Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

 Pooleli!

 Foto: Hannes Põllu, .... a.

 

Enok Põllu sündis Siberis, Hakassi autonoomses oblastis asuvas Beja linnas. Nõukogude võim oli pere siia küüditatud 25.03.1949.   

Enok õppis Roela koolis, Rakvere I Keskkoolis ja ... koolis arhitektuuri. 

Ta töötas arhitektina Raplas (mis asutuses?). Tema projekteeritud ja tänagi allesolevad hooned on ....

Ühistöö, 11.08.1979

Ajalehes "Spordileht" 3.10.1979 avaldati alpinismis aasta jooksul toimunud olulisematest sündmustest kokkuvõte. Ka Enoki hukkumine oli siin ära nimetatud. 

Spordileht, 3.10.1979

 

 Mälestustahvli paigaldasid (kuupäev ja kes?) .....  Millal mälestustahvel maha võeti/ära varastati?

Foto: Hannes Põllu, .... a.