Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, august 2010.

Mälestustahvel avati 19. novembril 1988.

 

Otto Wilhelm Masing sündis 8. novembril 1763 Lohusuus. Tema isa oli eestlane ja ametilt köster. Ema oli aadlisoost sakslanna. Masing õppis Narvas ja Saksamaal. Halle ülikoolis Saksamaal õppis ta teoloogiat, muusikat ja joonistamist. Ta oskas seitset keelt. Enne Viru-Nigulasse pastoriks tulekut töötas ta Lüganuse kirikus pastorina.

Viru-Nigulas oli ta ametis aastatel 1795 kuni 1815. Siin oldud ajal kirjutas ta 1795 raamatu "ABD ehk Luggemise-Ramat Lastele" ja kirjapilti tuli "õ" täht. Järgmistel aastatel töötas ta Äksi kiriku pastorina, kus ta ka 15. märtsil 1832 suri. Ta on maetut Tartu Jaani kalmistule.

Masingust on juttu mitmetel veebilehtede, näiteks http://et.wikipedia.org/wiki/Otto_Wilhelm_Masing või http://kreutzwald.kirmus.ee/et/lisamaterjalid/ajatelje_materjalid?item_id=2&table=Persons.

Ajalehes "Punane Täht" 20.04.1982 on juttu tema eluloost, "Virumaa Teataja" 30.07.1998 on juttu tema majandustegevusest, mis kuigi edukas ei olnud.

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja": 

 • 18.05.2002 - kohalikus koduloomuuseumis avati uus näitus Masingu elust ja tegevusest. Pastoraadihoone ajaloost. 
 • 26.10.2002 - on juttu tema majandustegevusest, mis kuigi edukas ei olnud (sama artikkel, mis 30.07.1998 lehes). 
 • 5.07.2003 - Masingule ei meeldinud kohvi joomine. 
 • 2.06.2004 - Kultuuriministeerium annab 150.000 krooni Viru-Nigula pastoraadi veranda ennistamiseks.
 • 27.07.2004 - Viru-Nigula kalmistul taasavati pastor Gustav Hasselblatti hauakivi. Ta oli siin pastoriks 1815-1863. Avati ka näitus. 
 • 29.05.2007 - pikk artikkel Masingu muredest Viru-Nigulas. 

 Foto: bukletist "Viru-Nigula koduloomuuseum".

Foto: bukletist "Viru-Nigula koduloomuuseum".

 

Foto: Heiki Koov, 2017.  Foto: Heiki Koov, 2017.
Masingu haud Tartus Raadi kalmistul. Fotod 2017. 

 

19. novembril 1988 tähistati Viru-Nigulas Masingu 225. sünniaastapäeva. Päev algas mälestusteenistusega Viru-Nigula kirikus. 

Järgmisena avati pastoraadi/muuseumi hoonel mälestustahvel. Tahvli paigaldamise korraldas Viru-Nigula Muinsuskaitse Selts.

 • Viru-Nigula Muinsuskaitse Seltsi esimees Helmut Elstrok rääkis Masingu elu- ja loometeest.
 • Katte eemaldasid kirjanik Jaan Kross ja Viru-Nigula kolhoosi esimees Kalev Laanemets.
 • Tahvli õnnistas Viru-Nigula koguduse õpetaja Jaan Jaani.
 • Ühiselt lauldi laulu "Eesti lipp".
 • Külastati endises pastoraadihoones asuvat koduloomuuseumi.

Mälestustahvli avamisele järgnes kultuurimajas konverents ja kontsert:

 • Jaan Kross kõneles Masingu elu ajaloolisest taustast. 
 • Loeti ette kirjandusloolase Oskar Kuninga tervitus.
 • Esines Irene Kivilo (kes ta on, mis teemal rääkis?)
 • Esinesid endise Viru-Nigula ja Lüganuse kihelkonna koolide õpilased või kohalikud taidlejad esitasid Eha Piirsalu seatud luulepõimiku?
 • Külla oli tulnud ka Lüganuse Muinsuskaitse Klubi esindus.
 • Lastega kohtus kirjanik Ellen Niit.

 

Ürituse tarbeks ilmus buklet "O. W. Masing - 225 aastat sünnist", autor Helmut Elstrok.

Mälestustahvli avamisest on juttu ajalehes "Viru Sõna" 12.11.1988, 26.11.1988 (siin on juttu ka Masingu eluloost).

Tahvlil on tekst: "Siin elas 1795-1815 eesti vanema kirjandusloo kõige silmapaistvam esindaja, esimesi eesti rahvusest kirja- ja keelemehi. Viru Nigula pastor Otto Wilhelm Masing 1763-1832".

 

Otto Wilhelm Masingule on mälestuskivi Äksi kiriku ees (Voldi küla, Tabivere vald), fotod 2013: 

Foto: Heiki Koov, juuli 2013.  Foto: Heiki Koov, juuli 2013.  Foto: Heiki Koov, juuli 2013.

 

Mälestustahvel Lohusuus ...

 

Tänased fotod: 

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

 

Suvel 2016 on maja kollane. Millal tehti remonti?

Foto: Heiki Koov, juuli 2016 Foto: Heiki Koov, juuli 2016

Foto: Heiki Koov, juuli 2016