Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Pooleli! Vaja uuemad fotod!

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Mälestusmärk püstitati Struve heade sõprade Friedrich Lütke ja Ferdinand Wrangelli poolt 1849. 

Helmut Joonuksi koostatud raamatus "Pedja jõgi" on kirjas nii: 

"Avanduse küla ja Simuna aleviku vahel on lõuna pool maanteed lagedal põllul 1,2 m kõrgune punakashall kivisammas. Aastatel 1816-1855 teostati rahvusvahelise kuulsusega astronoomi ja geodeedi, Tartu ning Pulkovo observatooriumi asutaja Fr. G. W. Struve juhtimisel meridiaanekaare mõõtmist, mille eesmärgiks oli maakera ümbermõõdu ja kuju täpne kindlaksmääramine. Sel otstarbel kaeti ulatuslik maa-ala Lapimaalt kuni Doonauni tiheda triangulatsioonitornide võrguga. 1827. aastal mõõtis Struve Simuna lähedal tasasel maa-alal 4,5 km pikkuse baasise, mille üks lõpp-punkt oli Võivere tuuleveski õuel ja teine kohal, kuhu 1849.a. püstitati nimetatud mälestusmärk."

Baasise teine lõpp-punkt asub Võivere tuuleveski õuel (http://www.visitpandivere.ee/vaatamisvaarsused/92-voivere-tuuleveski, https://www.facebook.com/Mittetulundus%C3%BChing-V%C3%B5ivere-Tuuleveski-132009123523408/).  

Meridiaanikaare mõõtmisest on juttu: http://et.wikipedia.org/wiki/Struve_geodeetiline_kaar 

Friedrich Georg Wilhelm Struvest loe http://et.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Georg_Wilhelm_Struve


Mälestusmärk on riikliku kaitse all http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=5753. Siin veebilehel on info, et monumendi püstitasid 1849. a. Srtuve sõbrad ja kolleegid Avanduse mõisnik F. Lütke ja Roela mõisnik F. Wrangell. Mõlemale mehele on püstitatud nimetatud mõisade juurde mälestusmärgid: http://www.monument.ee/vaike-maarja-vald/simuna-friedrich-lutkehttp://www.monument.ee/vinni-vald/roela-ferdinand-von-wrangell

Ajalehes "Virumaa Teataja" 30.10.2007 on pikem artikkel, kus tutvustatakse Friedrich Georg Wilhelm von Struve elulugu, meridiaanikaare mõõtmisest. Struve kaar kanti 15. juulil 2005. aastal UNESCO maailmapärandi nimekirja. Toimus teemakohane konverents. 

 

Algselt on siin vähema jutuga infotahvel. 

Foto: Heiki Koov, mai 2007.

Nüüd on põhjalikum info. 

Foto: Heiki Koov, september 2010.  Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010.  Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010.  

 Vaja veel uuemad fotod lisada!

Võivere tuuleveski on nüüdseks korrastatud ja sealne otspunkt kenasti tähistatud, 

Foto: http://www.visitpandivere.ee/vaatamisvaarsused/92-voivere-tuuleveski
http://www.visitpandivere.ee/vaatamisvaarsused/92-voivere-tuuleveski 

Varasemad fotod Võivere otsapunktist ja tuulikust: 

Foto: Heiki Koov, mai 2007.  Foto: Heiki Koov, mai 2007.