde tuleb ka internaat.

Komisjoni liikmed olid (kes-kus on fotol???) haridusosakonna juhataja E. Rosenberg, koolinõunik M. Meos, vallavanem M. Soone, vallasekretär J. Ment, hoolekogu liikmed Jaan Soone ja Mihkel Käba. RM F 1188, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1538737.
Komisjoni liikmed olid (kes-kus on fotol???) haridusosakonna juhataja E. Rosenberg, koolinõunik M. Meos, vallavanem M. Soone, vallasekretär J. Ment, hoolekogu liikmed Jaan Soone ja Mihkel Käba. RM F 1188, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1538737.

 

 • Uue koolimaja ehitus algas märtsis 1932 ja õppetöö algas 26. novembril 1932. Avati ka viies klass. Kokku oli õpilasi 58.

Foto: Tammiku algkooli maja, foto on tehtud umbes aastal 1950. Roela lasteaia arhiiv.
Foto: Tammiku algkooli maja, foto on tehtud umbes aastal 1950. Roela lasteaia arhiiv.

 

RM F 105:339, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328059.
RM F 105:339, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328059.

 

RM F 105:340, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328567.
RM F 105:340, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328567.

 

Artiklid ajalehtedest "Viru Sõna" ja "Punane Täht": 

 • 1950. aasta sügisel muudeti Tammiku Mittetäielik Keskkool Tammiku Algkooliks ja alles jäi neli klassi.
 • 8.08.1950 - remonditöödest enne õppeaasta algust.  
 • 28.07.1956 - ekskursioon Narva.
 • 24.05.1958 - kooli juhataja Alma Allika juhendamisel esitab Roela sovhoosi ametiühingu klubi Tammiku osakonna näitering etenduse "Mikumärdi".
 • 3.06.1958 - kavandatavast kooli 100. aasta juubelist. Pidustustele oodatakse ka Imbi Valgemäed ja koolis 46 aastat töötanud Jaan Anti. Pidustused toimuvad nii praeguses kui ka vanas koolimajas (rahvamajas).
 • 5.06.1958 - tegemistest kooli õppe-katseaias.
 • 14.06.1958 - ülevaade toimunud kooli 100. aasta juubeliüritusest.
 • 8.01.1959 - toimus kooli nääripidu Tammiku rahvamajas (endises koolimajas).
 • 26.03.1959 - kooli internaadist.
 • Kool suleti kevadel 1969. Viimasel õppeaastal oli koolis ainult 9 last ja nemad suunati Roela kooli.
 • 6.04.1974 - intervjuu kooli endise juhataja Alma Allikaga seoses tema saabuva 70. juubeliga.
 • Endisest koolimajast sai Roela sovhoosi lasteaed 11. jaanuaril 1975.
 • Suur tulekahju toimus 28. oktoobril 1978.
 • Tänasel päeval on siin vallale kuuluv Tammiku hooldekodu.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Taastamistööde käigus muudeti hoone välisilmet. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Taastamistööde käigus muudeti hoone välisilmet. Vaata ka http://www.monument.ee/vinni-vald/obja-imbi-valgemae.

 

 

Mälestuskivi avamine

Mälestuskivi avamine vana koolimaja asukohas toimus  ülemaailmsete virulaste päevade raames peetud Roela kodukandinädalal. 6. juunil 1991 oli kuulutatud kooli päevaks (kutse). Päev algas mälestuskivi avamisega Tammiku koolile. Roela koolis oli avatud õpilastööde näitus ja vaadata sai ka õpilaste esinemisi. Õhtu jätkus vilistlasballiga. Üritusest on juttu "Viru Sõna" 18.05.1991 (eelteade), 2.07.1991 (kokkuvõte Roela kodukandinädalast), 31.08.1991 (kokkuvõte virulaste päevadest).

 

Asser Tralla fotod mälestuskivi avamisest:

Foto: A. Tralla
Katte eemaldasid kooli vilistlased Linda Nirgi ja Hermilde Linno.

 

Foto: A. Tralla
Lilled endisele õpetajale A. Allikale viivad Jana Kiili ja Merike Mägedi. (kas lilled viidi kalmistule?)

 

Foto: A. Tralla
Lilled endistele õpetajatele Angerjärvele ja Nurgale viivad Hermilde Linno ja Endla Neelokse. (kas lilled viidi kalmistule?)

 

Foto: A. Tralla
Nemad on õppinud siin koolis. Sama foto on ka ajalehes "Viru Sõna" 15.06.1991

 

Foto: A. Tralla
Tamme istutavad kooli vilistlased Hilda Eliste, Arnold Vahi ja Arnold Nirgi.

 

Foto: A. Tralla
Kooli ajaloost andis ülevaate Ain Juhkami (kus kohas - klubis, koolis?).

 

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, aprill 2007. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.