Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  

Kunda kabelile pühendatud mälestuskivi avati 14. juunil 2014 (pühitsemine 14. juunil 2015).  Millal toodi siia kivi ja millal kinnitati mälestustahvel? 

Mälestuskivi asub Kukerpallimäel (ca 75 meetrit enne Mere pst lõppu, vaata Google kaardilt). Siin kõrval on nõukogude vennashaua monument http://www.monument.ee/viru-nigula-vald/kunda-vennashaud

Kunda linna veebilehel http://kunda-ee.sn5.zone.eu/index.php?page=314 (link enam ei tööta)on kirjas nii: 

 • Kunda kuulub Viru-Nigula kihelkonda. Seal oli nii kirik kui ka surnuaed. Kui asula elanike arv suureks läks, oli vaja oma jumalakoda.
 • 1904. aastal ehitati Kukerpalli mäele prohvet Eliale pühendatud avar puitkabel.
 • 23. detsembril 1918. aastal sai kabel dessandi ajal mürsutabamuse ja põles maha.
 • 9. jaanuaril 1928. aastal õnnistati sisse uus kivikirik.
 • Surnuaed võeti kasutusele 1907. aastal. Parun oli andnud maa ja oma pereliikmedki Viru-Nigulast siia ümber matnud.

Kunda kirik, RM F 1277:1. Ees kirikunõukogu liikmed: Viru-Nigula koguduse õpetaja Max Krause, tsemendivabriku direktor Heinrich Ernst Eduard Bührig, Kunda mõisnik ja kabeli hoone omanik Johann Wilhelm Eugen Girard de Soucanton ning vabrikuarst ja kirikunõukogu esimees dr Moritz Luig. Seisavad: Ferd Siiak, tehase meister Siiak. Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1428809.
Kunda kirik, RM F 1277:1. Ees kirikunõukogu liikmed: Viru-Nigula koguduse õpetaja Max Krause, tsemendivabriku direktor Heinrich Ernst Eduard Bührig, Kunda mõisnik ja kabeli hoone omanik Johann Wilhelm Eugen Girard de Soucanton ning vabrikuarst ja kirikunõukogu esimees dr Moritz Luig. Seisavad: Ferd Siiak, tehase meister Siiak. Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1428809

Kunda kirik I Maailmasõja päevil, RM F 541:2, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1827031
Kunda kirik I Maailmasõja päevil, RM F 541:2, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1827031 

 

Kabelile pühendatud mälestuskivist on juttu Kunda linnavalituse istungi protokollis nr 5, 27.03.2014

 • 11.1 EELK Kunda Kolmekuninga koguduse juhatus soovib 2013.a kultuuripärandi aasta raames taotleda luba endise Kunda kabeli asukoha kiriku mälestusobjektiks muutmiseks ja annetuseks saadud 70 cm kõrguse kivi mändide vahele paigutamiseks, millele kirjutatakse peale silt „Kunda kabel 1904-1918”.
 • Sõna võtsid: Mihhail DANILOV, Uno TRUMM, Krista ENGELBRECHT, Urmas LEPIK
 • Otsustati: Anda nõusolek EELK Kunda Kolmekuninga kogudusele (reg.kood:80209335), esindaja Heldi Randver, Kunda kabeli mälestuskivi paigaldamiseks Kunda linnale kuuluvale
  Jõeääre katastriüksusele, katastrikoodiga 34501:004:0027.

 

Kunda kabelist on lugu ajalehes "Virumaa Teataja" 20.10.2015. Siin kirjutab Kunda EELK Kolmekuninga koguduse juhatuse esimees Heldi Randver loo kabelist ja mälestuskivist. Mõned faktid artiklist:  

 • Kunda kabel ehitati 1904. aastal parun Girard de Soucantoni eestvedamisel Kunda Kukerpallimäele, mõisamaadest eraldatud alale maantee ja jõeoruvahel.
 • Kabeli mõõdud: kümme sülda pikk, viis sülda lai, kolm sülda kõrge, viie suure puitaknaga.
 • Kabel hävis Vabadussõjas 23. detsembril 2018. dessandi mürsutabamusest ja põles maani maha. 
 • Vundamendi koht on tänaseni alles. 
 • 14. juunil 2015 koguneti siia ja kirikuõpetaja Ahti Bachblum pühistes Kunda kiriku ja Kunda linna ühist mälestusobjekti. 
 • Artiklis on ära nimetatud ka rahalised toetajad ja korraldajad. 
 • Kiviraidur oli Elvart Silvere. 
 • Kabeli platsi korrastati Svetlana Pressi juhtimisel. 

 

Ajalehes avaldatud artikleid lugedes tasub olla tähelepanelik, sest neis on enamasti juttu hoopis Kunda kirikuga seoses, näiteks "Virumaa Teataja" 6.01.2018.  

 

Fotod 2016: 

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.

Foto: Heiki Koov, juuli 2016.  Foto: Heiki Koov, juuli 2016.