Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.   Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.  

Oktoobris 2010 tähistati kooli 90. aastapäeva (http://www.virumaateataja.ee/320997/laekvere-kool-peab-juubelisunnipaeva/). Siit arvutades võib järeldada, et kooli 50. aastapäeva kivi avati 1970 ja 75. aastapäeva kivi 1995.

Mälestuskivide avamise fotod?

Laekvere koolist on juttu Laekvere Põhikooli veebilehel https://www.laekverekool.edu.ee/et/meie-koolist/kooli-ajalugu

Laekvere kandi koolide ajaloost on juttu Laekvere valla veebilehel http://www.laekvere.ee/?pg=19 (pole enam kasutusel, kus jutt nüüd asub?)

Koolist ja ka teistest Laekvere keskuses asuvatest põllukivist ehitatud hoonetest on juttu http://www.laekvere.ee/dat/file/artikkel/laekverehooned.pdf. (pole enam kasutusel, kus jutt nüüd asub?)

Rein Lille koostatud brošüüris "Alutaguse ja Kellavere piirimail - Laekvere valla radadel" (2008) on Laekvere kooli algust kirjeldatud nii: "Laekvere koolimaja projekt valmistati arhitekt Väli poolt. Maja oli ettenähtud viie klassikomplektiga ja 6-klassilise algkooli jaoks, kuhu olid planeeritud peale viie klassiruumi ka veel saal-võimla, internaadiruumid, kooli ühisköök, korterid kolmele õpetajale, kooli juhatajale ja koristajale. Majas oli algselt ahiküte. Sisse oli viidud koridorisüsteem. Seega vastas maja tolleaegse kooli nõudeile. Projekti järgi oli hoone teine korrus ettenähtud ehitada puidust. Kuna puitmaterjal oli küllaltki kallis, siis otsustati ehitada maja teine korrus kohapeal valmistatud tsementtellistest, mis tuli lõpplahendusena puidust tunduvalt odavam. Hoone alune maa eraldati vallale kuuluvast laada platsina kasutatavast maast Vassivere tee nurgal. Koolimaja ehitamist alustati 1930. a. kevadel. Sama aasta sügiseks viidi ehitus katuse alla. Maja valmis lõplikult 1931. a. sügiseks. 27. septembril 1931 alustas kool õppetööd selles majas."

Laekvere kooli ajaloost on põhjalik ülevaade ka ajalehes "Punane Täht" 3.10.1970. Artikkel avaldati seoses kooli 50. juubeliga. Mõned olulisemad faktid siit artiklist:

 • Kooli alguseks loetakse 4. oktoobrit 1920, kui küla suurimas majas avati viies klass. Esimeseks õpetajaks oli Linda Vainult-Selliov. Kooli organiseerijaks oli Laekvere haridusselts.
 • Järgmine aasta avati kuues klass. Teiseks õpetajaks tuli Paula Kriel.
 • Järgmine aasta jäid kooli V ja VI klass majanduskitsikuse tõttu töötama ühe õpetajaga.
 • Järgmistel aastatel toetas vald kooli ülalpidamist.
 • 1925 võttis Viru maakonna haridusosakond Laekvere kooli valla koolivõrku.
 • Moora kooli III ja IV klass ühendati Laekvere kooliga.
 • Töötati mitmes talumajas ja vallamaja volikogu ruumis.
 • Laekveres oli alanud suurem ehitustegevus: Laekvere Tarbijate Ühisus ehitas endale kaupluse ja seltsimaja ruume. Neid ruume sai ka kool kasutada.
 • Koolijuhatajaks valiti Aleksander Juulmann, õpetajaks jäi L. Selliov. Puusepp valmistas korralikud koolipingid, kapid, kantsli.
 • Septembris 1929 valis vallavolikogu koolijuhatajaks Artur Lauringsoni, õpetajaks sai Adiine Mägi. Koolimaja krohviti soojapidavamaks.
 • Alates 1930. aasta kevadest hakkas kool korraldama õpilastele ja lastevanematele ekskursioone Tallinna, Tartu, mere äärde, Peipsi kallastele. Kellavere mäel peeti laste laulupäev, kus osaleti ka teised ümbruskonna koolid.
 • Kevadel 1930 alustati uue koolimaja ehitust. Kohaks valiti krunt vallamaja vastas endisele laadaplatsile.  Ehitust korraldas Varnjast pärit ettevõtja Fomin. Tema oli varasemalt ehitanud siia tarvitajate ühisuse ja meierei hooned. Koolimaja ehitusel kasutati kive, mis vallarahvas oli põldudelt kokku vedanud. 
 • Koolimaja avamisaktus oli 27. septembril 1931. Kooliga liideti Moora ja Paasvere koolid.
 • 1945 muudeti kool 7-klassiliseks. Külast leiti ruumid internaadile ja õpetajate eluruumideks. Koolimaja õuele ehitati lastevanemate abiga maja, kuhu mahtusid klass, õpetajate korter ja majandusruumid.
 • Artiklis on ka mitmed õpetajate ja kõikide direktorite nimed.

Artiklid nõukaaegsest maakonnaajalehest "Punane Virumaa", "Viru Sõna" ja "Punane Täht":

 • 25.10.1940 - algkoolis algas sotsialistlik kasvatustöö töövõistlus, muu punategevus. 
 • 18.05.1950 - kool rajab Eesti NSV 10. aastapäeva auks uue õppe- ja katseaia, korrastab spordiplatsi, täiendab raamatukogu ja hangib juurde tuletõrjevahendeid. 
 • 4.12.1975 - koolis oli kirjanduslik karneval.
 • 27.03.1976 - koolis toimus õpetajate kohtumine õpilaste isadega. 
 • 21.10.1976 - koolis alustas tööd 0-klass.
 • 3.07.1986 - koolimajas toimuvad suured ehitustööd (keskküttele üleminek ja muud suuremad ja väiksemad remonditööd).

 Laekvere kooli pikaajalisest (1929-1950) direktorist Artur Lauringsonist on juttu ajalehes "Virumaa Teataja" 3.02.1996.

Laekvere koolimaja, ERM Fk 2854:80, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/645088.
Laekvere koolimaja, ERM Fk 2854:80, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/645088.

Laekvere kooli aed, lapsed aiatööl, ERM Fk 2854:82, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/645090.
Laekvere kooli aed, lapsed aiatööl, ERM Fk 2854:82, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/645090.

 Laekvere kooli õpilased, RM F 1421:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1323052.
Laekvere kooli õpilased, RM F 1421:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1323052.

 Laekvere kooli õpilased, RM F 1421:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1323048.
Laekvere kooli õpilased, RM F 1421:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1323048.

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 23.10.2014 - kool soovib osaleda Eesti vabariigi 100. aastapäeva tammiku rajamisel.  
 • 6.12.2019 - koolimaja saab juubeliks uue katuse. 

Fotod 2010:

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.